Image Alt

Research Training

  /    /  Research Training

L’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) disposa d’una oferta formativa enfocada a capacitar persones en el camp de la recerca i la investigació. El pal de paller d’aquesta oferta és el Programa de doctorat, que es va posar en marxa el curs 2009-2010.

A més, cada any es programen diversos cursos de recerca concebuts com una formació transversal i adreçats a persones amb una titulació de primer cicle universitari (titulació universitària de nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior).