Image Alt

Bàtxelors virtuals

  /    /  Bàtxelors virtuals

La Universitat d’Andorra (UdA) ofereix dues modalitats d’estudis virtuals:

1. Estudis virtuals amb docència impartida principalment per l’UdA

Aquestes formacions utilitzen el campus virtual de l’UdA per a la major part d’assignatures. Hi pot haver  algunes assignatures optatives que s’ofereixin en col·laboració amb altres universitats i per a les quals s’utilitzin altres campus virtuals. Aquests estudis també s’ofereixen presencialment i això fa que els estudiants puguin seguir aquesta formació de manera presencial, virtual o mixta. Actualment, seguint aquest model, s’ofereixen les següents titulacions:

  • El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents capaços d’administrar i gestionar empreses, així com d’iniciar el seu propi negoci. Proporciona un ampli coneixement de totes les àrees de l’empresa:

  • El bàtxelor en Informàtica forma professionals polivalents en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions amb una base sòlida de coneixements i habilitats en programació, computació i

2. Estudis virtuals amb docència impartida principalment per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Aquests estudis virtuals utilitzen el campus virtual de la UOC per a la major part d’assignatures. Per a les assignatures de continguts específics d’Andorra (pròpies de l’UdA) s’utilitza el campus virtual de l’UdA. Actualment, seguint aquest model, s’ofereixen les següents titulacions:

  • El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament

  • El bàtxelor en Humanitats forma professionals polivalents en el marc de les ciències humanes i socials, aproxima l’estudiant a l’experiència humana des de múltiples disciplines i dona una base sòlida

  • El bàtxelor en Dret té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels continguts

  • El bàtxelor en Comunicació té com a finalitat formar professionals polivalents experts en els principals vessants de l’activitat comunicativa (comunicació audiovisual, relacions públiques, periodisme, màrqueting, publicitat) atenent tant la diversitat

Doble titulació UdA-UOC

D’altra banda, la Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tenen establert un conveni de doble titulació que defineix, per a les titulacions que ofereixen conjuntament, itineraris específics per tal de permetre la doble titulació als estudiants que compleixin la legislació acadèmica de cada estat.

 

 

  Contactar amb el Centre d’Estudis Virtuals