Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Coneix l’UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) és la universitat pública del Principat d’Andorra. Va iniciar la seva activitat l’any 1988 i des del 2004 té el seu campus situat al centre de Sant Julià de Lòria, la primera població d’Andorra accedint per la frontera hispanoandorrana.

La missió de la Universitat d’Andorra és respondre, amb qualitat, a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior i recerca, i formar persones per tal que adquireixin el coneixement i les competències necessàries per incorporar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a això, més del 90% dels titulats troben feina abans d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, segons els estudis d’inserció laboral fets per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

Els seus principals actius són l’atenció personalitzada a l’estudiant i la promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida. Anualment, l’UdA compta amb gairebé 700 estudiants de títols oficials i amb més de 1.400 de formació continuada.

Al llarg dels seus anys d’història, la Universitat d’Andorra s’ha desenvolupat en formació i recerca a un ritme sostingut, fins a disposar d’una oferta formativa que completa els tres cicles acadèmics universitaris (bàtxelor, màster i doctorat). El gruix de titulacions que ofereix són de primer cicle (bàtxelors de 3 anys – 180 crèdits europeus), tant presencials com virtuals, principalment en els àmbits tecnològic, d’empresa, de salut i d’educació. Totes les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als països que en formen part.

La Universitat d’Andorra és innovadora, especialment en els models d’ensenyament i en la formació. Actualment, es troba en un procés de canvi del model educatiu per tal que els plans d’estudi estiguin basats en l’assoliment de competències mitjançant la resolució de reptes.