Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Política de privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, la Universitat d’Andorra (en endavant, l’UdA) us informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que oferim i que queden reflectits per mitjà d’aquesta web, com les tractem i els drets que, en relació a les vostre dades personals i als nostres tractaments, us confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que és d’aplicació.

Normativa aplicable
 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen.
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “RGPD”).

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política de Privacitat aplica a les persones que es relacionen amb la Universitat d’Andorra a través d’aquesta web o a través d’altres mitjans; als usuaris dels serveis que l’UdA ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals puguin aparèixer a la nostra web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El  responsable del tractament de les vostres dades personals, d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

Universitat d’Andorra, amb NRT D-800044-K i amb domicili social a Plaça de la Germandat, 7, AD600 Sant Julià de Lòria, (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Servei de Delegat de Protecció de Dades a qui podreu dirigir-vos mitjançant el correu dpd@uda.ad.

L’UdA no és responsable de les activitats que duguin a terme altres webs, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra web. És per això que us recomanem que llegiu amb atenció la informació (especialment les polítiques de privacitat i de cookies) que us proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les vostres dades personals.

3. Com obtenim les vostres dades personals?

En general, sou vosaltres qui, directament, ens proporcioneu les vostres dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • Les dades que ens proporcionin tercers que demanen els nostres serveis en el vostre nom (com a beneficiari).
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representeu.
 • Les dades personals que sobre vosaltres puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis de la nostra web.
 • Les cookies d’aquesta web, sobre les quals trobareu més informació en la nostra Política de Cookies.

4. Per a quina finalitat fem servir les vostres dades i amb quina base legal ho fem?

Per a què fem servir les dades no obligatòries dels formularis

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporcioneu en els formularis per oferir-vos un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari.

La base que ens legitima per tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expresseu quan ens les proporcioneu. Podeu retirar-nos el consentiment en qualsevol moment tal i com s’indica a l’apartat 7.

Per iniciar i mantenir la relació amb els nostres prestadors de serveis

Si representeu un proveïdor o un prestador de productes o de serveis, recollim les vostres dades per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota mena amb l’empresa que representeu.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de prestadors de serveis autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures de l’empresa que representeu.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o el contracte de serveis que hagueu signat amb el prestador de servei que representeu, i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. Els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que l’empresa que representeu hagi signat amb nosaltres.

Per iniciar i mantenir la relació amb els nostres estudiants

Recollim les vostres dades que rebem oralment o per escrit, directament de vosaltres o d’un tercer al qual representeu o del qual sou beneficiari, quan ens contracteu un servei o producte amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionant-vos el corresponent servei.

Si feu un pagament mitjançant TPV, recollim els 4 últims dígits de la vostra targeta de pagament juntament amb l’identificador del vostre pagament, la data i l’import, per poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació o devolució en relació amb aquest pagament. Aquestes dades no ens permeten identificar-vos.

Arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-vos oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagueu contractat.

Els  tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què sou part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-vos informats en relació amb els productes o serveis adquirits.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades personals del currículum (CV) que voluntàriament ens heu fet arribar per gestionar la vostra candidatura per ocupar un lloc de treball a la Universitat d’Andorra. Aquesta gestió inclou el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a possible candidat/a, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el consentiment que manifesteu en fer-nos arribar el vostre CV, l’execució de mesures precontractuals i, si no tenim un procés de selecció obert o no resulteu seleccionats i considerem que la vostra candidatura pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim a conservar el vostre CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos.

Podeu retirar el vostre consentiment o oposar-vos al nostre interès legítim, tal com s’indica en l’apartat 7.  Si no ho feu, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del vostre CV (si retireu el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagueu enviat el CV.

Per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporcioneu mitjançant correus electrònics, formularis, missatgeria instantània, per telèfon o mitjançant altres sol·licituds, per atendre les vostres sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que teniu sobre les vostres dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesteu en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les vostres sol·licituds de drets, i la base de l’execució del contracte per atendre les consultes.

El subministrament de les vostres dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació.

En el cas de la legitimació basada en el consentiment i quan no hi concorrin altres bases legitimadores, podeu revocar el consentiment quan ho desitgeu, si bé, tal revocació pot fer impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud, consulta o reclamació.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la vostra imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància  amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, dels béns i de les pròpies instal·lacions.

La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir els nostres béns i instal·lacions, i agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com ara incendis o robatoris de tercers.

Per extreure estadístiques agregades de l’ús de la nostra web

Utilitzem programaris per obtenir dades estadístiques per identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar els continguts que tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que us oferim a través de la web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.

Per controlar l’accés a les nostres instal·lacions, esdeveniments o serveis mitjançant entrades o credencials

Utilitzem les dades de la vostra matrícula o credencial, i de vegades les del vostre document d’identitat o passaport, per autoritzar o no el vostre accés a les àrees restringides dels nostres esdeveniments o serveis, analitzar i controlar l’ocupació i la logística de les diferents àrees.

La base legal d’aquest tractament és el contracte de serveis del quan formeu part.

Per donar cobertura mediàtica a esdeveniments

Si participeu presencialment als nostres esdeveniments o entregues de premis, la premsa independent i els nostres propis professionals poden registrar la vostra imatge i, quan estigui prèviament acordada, la vostra veu, en el context de l’esdeveniment o del lliurament del premi.

La base legal d’aquest tractament de la vostra imatge és el nostre interès legítim en la cobertura mediàtica dels esdeveniments que organitzem o patrocinem amb el propòsit d’utilitzar els enregistraments als nostres materials promocionals, inclosa la nostra web i els nostres comptes a les xarxes socials.

No esteu obligats a aparèixer en un enregistrament. Si ho desitgeu, teniu dret a oposar-vos al nostre interès d’acord amb el previst a l’apartat 7.

Per garantir el funcionament de la nostra web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb l’usuari mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del vostre dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de la nostra web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament de la web, la seva utilització no requereix que ens doneu el vostre consentiment exprés, i la base que ens legitima per utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder-vos oferir els serveis de la nostra  web.

Podeu trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra Política de Cookies.

Per enviar-vos butlletins (newsletters) amb informació personalitzada

Recollim el vostre correu electrònic quan adquiriu algun dels nostres serveis o us subscriviu al nostre servei de comunicacions comercials (butlletins o newsletters, d’entre altres) per informar-vos sobre esdeveniments, novetats, notícies, consells, i perquè aprofiteu al màxim els serveis i productes de l’UdA.

Si us heu subscrit a través de la nostra web, la base legal d’aquest tractament és l’execució de l’acord de subscripció al butlletí, amb els seus termes i condicions, i podeu desfer-ho en qualsevol moment exercint el vostre dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de cancel·lar la vostra subscripció és que deixareu de rebre els butlletins que us enviàvem per correu electrònic.

Si rebeu la informació perquè heu adquirit algun dels nostres serveis, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-vos informats sobre els nostres productes i serveis relacionats amb els que heu adquirit, al que podeu oposar-vos en tot moment, exercint el vostre dret tal com s’indica a l’apartat 7 d’aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les vostres dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les vostres dades personals?

No cedim a ningú les vostres dades personals, tret que:

 • Sigui la persona interessada qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Ens hagi contractat algun servei de mediadors d’assegurances, per a la execució dels quals és necessari compartir les vostres dades amb les entitats asseguradores i altres agents.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades.
 • Necessitem protegir els vostres drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes):
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per complir amb la finalitat perseguida.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament o de Delegat de Protecció de Dades extern, el qual haurà d’atendre les vostres preguntes i sol·licituds de drets en aquesta matèria), sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessiti tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de l’UdA, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a l’UdA.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6. Quant temps conservem les vostres dades personals?

La Universitat d’Andorra conserva les vostres dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen. També les conserva durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la vostra sol·licitud de destrucció de dades personals).

 • D’acord amb l’article 15 de la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, (computats des de la finalització de la nostra relació, o si es tracta d’una operació ocasional, des de la data d’aquesta),
 • D’acord amb la normativa econòmica i tributària, conservarem durant un període de cinc anys complets, tota la documentació, les dades i la informació que estem obligats a requerir conforme a aquesta llei, així com els justificants i els registres de les transaccions i les operacions, la informació dels comptes i la correspondència comercial, i els resultats de totes les anàlisis efectuades, inclosa, si escau, la informació obtinguda per mitjans d’identificació electrònica pertinents d’acord amb la Llei de certificació i confiança electrònica vigent.
 • Les dades personals recollides a través dels formularis accessibles en aquesta pàgina web seran tractades per a les finalitats indicades en cada cas, mentre siguin necessàries per gestionar i prestar els serveis sol·licitats en cada cas i, en els supòsits en què ens hagueu prestat el previ i exprés consentiment, fins que ens indiqueu que deixem de fer-ho.
 • Les dades facilitades per a la formalització de la matrícula es conserven durant el termini de vigència de l’expedient acadèmic. L’expedient acadèmic es conservarà fins que transcorrin els terminis de conservació aplicables.
 • Pel que fa a les dades que permeten l’accés al correu i al Campus, així com les eines associades que la Universitat d’Andorra posa a disposició de la comunitat universitària, es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la cancel·lació d’aquest dret o fins que transcorrin els terminis de conservació aplicables.
 • Conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a la persona interessada involucrada que ens la requereix per acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.
 • Destruirem el vostre CV quan tingui més de dos anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.
 • Conservarem les vostres dades per a l’enviament de newsletters mentre la persona interessada no revoqui el consentiment.
 • Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis de la nostra web, tan aviat com la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Quan no tinguem una finalitat legítima per tractar algunes de les vostres dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets teniu?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal vostra.

Us recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haureu d’exercir els vostres drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat.

A continuació us expliquem quins altres drets teniu i com exercir-los.

Els vostres drets

Podeu sol·licitar-nos l’execució dels drets següents:

 • Accés a les vostres dades personals: us permet conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Rectificació d’alguna de les vostres dades personals: us permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes, especificant la raó.
 • Supressió d’alguna o totes les vostres dades personals: us permet sol·licitar l’eliminació de les vostres dades de caràcter personal.
 • Limitació del tractament de les vostres dades: us permet el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, especificant la raó de la limitació.
 • Oposició al tractament de les vostres dades personals: us permet sol·licitar que no es realitzi el tractament de les vostres dades de caràcter personal o que se cessi en el seu tractament.
 • Portabilitat de les vostres dades: us facilita les dades objecte de tractament, perquè les pugueu transmetre a un altre responsable sense impediments, quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, respecte a les quals no hageu expressat el vostre consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en l’apartat següent. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com podeu exercir els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a l’UdA amb confirmació de recepció, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte per poder respondre a la vostra sol·licitud o demanar-vos més informació si fos necessari.
 2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitgeu exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar la vostra identitat, us sol·licitarem que ens feu arribar una prova de la vostra identitat, per assegurar-nos respondre únicament a la persona interessada o al seu representant legal.

Tanmateix, i especialment si consideréssiu que no heu obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels vostres drets, us informem que podeu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del vostre país, o dirigir-vos a a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels vostres drets

A fi de facilitar-vos l’exercici dels vostres drets, us recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

8. Quines responsabilitats teniu?

En facilitar-nos les vostres dades, ens garantiu que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmeu que responeu de la veracitat de les dades personals que ens heu comunicat i que les mantindreu convenientment actualitzades, fent-vos responsables de les dades personals falses o inexactes que poguéssiu proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la vostra inexactitud.

No ens podeu facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·liciteu. En qualsevol cas, si ens faciliteu les dades personals de terceres persones, assumiu la responsabilitat d’informar a les dites terceres persones prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. La informació que heu de proporcionar a les terceres persones les dades de les quals ens subministreu, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i us feu responsables de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre als seus titulars els drets que tenen en relació amb les seves dades personals.

En els casos en els quals hagueu de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho us obligueu a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliteu qualsevol dada personal d’aquestes persones.

9. Com protegim les vostres dades personals?

Estem compromesos amb la protecció de la vostra privacitat i les vostres dades personals. Per això hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-vos cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les vostres dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat.

Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que us proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les vostres dades personals, i per garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar les vostres dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells ha de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació.

No obstant això, si l’UdA, determina que les vostres dades han estat malversades (fins i tot per un empleat de l’UdA), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de manera incorrecta per un tercer, l’UdA us informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, us ho notificarem abans que siguin vigents fent-vos arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindreu l’opció d’exercir els vostres drets tal com us hem informat.

Si teniu qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubteu a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@uda.ad.

 

Darrera actualització: 18 de novembre de 2022