Image Alt

Grup de Recerca en Economia Financera

El Grup de Recerca en Economia Financera (GREF) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008 amb l’objectiu d’impulsar la investigació en l’àmbit empresarial, per tal de generar i divulgar coneixements i estratègies que siguin útils per al conjunt del teixit econòmic.

Els objectius del grup de recerca són:

 1. Identificar i classificar els actius intangibles que intervenen en la gestió d’una empresa.
 2. Crear un model de capital intel·lectual adaptat al tipus d’organització
 3. Estudiar el capital humà de les organitzacions.
 4. Estudiar la qualitat de servei de les organitzacions.
 5. Estudiar l’aprenentatge organitzatiu i la seva relació amb la creació de coneixement.
 6. Analitzar la satisfacció dels clients del sector hoteler.

Rosa M. Mariño Mesías

rmarino@uda.ad

Doctora en l’àmbit de l’Organització i estratègia empresarial. Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials, especialitat en Economia de l’empresa. Coordinadora del grup.

 

 

 

Josep Fortó Areny

jforto@uda.ad

Doctor en l’àmbit de l’Organització i la gestió del coneixement. Llicenciat en Administració d’empreses. Diplomat en Ciències empresarials. Postgrau en Mercats financers. Postgrau en Instruments financers. Licence en Mathématiques.

PROJECTE 1 (en curs). Estudi del capital intel·lectual del sector hoteler

Objectiu:

 • Identificar i estudiar els elements del capital intel·lectual del sector hoteler del Principat d’Andorra, amb l’objectiu de realitzar propostes de millora de la gestió de les empreses del sector.
 • Proposar un model de capital intel·lectual específic per a aquest sector.

Accions desenvolupades:

Aquest projecte es va dur a terme l’any 2011 i es tornarà a engegar durant el curs 2019-2020.

PROJECTE 2 (finalitzat). Estudi del capital intel·lectual dels dos grans dominis esquiables andorrans

Objectiu:

Accions desenvolupades:

 • Avaluació de la importància que els experts donen als diferents elements que formen el capital intel·lectual de les estacions d’esquí alpí.

PROJECTE 3 (en curs). Estudi de la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà. Elaboració d’una proposta de model de satisfacció

Objectiu:

 • Conèixer la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà i elaborar una proposta de model.

Accions desenvolupades:

 • Obtenció de les dades de Booking.
 • Anàlisi de les primeres dades obtingudes del web especialitzat.

Participació dels membres del GREF en altres grups de recerca

Josep Fortó i Rosa M. Mariño són membres de l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Comisión de Turismo de AECA.

Tesis doctorals

Fortó Areny, J. (2017). Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior. (Tesi doctoral). Universitat d’Andorra.

Mariño Mesías, R. M. (2015). Proposta d’un model relacional entre el capital humà i la qualitat de servei. Una aplicació al sector bancari andorrà. (Tesi doctoral). Universitat d’Andorra.

Conferències, congressos i articles de revista

2019:

2018:

2016:

2015:

2014:

2013:

2011: