Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Economia i Dret

El Grup de Recerca en Economia i Dret (GRED) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008 com a Grup de Recerca en Economia Financera amb l’objectiu d’impulsar la investigació en l’àmbit empresarial, per tal de generar i divulgar coneixements i estratègies que siguin útils per al conjunt del teixit econòmic.

Els objectius del grup de recerca són:

 1. Identificar i classificar els actius intangibles que intervenen en la gestió d’una empresa.
 2. Crear un model de capital intel·lectual adaptat al tipus d’organització
 3. Estudiar el capital humà de les organitzacions.
 4. Estudiar la qualitat de servei de les organitzacions.
 5. Estudiar l’aprenentatge organitzatiu i la seva relació amb la creació de coneixement.
 6. Analitzar la satisfacció dels clients del sector hoteler.
 7. Analitzar els factors determinants de la seguretat i salut laboral en les organitzacions.
 8. Estudiar els factors que determinen la inversió estrangera directa.
 9. Estudiar el règim jurídic dels animals.
 10. Realitzar la traducció de l’anglès al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF)
RM-BW

Rosa M. Mariño Mesías

rmarino@uda.ad

Coordinadora del grup. Doctora en l’àmbit de l’Organització i estratègia empresarial. Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials, especialitat en Economia de l’empresa.

Josep Fortó Areny

jforto@uda.ad

Doctor en l’àmbit de l’Organització i la gestió del coneixement. Llicenciat en Administració d’empreses. Diplomat en Ciències empresarials. Postgrau en Mercats financers. Postgrau en Instruments financers. Licence en Mathématiques.

cristina fernandez

Cristina Fernández Farina

cfernandezf@uda.ad

Doctora en l’àmbit de la Seguretat i salut en el treball. Màster en prevenció de riscos laborals. Llicenciada en antropologia social i cultural. Diplomada en Infermeria.

Lorena Jordana Carmona

ljordana@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de l’Economia. MSc in International Management. MA in European Economic Integration. Màster en fiscalitat. Graduada en administració i direcció d’empreses.

celiaguitian

Celia Guitián Miranda

cguitian@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit del Dret. Màster en administració i direcció d’empreses. Llicenciada en Dret.

PROJECTE 1 (en curs). Estudi del capital intel·lectual del sector hoteler

Objectiu:

 • Identificar i estudiar els elements del capital intel·lectual del sector hoteler del Principat d’Andorra, amb l’objectiu de realitzar propostes de millora de la gestió de les empreses del sector.
 • Proposar un model de capital intel·lectual específic per a aquest sector.

Accions desenvolupades:

Aquest projecte es va dur a terme l’any 2011 i es tornarà a engegar durant el curs 2019-2020.

PROJECTE 2 (finalitzat). Estudi del capital intel·lectual dels dos grans dominis esquiables andorrans

Objectiu:

Accions desenvolupades:

 • Avaluació de la importància que els experts donen als diferents elements que formen el capital intel·lectual de les estacions d’esquí alpí.

PROJECTE 3 (en curs). Estudi de la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà. Elaboració d’una proposta de model de satisfacció

Objectiu:

 • Conèixer la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà i elaborar una proposta de model.

Accions desenvolupades:

 • Obtenció de les dades de Booking.
 • Anàlisi de les primeres dades obtingudes del web especialitzat.

PROJECTE 4 (en curs). Estudi de la seguretat i salut laboral en les organitzacions

Objectiu:

 • Analitzar els els factors que intervenen en la seguretat i salut laboral dels dominis esquiables del Principat d’Andorra.

Accions desenvolupades:

 • Obtenció de les dades dels dominis esquiables d’Andorra.
 • Anàlisi de la percepció dels treballadors de les estacions d’esquí de la seguretat i salut laboral.

PROJECTE 5 (en curs). Estudi dels factors determinants de la inversió estrangera directa a Andorra

Objectiu:

 • Explicar el comportament de les empreses multinacionals a Andorra, incloent-hi les motivacions d’entrada en l’economia andorrana i la seva actuación una vegada instal·lades al país.

Accions desenvolupades:

 • Identificació del marc teòric. Aquest objectiu s’emmarca dins de la Tesi doctoral en curs Reformes econòmiques, polítiques i institucionals per a l’atracció d’inversió estrangera. El cas del Principat d’Andorra (Lorena Jordana Carmona).

PROJECTE 6 (en curs). Estudi del règim jurídic dels animals a Andorra

Objectiu:

 • Analitzar l’adequació de la regulació existent a la perspectiva del benestar animal a Andorra i proposar-ne millores amb l’objectiu d’apropar-la a un nivell internacional.

Accions desenvolupades:

 • Identificació del marc teòric. Aquest objectiu s’emmarca dins de la Tesi doctoral en curs Règim jurídic dels animals a Andorra (Celia Guitián Miranda).

PROJECTE 7 (en curs). Traducció de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF)

Objectiu:

 • Realitzar la traducció de l’anglès al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).

Accions desenvolupades:

 • Revisió conceptual de la traducció de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF).

Participació a Comitès científics de Revistes

Rosa M. Mariño és membre dels Comitès científics de revistes següents:

Journal: Frontiers in Psychology, section Organizational Psychology

www.frontiersin.org

Journal: Research in Education and Learning Innovation Archives (REALIA)

https://doi.org/10.7203/realia.n.id

Participació dels membres del GRED en altres grups de recerca

Josep Fortó i Rosa M. Mariño són membres de l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Comisión de Turismo de AECA.

Tesis doctorals

Fernández Farina, C. (2020). Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra. (Tesi doctoral). Universitat d’Andorra

Fortó Areny, J. (2017). Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior. (Tesi doctoral). Universitat d’Andorra.

Mariño Mesías, R. M. (2015). Proposta d’un model relacional entre el capital humà i la qualitat de servei. Una aplicació al sector bancari andorrà. (Tesi doctoral). Universitat d’Andorra.

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2023

 • Pérez-Bonaventura, M., Fortó-Areny, J., & Mariño-Mesías, R.M. (2023). Las redes sociales de universidades públicas de Andorra, España y Francia. Visual Review. International Visual Culture Review. Revista Internacional de Cultura Visual, 14(2), 2-13. https://doi.org/10.37467/revvisual.v10.4609
 • Jordana-Carmona, L., Mariño-Mesías, R.M., & García-De la Cruz, J.M. (2023, Juny). Andorran Policy Measures to Enhance Foreign Direct Investment. Presentat al 6th International Conference on Advanced Research in Management, Business and Finance, Amsterdam. Online.
 • Fernández-Farina, C., Mariño-Mesías, R.M., & Sabrià-Bernadó, B. (2023, Maig). Instrumentos más utilizados en la evaluación de los riesgos psicosociales. Presentat al VI Simposio Ibérico de Riesgos Psicosociales (SIRPS), Alcalá de Henares. VI SIRPS, 77-85.
 • Fernández-Farina, C., Sabrià-Bernadó, B., & Mariño-Mesías, R.M. (2023, Abril). Estudio del comportamiento del riesgo en función del sexo, tipo de contrato y accidente laboral previo. Presentat al XXIII ORP Congreso Internacional, Bilbao. Actas del XXIII Congreso Internacional ORP Conference.
 • Jordana-Carmona, L., García-De la Cruz, J.M., & Mariño-Mesías, R.M.(2023, Gener). Economic and Political Reforms and Foreign Direct Investment in Andorra. Presentat al 42nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Lisboa. Online.

2022

 • Pérez-Bonaventura, M., Fortó-Areny, J., & Mariño-Mesías, R.M. (2022, Octubre). Las redes sociales de universidades públicas de Andorra, España y Francia. Presentat al Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID). Online.
 • Sabrià-Bernadó, B., Mariño-Mesías, R.M., & Fernández-Farina, C. (2022, Octubre). Evolución de la siniestralidad laboral en los dominios esquiables de Andorra. Presentat al X Congresso Vertentes e Desafios da Segurança (VDS), Leiria. X VDS, 103-112.
 • Jordana-Carmona, L. (2022, Agost). L’impacte de l’estratègia d’obertura econòmica del Principat en l’àrea Andorra-Pirineus. Presentat a la 35a Diada andorrana a la 54a UCE, Prada de Conflent.
 • Fernández-Farina, C., Sabrià-Bernadó, B., & Mariño-Mesías, R.M. (2022, Abril). Riesgos en el dominio de salud y seguridad de la escala DOSPERT entre los empleados del sector del esquí andorrano según el sexo. Presentat al V Simposio Ibérico de Riesgos Psicosociales (SIRPS), Aveiro. V SIRPS, 98-103.

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2011