Image Alt

Aula d’Estiu

  /    /  Aula d’Estiu

L’Aula d’Estiu és el programa de cursos d’estiu de la Universitat d’Andorra (UdA), que té com a objectiu contribuir en la formació de l’equip humà de la Universitat i els professionals del país, així com innovar en els models d’ensenyament en els àmbits tecnològic, científic i humanístic.

L’Aula d’Estiu s’organitza al voltant de diverses temàtiques, que poden ser transversals, d’interès per a qualsevol professional, específiques de l’àmbit docent o de recerca, o específiques d’àrees concretes del coneixement. Els programes de formació es dirigeixen principalment als professionals de l’ensenyament, als estudiants universitaris, al personal universitari i al públic en general.

Un altre dels trets característics de la Universitat d’Andorra, com a universitat pública del país, és la seva obertura a la societat. En aquest sentit, els programes de l’Aula d’Estiu s’obren als professionals d’aquí i d’arreu que estiguin interessats en la matèria.

Les classes es fan íntegrament a la Universitat d’Andorra. Es lliura un certificat d’assistència per a cada curs a les persones que assisteixin al 80% de les sessions. Els estudiants, a més, poden obtenir crèdits europeus de lliure elecció.

Programa de l’Aula d’Estiu 2021:

  • La percussió corporal com a recurs pedagògic – Mètode SSM (22 de juny de 2021 de 9 a 13 hores. Ponent: Santi Serratosa). A partir de la música, el mètode SSM dona molta importància a la improvisació, creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el control, dissociació i coordinació corporal, tot el potencial estètic i pedagògic dels processos d’aprenentatge a partir del ritme i de la música, i tota la gestió emocional del treball físic i intel·lectual de les disciplines esportives i artístiques.
  • Millora la resiliència i el benestar. Com gestionar situacions difícils (25 de juny de 2021 de 9.30 a 13.30 hores. Ponent: Cristina Torrelles). La psicologia positiva se centra a donar suport i treballar el potencial i les qualitats positives de les persones per assolir objectius beneficiosos que incrementen el seu benestar, per fer front a situacions que ens creen malestar, incertesa i neguit. Aquest curs mostrarà les estratègies i tècniques, basades en les fortaleses i les capacitats de les persones, per atendre i entendre millor el que ens està passant i com podem fer-hi front.
  • Com treballar la igualtat en l’àmbit organitzatiu. De la teoria a la pràctica (28 de juny de 2021 de 9 a 13 hores. Ponent: Georgina González). En aquest curs es treballaran exemples pràctics de com aplicar la igualtat dins de l’entorn de treball, a través del marc normatiu en matèria d’igualtat  les recomanacions a les organitzacions. Es facilitaran estratègies per incorporar la igualtat als entorns de treball i bones pràctiques, i es tractaran els protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament.
  • Com crear entorns laborals saludables (ELS): del mite a la realitat (29 de juny de 2021 de 9 a 13 hores. Ponents: Sergi Ríos i Albert Piñol). A partir de les tendències i els reptes socioeconòmics dels propers anys, s’identificaran les oportunitats i els riscos possibles, per entendre la situació actual i la seva evolució en l’àmbit sociodemogràfic per analitzar l’impacte potencial en el mercat laboral. A partir d’aquí, s’analitzarà la importància d’un Entorn Laboral Saludable (ELS) considerant el model dels cinc eixos o les cinc puntes.
  • Aprèn a piratejar la teva salut. Entén el cos, el cervell i mou-te! (30 de juny de 2021 de 9.30 a 11.30 el 1r grup i de 12 a 14 hores el 2n grup. Ponent: Ramon Ribera). El curs té per objectiu identificar tot allò que modula la nostra salut per entendre i per adquirir eines fàcils i quotidianes amb l’objectiu de guanyar qualitat de vida. S’intercalaran sessions de mobilitat breus amb la intenció que els participants aprenguin a moure’s de manera terapèutica per despertar el seu cos.
  • Basket Beat: una proposta artística per revisar el nostre rol com a professionals (1 de juliol de 2021 de 9 a 14 i de 15 a 17 hores. Ponent: Josep Maria Aragay). Es realitzaran dinàmiques de grup i música amb pilotes de bàsquet com a instruments per entendre el funcionament i lideratge dels grups, i debatre el nostre paper com a professionals. S’identificaran recursos i estratègies de l’art, la pedagogia, la psicologia i la musicoteràpia que puguin ser directament aplicables a les nostres pràctiques professionals.
  • Ensenyar a partir de reptes, projectes i contextos: exemples, potencialitats i dificultats (5 de juliol de 2021de 9 a 13 hores. Ponent: Iván Marchán). L’ús de situacions reals i rellevants (contextos, projectes, reptes, casos…) en l’ensenyament per aprendre competències, s’ha evidenciat com una estratègia didàctica útil tant pel que fa a la motivació intrínseca dels estudiants com per a promoure la seva capacitat de transferir els coneixements a noves situacions. Aquesta capacitat de transferir, és a dir, abordar nous problemes desconeguts en el futur, és clau per al desenvolupament professional dels graduats universitaris.