Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Internacionalització

  /    /  Internacionalització

L’obertura al món i la internacionalització de la Universitat d’Andorra és un dels quatre eixos estratègics sobre els quals la institució basa la seva raó de ser. Els objectius del Pla d’internacionalització de l’UdA són augmentar la mobilitat d’estudiants i de personal de la Universitat, incrementar la captació d’estudiants internacionals amb la incorporació de la llengua anglesa com a llengua de treball, fomentar la creació de serveis i infraestructures per als estudiants locals i internacionals, i consolidar que les formacions relacionades amb els àmbits estratègics del país siguin un referent internacional.

Institució reconeguda al món

Per aconseguir els objectius en matèria d’internacionalització, és imprescindible que l’UdA sigui una institució reconeguda al món. La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i la càrrega lectiva de les diferents titulacions es comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents a temps complet per al programa de Doctorat. A més, tots els diplomes universitaris amb caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu al diploma. Més informació

A més, vista la clara vocació d’orientar-se al món, l’UdA forma part de nombroses xarxes universitàries i organismes internacionals. També participa en diversos projectes internacionals al costat d’altres institucions universitàries.

Per garantir l’èxit dels programes de mobilitat internacional, any rere any es va ampliant i consolidant el ventall de vincles i convenis que la Universitat d’Andorra manté amb universitats de tot el món. Actualment, l’UdA té convenis amb una quarantena d’universitats de països d’arreu del món.