Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Història

  /    /  Història

El setembre de l’any 1988, tretze estudiants van començar el primer curs de la diplomatura d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria, situada a Andorra la Vella. Al mateix temps, s’impartia la primera classe del Diploma Professional Avançat en Informàtica de gestió a l’Escola d’Informàtica de Sant Julià de Lòria, amb dotze estudiants. Aquelles primeres classes van ser l’inici de l’ensenyament superior a Andorra, i també de la Universitat d’Andorra, que naixeria formalment el 1997 de la integració de les dues escoles universitàries i la creació del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària. El curs 2003-2004 es va inaugurar el campus de Sant Julià de Lòria, que va permetre reunir els tres centres en un mateix edifici, i l’any 2010 es va completar l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Al llarg dels seus anys d’història, la Universitat d’Andorra ha anat ampliant la seva oferta educativa a un ritme sostingut, i entre les fites més rellevants destaca l’any 1998, en què es van posar en marxa els estudis d’Administració d’empreses, i el 2007, amb l’inici del bàtxelor en Ciències de l’educació. L’UdA disposa d’una oferta formativa que completa els tres graus acadèmics universitaris, i un ampli ventall de propostes de formació continuada, entre postgraus, cursos d’actualització i seminaris.

En l’àmbit de recerca, el 2006 es van formar els primers grups de recerca i el 2009 es va crear el Programa de Doctorat, que al llarg dels seus primers deu anys d’història ha permès defensar amb èxit un total d’onze tesis doctorals. L’Escola Internacional de Doctorat, que integra tota l’activitat de recerca de la Universitat d’Andorra, es va posar en funcionament l’any 2015, i gestiona quatre grups de recerca i un equip d’innovació, en els quals hi treballen una trentena d’investigadors. L’escola també lidera un pla de recerca que desenvolupa projectes d’investigació en àmbits com l’aprenentatge virtual, la seguretat en la transmissió de dades o la llengua catalana.

El curs 2018-2019, la Universitat d’Andorra va celebrar el 30è aniversari de l’inici de l’ensenyament superior a Andorra. Per cloure els actes de commemoració, el 7 de maig del 2019 es va fer l’acte de col·locació i tancament d’una càpsula del temps que conté documentació i objectes representatius de com era la institució, Andorra i el món l’any 2018, i que no podrà ser oberta fins al curs 2088-2089, coincidint amb el centenari de la Universitat.

Resum històric

1988-1989
 • Creació de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra i inici de la carrera d’Infermeria
 • Creació de l’Escola d’Informàtica d’Andorra i inici de l’especialitat d’ensenyament professional superior: Informàtica de gestió
1993-1994
 • Inici de la carrera d’Informàtica
1997-1998
 • Creació de la Universitat d’Andorra
 • Creació del Centre d’Estudis Virtuals i inici de les primeres formacions virtuals
1998-1999
 • Nova especialitat d’ensenyament professional superior: empresa
1999-2000
 • Inici de la formació continuada
2002-2003
 • Inici de la carrera d’Administració d’empreses
2003-2004
 • Inauguració del campus a Sant Julià de Lòria
2006-2007
 • Creació de la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra
 • Creació dels primers grups de recerca
2007-2008
 • Inici del bàtxelor en Ciències de l’educació
 • Inici del bàtxelor d’especialitat en Infermeria obstetricoginecològica (llevador/a)
 • Creació del Consell de la Qualitat de la Universitat d’Andorra
2009-2010
 • Inici del bàtxelor en Dret i del bàtxelor en Humanitats (virtuals)
 • Inici del Programa de Doctorat
2010-2011
 • Finalització de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
2011-2012
 • Inici del bàtxelor en Comunicació i del bàtxelor en Llengua catalana (virtuals)
2014-2015
 • Inici del màster en Administració d’empreses (MBA, virtual)
2016-2017
 • Inici dels dobles bàtxelors
 • Creació de l’Aula Confuci d’Andorra
2017-2018
 • Creació d’UdA Alumni
 • Creació de la Càtedra Camões
2018-2019
 • Inici del màster en Dret (virtual)
 • Posada en marxa del nou model educatiu
2021-2022
 • Inici del màster en Educació
2022-2023
 • Renovació de l’especialitat d’ensenyament professional superior (empresa): Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració