Image Alt

Accés al país i permís de residència

Accés al país

Per accedir al país, el Principat d’Andorra no exigeix cap visat però, en no ser membre de l’Espai Schengen, Andorra està sotmesa als controls de duana de la Unió Europea i l’accés es fa a través d’Espanya o França.

Així, les persones que provenen d’un país de l’Espai Schengen no han de fer cap tràmit per arribar a Andorra. En canvi, un ciutadà d’un país tercer que viatgi a Andorra ha de tramitar, si així ho requereixen Espanya o França, un visat Schengen multientrada, a través del consolat/ambaixada d’un d’aquests dos països (en funció del país al qual s’entri a l’Espai Schengen).

 

Permís de residència

Un cop a Andorra, com que es tracta d’un país que no pertany a la Unió Europea, és necessari sol·licitar un permís de residència al Servei d’Immigració. En el cas d’estudiants, cal tramitar una Autorització d’immigració per a estudis, pràctiques formatives, entrenaments esportius d’alt nivell o per recerca (tràmit F). Això implica lliurar alguns documents que l’estudiant ha d’haver sol·licitat prèviament al seu país d’origen. Els estudiants transfronterers (que resideixen fora d’Andorra) no necessiten fer aquest tràmit, tot i que sí que és necessari per fer pràctiques formatives a Andorra. Cal tenir en compte que aquest permís d’immigració no autoritza a treballar a Andorra (excepte en treballs relacionats amb el pla d’estudis).