Image Alt

Grup de recerca interdisciplinari en Educació

El grup de recerca interdisiciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2006 com a resultat de la confluència d’un grup de professors de diverses disciplines interessats en l’àmbit educatiu.

Els objectius del grup de recerca són:

 1. Relacionar l’entorn familiar i la competència de raonament matemàtic dels estudiants de nou ingrés amb l’èxit en la finalització dels estudis.
 2. Oferir suport a la docència universitària des de la implantació de metodologies que promoguin la interdisciplinarietat i el desenvolupament de competències per a la innovació docent
 3. Analitzar l’impacte de les TIC en els processos d’aprenentatge
 4. Analitzar el grau d’integració de les TIC als museus d’Andorra.
 5. Estudiar la mesura de l’educació entesa com un procés productiu específic en l’àmbit de la primera ensenyança i la formació continuada.

 

Alexandra Saz Peñamaria asaz@uda.ad    orcid    Coordinadora del grup

Doctora en l’àmbit de la Psicologia de l’educació

Màster en tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement

Llicenciada en psicologia

 

Blanca Carrera González bcarrera@uda.ad    orcid

Doctoranda en l’àmbit de la innovació docent

Màster en llengües aplicades, Grau en educació primària menció llengua anglesa

 

 

Montserrat Casalprim Ramonet mcasalprim@uda.ad      orcid

Doctora en l’àmbit de l’economia de l’educació

Màster en Educació i TIC

Llicenciada en economia

 

Sara Esqué Boldú sesque@uda.ad      orcid

Doctora en l’àmbit d’Infermeria: les actituds mitjançant la pràctica reflexiva

Màster en tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement

Diplomada en infermeria

 

Sònia Gili Moneo  sgili@uda.ad    orcid 

Doctoranda en l’àmbit de l’educació: la competència democràtica formació de mestres

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation

Bàtxelor en Ciències de l’educació

 

Virginia Larraz Rada vlarraz@uda.ad       orcid

Doctora en l’àmbit de la Tecnologia Educativa

Màster en Educació i TIC

Llicenciada en filosofia i ciències de l’educació

 

Helena Prieto Sanz  hprieto@uda.ad      orcid

Doctoranda en l’àmbit de Qualitat i Excel·lència en Educació Superior

Màster en Intervencions Socials i Educatives

Graduada en Grau de Mestra en Educació Infantil

 

Betlem Sabrià Bernadó bsabria@uda.ad     orcid

Doctora en l’àmbit de la Formació Continuada

Màster en Educació i TIC

Llicenciada en ciències físiques i Diplomada en Informàtica de gestió

 

Cristina Yáñez Aldecoa cyanez@uda.ad     orcid

Doctora en l’àmbit dels museus i la tecnologia

Màster en gestió del patrimoni, Postgrau en turisme cultural

Llicenciada en geografia i història

PROJECTE 1. Entorn UdA (perfil dels estudiants i impacte a la societat)

Objectius:

 • Relacionar l’entorn familiar i la competència de raonament matemàtic dels estudiants de nou ingrés de l’UdA amb l’èxit en la finalització d’estudis.
 • Analitzar el perfil de l’estudiant de l’UdA i comparar-lo amb el de la resta de les universitats que participen al projecte Via Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats.
 • Analitzar l’impacte econòmic i social de l’UdA al país.

Accions desenvolupades:

PROJECTE 2. Innovació i recerca a la docència universitària

Objectius:

 • Oferir suport a la docència universitària des de la innovació i la recerca.
 • Analitzar les competències docents del professorat universitari de l’UdA.
 • Organitzar el Seminari de docència amb l’objectiu d’oferir suport a la docència universitària.
 • Analitzar i difondre el model educatiu de la Universitat d’Andorra
 • Analitzar la percepció d’ús del portafolis per part dels tutors i dels estudiants del bàtxelor d’infermeria.
 • Analitzar l’impacte de la discussió de textos en grup en entorns acadèmics d’Educació Superior
 • Analitzar el nivell de benestar i resiliència en temps de la COVID-19 de la comunitat universitària.

Accions desenvolupades:

PROJECTE 3. Formació inicial de mestres

Objectius:

 • Millorar la formació del bàtxelor en Ciències de l’educació a partir de la recerca i ampliar el coneixement existent en l’àmbit de la formació inicial de mestres.
 • Analitzar com es desenvolupa la competència de la Cultura democràtica en la formació inicial de mestres.
 • Analitzar la formació inicial de mestres en un enfocament competencial i plurilingüe

Accions desenvolupades:

 • La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (tesi doctoral en curs Blanca Carrera bcarrera@uda.ad)
 • Anàlisi de la competència de la Cultura democràtica en la formació inicial de mestres (tesi doctoral en curs Sònia Gili sgili@uda.ad)

PROJECTE 4 Cultura i educació

Objectius:

 • Analitzar la resposta del patrimoni, els museus, els monuments i el sector cultural i creatiu a Andorra davant la crisi de la COVID-19.
 • Analitzar el grau de implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la política cultural andorrana.
 • Conèixer l’estat de l’educació patrimonial en un territori, considerant les pràctiques desenvolupades en els àmbits formal i no formal; identificar les concepcions sobre el patrimoni, tenint en compte les diferents tipologies i els cercles d’apropiació de l’alumnat; determinar l’experiència didàctica i el context d’aprenentatge del patrimoni de l’alumnat, analitzant les relacions entre l’entorn escolar i social.
 • Analitzar tant el tractament de la memòria en la història recent dels currículums, com els diferents materials didàctics en perspectiva històrica, a educació primària i secundària.

Participació a diferents consells editorials i revistes:


Participació dels membres del GRIE en Projectes Internacionals

Virginia Larraz (vlarraz@uda.ad) participa al projecte ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català, que ha rebut un ajut de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya

Alexandra Saz (asaz@uda.ad) participa com a vocal a la Xarxa d’Investigadors i Docents de Mèxic, Andorra i Espanya (RIDMAE), que té com a finalitat fomentar la cooperació per millorar la formació del professorat universitari d’aquests tres països.

La xarxa de cooperació està formada pel Centre Universitari de los Altos de la Universitat de Guadalajara (que lidera el projecte), l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona, la Universitat d’Andorra, la Universidad Autònoma de Zacatecas, la Universitat Tecnològica de l’Estat de Zacatecas, la Universitat Autònoma de Querétaro, la Universitat Autònoma de Nuevo León, el Sistema d’Universitat Virtual de la Universitat de Guadalajara, la Universitat Autònoma de Nayarit, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Internacional de la Rioja.

Tesis Doctorals

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2021

Oliveras, P. i Yáñez, C. (2021). “El arte no entiende de limitaciones”. Jornadas educativas de los estudios de Técnico Auxiliar en Entornos culturales. 3-4 de març, Universitat de Màlaga.

Sabrià-Bernadó, B. i Casalprim-Ramonet, M. (2021). Perfil y factores de éxito del estudiante universitario. El caso de la Universitat d’Andorra. Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. IX CIDU. Online, 2021

2020

Yáñez, C. & Dorca, A. (2020). Impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural i creatiu d’Andorra. Inf. tèc. GRIE, Universitat d’Andorra, 2020.

Carrera-González, B. & Gili-Moneo, S. (2020). Modelo competencial de la Universitat d’Andorra: Innovación y Nuevos escenarios docentes. En E. Colomo, E. Sánchez, J. Ruiz & J. Sánchez (Coords.), La tecnologia como eje del cambio metodológico (pp. 391-394). Umaeditorial.

Carrera, B., Gili, S., Larraz, V., Sabrià, B. , Saz, A. (2020). Modelo competencial de la Universitat d’Andorra: Innovación y Nuevos escenarios docentes. XXIII Congreso Internacional EDUTEC 27-30 Octubre 2020, Málaga.

Larraz, V., Saz, A. & Azzouz, N. (2020 [1]). El Modelo Educativo de la Universidad de Andorra: un modelo basado en competencias. 12mo. Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” . La Habana, febrero 2020.

2019

Casalprim, M. & Sabria, B. (2019) Adapting to the training needs of Andorran professionals: The case of the Universitat d’AndorraICDE Lillehammer Lifelong learning Summit 2019, 11 – February 2019, Lillehammer,  Norway

Casalprim, M. i Sabrià, B. (2019). Condicions d’estudi. En Ariño,A.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E.; Prades, A., Xarxa Vives d’Universitats (Ed.), Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitari (2017-2019) (pp. 27-37).

Carrera, B. (2019). ¿Cómo abordar la educación del futuro?[Recensió del llibre ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente, per M. Gisbert; V. Esteve-González i J.L. Lázaro] Universitas Tarraconensis, Revista de Ciències de l’Educació, (1), 96-97. Doi: https://doi.org/10.17345/ute.2019.1

Carrera, B., Saz, A. i Casanovas, M. (2019).Disseny curricular competencial i plurilingüe en la formació inicial de mestres: context internacional. En La Intel·ligència Artificial en l’Educació. Contribució desenvolupada al congrés Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Larraz, V., Álvarez, J.F., Espuny, C. i González-Martínez, J. (2019). La evaluación de la competencia digital y de la competencia digital docente. En M. Gisbert, V.  Esteve i  J.L. Lázaro (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp.169-182). Barcelona: Octaedro

Sánchez-Cabelle, A., Larraz, V. i González-Martínez, J. (2019). La competencia digital de los estudiantes universitarios. En M. Gisbert, V.  Esteve i  J.L. Lázaro. (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp.43-58). Barcelona: Octaedro

2018

Marti, R., Gisbert, M. & Larraz, V. (2018). Technological learning and educational management ecosystems. Thirteen characteristics for efficient design. In T. Bastiaens, J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, E. Weippl & O. Zawacki-Richter (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 424-430). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved January 3, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/184226/.

González-Martínez, J., Esteve-Mon, F. M., Larraz, V., Espuny, C. i Gisbert-Cervera, M. (2018). INCOTIC 2.0. Una nueva herramienta para la autoevaluación de la competencia digital del alumnado universitario. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 22(4), 133-152. DOI:10.30827/profesorado.v22i4.8401

Saz, A. (2018). El diseño educativo en la nueva ecología de aprendizaje. Panel Innovación y calidad en el diseño educativo. XXVI Encuentro Internacional de Educación a Distancia, 27 de novembre de 2018, Guadalajara, Mèxic.

Martí, R., Gisbert, M. y Larraz, V. (2018). Ecosistemas tecnológicos de aprendizaje y gestión educativa. Caracteristicas estratégicas para un diseño eficienteEDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 64. 

Martí, R., Gisbert, M. y Larraz, V. (2018). Ecosistemas tecnológicos de gestión del talento. Siete características estratégicas para un diseño eficiente. V Congrés Internacional EDO “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”.Barcelona, 9-11 maig 2018.

Prieto, H. (2018). Avantprojecte de Tesis Doctoral: Actuacions d’Èxit a la Universitat. VII Congreso Multidisciplinar en Investigación Educativa (CIMIE). 5-6 de Juliol de 2018. En A. Gómez (Presidència AMIE), Saragossa, Espanya.

2017

Casalprim, M. (2017). L’eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra. 3a Trobada d’Investigadors d’Andorra. 27 de desembre del 2017. Sant Julià de Lòria, Andorra.

Gisbert, M., Larraz, V., Carrera, X., Esteve, V., Coiduras, J. i Lázaro, J.L. (2017). Collaborative strategy to develop teacher digital competence in 3D simulated environment. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Saz, A., Larraz, V. & Gisbert, M. (2017). Improving the quality of Initial Teacher Training through the implementation of a dual system: the case of the University of Andorra. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Esqué, S., Lleixà, M. y Gisbert, M. (2017). Estudio actitudinal de los estudiantes de enfermería. Congreso Internacional de Enfermería. Barcelona, 28/05-01/06/2017 Tríptic

Coiduras, J., Curto, A., de Miguel, J., Saz, A., Gómez, V., Estrada, A. Sanuy, J. Barbero, I. (2017). Rúbrica para la evaluación y escritura de experiencias de aula durante el Pràcticum. XIV Symposium Poio 2017

Casalprim, M. & Sabrià, B. (2017). El perfil social de los estudiantes universitarios. Comparativa entre el territorio de la Xarxa Vives d’Universitats y Andorra. XVIII Congreso internacional de investigación educativa, AIDIPE, Salamanca 28/06-30/06/ 2017.

Sabrià, B. & Casalprim, M. (2017). Factores de las motivaciones que influyen en los estudiantes al elegir sus estudios universitarios. Comparativa entre el territorio de la Xarxa Vives d’universitats y Andorra. V Congreso internacional de docència universitària, CINDU, Vigo 16/06-18/06/ 2017.

Larraz, V. (2017). Recensión/Book Review. Mejora de la dirección y progreso de la escuela. Un binomio complejo. El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación 26,150-153.

Prieto, H., Saz, A, & Larraz, V. (2017). Evaluación de la calidad de un Recurso Educativo Abierto (REA): l’armari de les Set Claus. Congrés CIMIE Investigación e innovación responsable. (in press). Bilbao, juny 2017.

Porté, C., Saz, A, & Larraz, V. (2017). L’armari de les Set Claus: millora de la competència digital dels estudiants universitaris mitjançant la creació del seu entorn personal d’aprenentatgeFIET  2017. Fòrum internacional d’educació i tecnologia. Bellaterra, juny 2017.

Sabrià‐Bernadó, B., LLinàs‐Audet, X., & Isus, S. (2017). Determinants of user demand for lifelong learning in institutions of higher educationInternational Journal of Training and Development21(2), 145-166.

Esqué, S., Gisbert, M., Lleixà, M. i Larraz, V. (2017). Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas. Universitat d’Andorra i Universitat Rovira i Virgili. Recull de Bones pràctiques d’innovació docent. Associació Catalana d’Universitats públiques.

Esqué, S., Larraz, V. i Saz, A. (2017). La práctica reflexiva como eje del aprendizaje durante las prácticas en los estudios de enfermería y educacion de la Universitat d’Andorra. XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las prácticas externas. Recursos para un prácticum de calidad, 665-674

2016

Saz, A., Engel, A. and Coll, C. (2016). Introducing a personal learning environment in higher education. An analysis of connectivity. In: Digital Education Review, 29, 1-14.

Yáñez, C., Palau, R., Johnson, L., Okada, A., Puig, V., Jiménez, M.C., Ruiz, F., i Cubeles, X. (2016).  Education, Culture and Technology. En New learning environments from a transformative perspective. Ed. Gisbert, M. i González, J. Madrid: Wolters Kluwer.

Gisbert, M., Bullen, M., Punie, Y., Rapetti, E.G., Galán, M., Vivancos, J., Adell, J., Larraz, V. i Esteve, F. (2016). Key Competences. En New learning environments from a transformative perspective. Ed. Gisbert, M. i González, J. Madrid: Wolters Kluwer.

Esqué, S., Gisbert, M., Lleixà, M. i Larraz, V. (2016). Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. Carpeta d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas.  IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IX CIDUI), Barcelona 5, 6 i 7 de juliol de 2016.

Sabrià-Bernadó, B., Mariño-Mesías, R.M. i Fortó-Areny, J. (2016). La flexibilitat de la metodologia d’ensenyament en el bàtxelor d’administració d’empreses de la Universitat d’Andorra. IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IX CIDUI), Barcelona 5, 6 i 7 de juliol de 2016.

2015

Torrelles-Nadal, C., París-Mañas, G., Sabrià-Bernadó, B. & Alsinet-Mora, C. (2015). Assessing teamwork competence.  Psicothema, 27(4), 354-361. doi:10.7334/psicothema2014.284

Yáñez-Aldecoa, C., Okada, A. i Palau, R.(2015) New Learning scenarios for the 21st century related to Educatio, Culture and TechnologyRUSC: Universities and Knowledge Society Journal, 12(2), 87-102.

Larraz, V. i Esteve, F. (2015). Evaluating Digital Competence in Simulation Environments. En Teaching and Learning in Digital Worlds. Strategies and Issues in Higher Education. Ed. Bullen, M. i Gisbert, M. Tarragona: Publicacions 2015.

Esqué, S. i Larraz, V.  The use of ePortfolios in Nursing Students: a Case Study from the University of Andorra.

2014

Casalprim, M., Rialp, J., & Prior, D. (2014). The efficiency of elementary schools in Andorra. A comparison between different educational systems. International Review of Business Research Papers, 10(2), 9 – 26. doi: http://dx.doi.org/10.21102/irbrp.2014.09.102.02

Larraz, V., Yáñez, C., Gisbert, M. i Espuny, C. (2014). An interdisciplinary study in initial teacher training.  New Approaches in Educational Research NAER, 3(2), 67-74

Coll, C., Engel, A., Saz, A. i Bustos, A. (2014). Personal learning environments: design and use.  Culture and Education, 26(4). Monograpahic Issue: Personal Learning Environmetns in the context of formal education. (617-630) DOI:10.1080/11356405.2014.985935 

Torrelles-Nadal, C., Alsinet-Mora, C. i Sabrià-Bernadó, B. (2014). La influencia de las emociones, la competencia de trabajo en equipo y el bienestar subjetivo en la eficacia de los equipos. I Congreso de la Asociación de la Sociedad Científica Española de Psicología y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla 19-22 de Novembre 2014.

Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014). Aprenentatge col·laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Saz, A., Engel, A. & Larraz, V. (2014). El aprendizaje personalizado en la educación superior. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Yáñez, C.& Larraz, V. (2014). L’educació en patrimoni cultural com a estratègia de futur de les societats. La creativitat com a motor per al disseny d’entorns d’aprenentatge del segle XXI.  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014). El uso del e-portafolios en las prácticas del Bàtxelor en Enfermería.  REDU: Revista  de Docencia Universitaria, 12(1), 399-423.

2013

Larraz V., Gisbert, M. Espuny, C. i Yáñez, C. (2013). Modelo para el desarrollo y la acreditación de la competencia digital en la universidad.   XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013. Educación y Tecnología: Una oportunidad para impulsar el desarrollo. Costa Rica, 6-7 novembre 2013.

Sabrià-Bernadó, B.; Isus-Barado, S.; Llinàs-Audet, X.; Yañez-Aldecoa, C. (2013). ¿Qué motiva a los estudiantes a cursar formación continua en las instituciones de educación superior de España? XVI Congreso Nacional y II Internacional de Modelos de Investigación Educativa (AIDIPE). Alacant, setembre 2013.

Casalprim Ramonet, M., Rialp Criado, J., Prior, D.,Sabrià Bernadó, B. (2013). An assessment of schools’ efficiency of different educational systems. International Conference on Human and Social Sciences, Roma, setembre 2013. ISBN: 978-8-834687-13-0 (proceedings) Mediterranean Journal of Social Sciences, 11(4), 631-640. ISSN: 2039-9340 (print)/ 2039-2117 (online).

Sabrià-Bernadó, B., Llinàs-Audet, X., Isus-Barado, S., Yañez-Aldecoa, C. (2013). Factores dependientes de la motivación de los estudiantes de formación continua en el Principado de Andorra.  XXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE). A Coruña, juliol 2013.

Yáñez, C., Gisbert, M. & Saz, A. (2013). La estrategia digital de los museos. Un primer paso en la evaluaciónXXVI Seminario Internacional AISOC: Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación, 8 y 9 de julio 2013, Facultad de Ciencias de la información, Universidad Complutensedins De la Torre, I., Ruiz San Román, J. A. & Porto Pedrosa, L. (Coords.) (2013). Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, Diagnósticos, alternativas y propuesta”. Actas de Seminario. Madrid: AISOC. ISBN: 84-616-5320-3.

Larraz, V., Sánchez, J.A., Casalprim M., Saz, A. (2013). El entorno virtual de la Universitat d’Andorra. La visión del profesorado. RED: Revista de Educación a Distancia, 36, 1-15. Març 2013.

2012

Casalprim M., Rialp, J., Prior, D., Sabrià B. (2012). El entorno educativo de los alumnos de infantil y primaria de Andorra.  EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M., Saz A. (2012) Las herramientas para la evaluación de la competencia digital. Análisis y componentes.  EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V. (2012) La competencia digital del estudiante universitario. Participació al Simposi coordinat per la Dra. Mercè Gisbert Cervera, amb el títol: Diseño y evaluación de la competencia digital del estudiante universitario. EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V. i Yañez. C. (2012). Com s’ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inicial dels mestres.  II Jornada a la Seu d’Urgell i Andorra. L’escola de l’era digital. La Seu d’Urgell – Andorra. 2012.

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2012).  La percepció de la competència digital per part dels estudiants presencials de la Universitat d’Andorra.  III Congreso Europeo de Tecnologias de la Información. Barcelona, 2012.

Engel, A., Bustos, A., Saz, A., Coll, C. (2012). PLEs in Higher Education: learning to manage their own learning ecology. Poster presented at EARLI SIG Conference. Bari, Italy, setember 2012.

Larraz-Rada, V., Sánchez i Valero, J.A:, Casalprim-Ramonet, M., Saz-Peñamaría, A. (2012). Análisis del uso didáctico del entorno virtual de aprendizaje de la Universitat d’Andorra. Propuestas de mejora.  XIV Simposio Internacional de Informática Educativa. Andorra, 29-31 d’octubre de 2012.

Domingo, M., Sabrià, B., Yáñez, C. (2012). Estudio comparativo sobre la incorporación de TIC en centros educativos de Andorra y España.   Núm. 257-258. Març, abril 2012.

Yáñez, C. i Gisbert, M. (2012). Museos y las TIC : una alianza para el cambio estratégico de educación y aprendizaje informal. El caso de Andorra. TIES Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica. Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.

Sabrià i Bernadó,B., Llinàs i Audet, X., Isus i Barado, S. i Yáñez i Aldecoa, C. (2012). Per què es cursa formació contínua en les Institucions d’Educació Superior? Elaboració i validació d’una eina d’avaluació que permeti esbrinar els factors determinants en la demanda de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 1.

Engel, A., Bustos, A., Coll, C. y Saz, A. (2012). La utilización de espacios personales de trabajo y aprendizaje -EPTA- en la formación universitaria.  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 1.

Bustos, A., Engel, A., Saz, A., Coll, C.(2012). Integrating personal and institutional virtual learning environments.  EDULEARN12 Proceedings, pp. 7425-7433.2012. Barcelona, July 2012.

2011

Yáñez, C. Gisbert, M. (2011). La influencia de las TIC en los museos de Andorra. Modelos de uso, problemas y retos de su integración,  dins III Seminario Iberoamericano de Investigación en Museología (SIAM) 27-29 d’octubre, 2011, UAM, Madrid.

Esteve, F., Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2011). L’avaluació de la competència digital a través d’entorns de simulació 3D.  Seminari internacional Simul@. Tortosa, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). La presencia de la competencia digital en la Universidad.  XII Encuentro Internacional Virtuals Educa. Mèxic, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). Los componentes de la competencia digital. Congrés  Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación. Gabinete Comunicación y Educación y UAB. Barcelona, 2011.

Sabrià i Bernadó, B., Isus i Barado, S. i Llinàs i Audet. X. (2011). La formación contínua en el Principado de Andorra: Factores influyentes en la demanda de sus usuarios. XV congreso nacional i I internacional de modelos de investigación educativa AIDIPE. Madrid, 2011.

Saz, A., Coll, C., Bustos, A. i Engel, A. (2011). The construction of knowledge in personal learning environments. A constructivist perspective. pp. 1-11. In: Proceedings of the The PLE Conference 2011, 10th – 12th July 2011, Southampton, UK.

2010

Saz, A., Casalprim, M., Larraz, V., Yañez, C.,  Sabrià, B. i Nicolau, M. (2010). El Web Social i la teoria de les intel·ligències múltiples, una bona estratègia per a la docència universitària. CIDUI. Barcelona, 2010.

Sabrià i Bernadó, B., Yánez i Aldecoa, C., Saz i Peñamaria, A., Casalprim i Ramonet, M., Larraz i Rada, V. i Nicolau i Vila, M. (2010).  Las nuevas propuestas en e-learning, una oportunidad en la formación continua del profesorado de la Universitat d’Andorra. Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert M. (2010). Análisis del concepto de alfabetización informacional como elemento de la competencia digital.  Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y  Gisbert M. (2010). Evaluación diagnóstica del nivel de alfabetización informacional en la Universitat d’Andorra. Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, N., Sabrià, B., Saz, A. Yáñez, C. (2010). Análisis de la situación de partida para la transformación del entorno educativo y familiar mediante la alfabetización digital. Prueba piloto en una escuela del sistema educativo andorrano.  Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

2008

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Saz, A. (2008). Impacte de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les metodologies d’aprenentatge: el cas de la Universitat d’Andorra.  3r EICC. Tecnologia, territori i societat Palma de Mallorca, 2008.

Saz, A., Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V. i Nicolau, M. (2008). Anàlisis de caso: docencia universitaria desde una perspectiva interdisciplinar.  ICDE. Santo Domingo, 2008.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M., Sabrià, B. i Saz, A. (2008). Syllabus flexibility and Adaptation to the new European Higher Education Area through the Inclusion of e-Learning.  ECEL. Xipre, 2008.

Monteagudo J. Ll. Los Estilos de Aprendizaje en el diseño de Materiales Didácticos Hipermedia. (2008). II Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. Caceres, 2008

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V. i Saz, A. (2008). De la formación contínua presencial a la formación reglada virtual. XVI JUTE, 2008.

2007

Casalprim, M., Larraz, V. i Sabrià, B. (2007). Asignaturas de derecho andorrano: experiencia interuniversitaria de e-learning en entornos universitarios presenciales. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic, 2007.

Larraz, V., Casalprim, M. i Sabrià, B. (2007). Formación para desarrollar el nuevo rol del docente en el campus virtual. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic,  2007.

Sabrià, B., Casalprim, M. i Larraz, V. (2007). Introducción de las TIC en la metodología de aprendizaje de los programas en formación de la Universitat d’Andorra. XV Jornadas universitarias de tecnología educativa. Sant Sebastià, 2007.

2006

Casalprim, M., Nicolau, N.i Larraz, V.(2006).L’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra. Universitat d’Andorra

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Curs d’accés a la Universitat d’Andorra per a més grans de 25 anys: cas pràctic de blended-learning. EDUTEC, 2006.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Assignatures de dret andorrà: experiència interuniversitària d’e-learning en entorns universitaris presencials.  EDUTEC, 2006.

Monteagudo, J. L.(2006). Blended learning en la Universidad de Andorra: una experiencia renovadora. 4rt CIDUI Barcelona, 2006.