Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Càtedra UNESCO

  /    /  Càtedra UNESCO

La Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra, titulada “Tecnologies de la informació: Formació i desenvolupament solidari. El cas dels petits estats”, té com objectiu principal ajudar a reduir la fractura digital a través de la formació i de l’intercanvi d’experiències. Per a això, la Càtedra treballa en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l’ensenyament com un element fonamental per a la difusió d’aquestes tecnologies en la societat. La Càtedra s’inscriu en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tots (1990) i en el Marc d’Acció de Dakar (2000), especialment l’objectiu 6 d’aquest marc, referent a la qualitat de l’educació. També participa de la Dècada de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (DESD) de les Nacions Unides, en la mesura que preveu accions formatives en els països en desenvolupament i l’estudi de models d’ensenyament superior aplicables en regions aïllades amb poblacions disperses, recursos limitats i/o dificultats de comunicació.

L’acord de creació de la càtedra es va signar a París entre l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i la Universitat d’Andorra el 20 de novembre del 2006, i va començar la seva activitat el setembre del 2007 per un període de quatre anys, que s’ha anat renovant consecutivament. Així, la UNESCO va anunciar, el març del 2022, la renovació de la Càtedra UNESCO de l’UdA per un període de quatre anys més, fins al novembre del 2025.

Formació

En la seva oferta formativa d’estudis oficials, la Universitat d’Andorra ha fet un pas endavant en innovació educativa, implementant un nou model educatiu basat en un sistema competencial. Aquest model ubica l’estudiant al centre de la formació i integra la cultura democràtica, els ODS i el multilingüisme com a elements transversals. En les diferents formacions, els estudiants també desenvolupen habilitats relacionades amb la tecnologia, el pensament crític, la creativitat, les habilitat comunicatives i les habilitats sòcio-emocionals. Més informació

En la formació continuada, l’UdA ofereix de forma permanent formacions i cursos d’actualització dissenyats a partir de les necessitats que detecta en molts àmbits de la societat o bé que arriben a la universitat com a demandes concretes de diferents sectors. Aquesta filosofia d’universitat a l’escolta dels ciutadans, reflecteix un esforç constant per promoure l’accés universal a l’educació, un valor clarament vinculat a la Càtedra UNESCO. Entre aquestes formacions, es troben els estudis de postgrau, els cursos d’actualització presencials o virtuals, els cursos que s’ofereixen en modalitat d’aula lliure, on qualsevol persona pot cursar crèdits d’estudis oficial sense necessitat d’estudiar tota la carrera. Finalment l’Aula d’Estiu és un espai de perfeccionament de tots els professionals, especialment els de l’educació en àmbit com la innovació educativa, la tecnologia, la sostenibilitat i la inclusió en l’educació així com molts altres àmbits de cultura general. Més informació

Recerca

En general, tota la recerca que es duu a terme a la Universitat d’Andorra contribueix a la promoció del coneixement científic en una gran varietat de matèries. Entre tots els grups de recerca, destaquem els projectes del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació i el Grup de Recerca en Llengües, els quals estan estretament alineats amb els objectius de la càtedra UNESCO, ja que promouen la millora educativa i la promoció cultural i lingüística des d’un enfocament multilingüe.

Altres projectes

Aula Magna

Un seguit d’activitats acadèmiques destinades a tots els que vulguin formar part de l’alumnat universitari del país, tinguin l’edat que tinguin. Més informació

La Universitat dels Infants

Projecte de responsabilitat social universitària amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant els estereotips sobre el saber científic. Més informació

Lliga de Debat

Competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de diferents centres educatius s’afronten en debats contradictoris sobre un tema polèmic i d’actualitat. Més informació

UdA Solidària

La comissió UdA Solidària de la Universitat d’Andorra treballa per fomentar la funció social, solidària i de cooperació de l’UdA a través de tasques de sensibilització i voluntariat. Més informació

Contacte

Director: Daniel Bastida

A/e: catedraunesco@uda.ad