Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs de preparació per a l’accés a la jurisdicció

Curs de preparació per a l’accés a la jurisdicció

Descripció

Aquest programa té com a principal objectiu potenciar l’accés a la carrera judicial, fiscal i a la categoria de secretari/ària judicial, facilitant a les persones interessades que vulguin seguir aquest curs un mètode de preparació del temari mitjançant un programa de seguiment.

A qui va dirigit

Aquest programa s’adreça a tots aquells professionals i titulats universitaris que desitgin preparar-se per a la superació de les proves d’accés a la jurisdicció (batlle, fiscal o secretari/ària judicial) i que compleixin els requisits d’ingrés a la carrera judicial.

Programa

El programa coincidirà amb el publicat a la convocatòria de proves d’accés a la jurisdicció.

Metodologia

El sistema de formació combina la supervisió de la preparació dels temes que conformen el temari de les oposicions, a càrrec de magistrats/ades, batlles i secretaris/àries judicials, així com la preparació per a les proves orals i escrites.

Els estudiants hauran d’assistir a les sessions de seguiment planificades amb el tutor o tutora i desenvolupar les tasques encomanades.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 60 crèdits europeus, que es distribueixen en 2 cursos acadèmics estructurats en 4 semestres, durant els quals l’estudiant tindrà una tutoria d’una hora setmanal per 15 setmanes al semestre. La matrícula serà semestral i en finalitzar cada semestre el tutor o tutora emetrà un informe d’assoliment favorable o no favorable. En cas que l’assoliment no sigui favorable i l’estudiant desitgi continuar amb el programa, haurà de presentar una sol·licitud argumentada a la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra que resoldrà en funció de la valoració del tutor o tutora i la disponibilitat de places al programa.

Els horaris de les tutories seran un dia a la setmana (a determinar per part del tutor o tutora) de 18 a 19h. Les tutories seran presencials a la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació

Per poder optar a l’avaluació, cal haver assistit a totes les sessions de seguiment en les quals el tutor o tutora establirà les tasques que cal desenvolupar i en funció del nivell d’assoliment d’aquestes tasques emetrà un informe semestral favorable o no favorable.

Per poder superar el procés d’avaluació cal que el tutor o tutora emeti un informe favorable en cadascun dels 4 semestres en els que es distribueix el programa. En cas de no ser així, l’estudiant haurà de sol·licitar, de forma argumentada, la repetició del semestre a la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra, que resoldrà en funció dels informes del tutor o tutora i de la disponibilitat de places.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en preparació per l’accés a la jurisdicció emès per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El programa s’ofereix cada semestre. La matrícula és semestral però es permet la possibilitat d’incorporar-se a la meitat de semestre. És per aquest motiu que la preinscripció està oberta permanentment.

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

60 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català