Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Política de drets d’imatge

  1. L’estudiant accepta que la Universitat d’Andorra té un interès legítim en enregistrar, editar, reproduir, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar i/o utilitzar de qualsevol altra manera, imatges de les seves instal·lacions, serveis i esdeveniments en les quals podria aparèixer la seva imatge i la seva veu si es troba en el lloc on es duu a terme l’enregistrament, i sense cap limitació temporal ni territorial, en tots els mitjans que consideri adients incloent el nostre lloc web i els nostres comptes a les xarxes socials, i Andorra Televisió o premsa nacional o internacional, amb finalitats de promoció de la Universitat d’Andorra.
  2. La Universitat d’Andorra informarà en la mesura que li sigui possible de la realització d’aquests enregistraments mitjançant cartells o anuncis, i informa a l’estudiant que a la política de privacitat del lloc web podrà consultar informació addicional sobre el tractament del material audiovisual per la finalitat indicada, així com sobre la forma d’exercir els seus drets d’accés, i oposició abans que es duguin a terme la comunicació pública, entre altres.
  3. L’enregistrament i tractament posterior del material audiovisual per a la finalitat esmentada no comporten cap retribució addicional a l’estudiant.