Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Memòria d’activitats

  /    /  Memòria d’activitats

Cada any, la Universitat d’Andorra fa pública la memòria anual d’activitats, un document que presenta de manera resumida l’activitat duta a terme per cada centre de l’UdA durant el curs acadèmic. El document repassa l’activitat tant en l’àmbit de la docència com en el de la recerca, les iniciatives institucionals i internacionals que s’han dut a terme, i les principals xifres i indicadors acadèmics de la institució. Així, inclou la memòria econòmica, un resum històric de la seva evolució i el nombre de titulats que ha generat la Universitat des que es va posar en marxa l’ensenyament superior a Andorra l’any 1988.

La Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra, estableix que és funció dels directors de centre elaborar la memòria anual de l’activitat del centre. La memòria d’activitats de la Universitat d’Andorra és aprovada pel Consell Universitari.

 

  Memòria d’activitats 2022-2023

Resum de la memòria d’activitats 2022-2023