Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Tesis en marxa

  /    /  Tesis en marxa

En aquesta pàgina es recullen les Tesis Doctorals que estan en procés i que han superat la primera fita del programa de doctorat: Projecte de Recerca (final del primer any). Cada Tesi es relaciona amb els ODS als quals està contribuint.

Doctorand: Jon Apodaca (orcid)

Directors: Ignacio López i Marc Pons

Títol: Caracterització espacio-temporal de l’activitat d’allaus a Andorra: nous coneixements, eines i tecnologies per la presa de decisions en la gestió del risc.

Descripció: Les regions més avançades han desenvolupat davant les allaus mitjans de defensa més o menys eficaços i Andorra no és una excepció, però continuen succeint accidents que generen pèrdues econòmiques i humanes en un territori vulnerable, on l’exposició a l’ocurrència d’aquest fenomen ha augmentat. Mitjançant la generació de patrons espacio-temporals de l’activitat d’allaus a partir de l’homogeneïtzació, l’avaluació i l’anàlisi, de les dades disponibles, de les que seria desitjable obtenir i/o actualitzar, dels protocols i dels fluxos d’informació dels diferents sectors i el coneixement de noves eines i tecnologies complementàries, es generarà nou coneixement per millorar la gestió del perill d’allaus d’Andorra.

Doctoranda: Cèlia Baró (orcid)

Directores: Neus Lorenzo i Carolina Bastida

Títol:Discourse competence in English from a metacognitive instruction approach and greater autonomy of the learner: a pedagogical implementation at the University of Andorra.

Descripció: This action research study aims at assessing the impact metacognitive instruction has on undergraduates’ oral and written discourse. More specifically, the study will investigate whether metacognitive strategies applied to expository and argumentative written and oral texts foster better leaners’ performance in terms of coherence, cohesion, and turntaking. The participants will be first-year students of the University of Andorra from diverse fields of study (Education, Nursing, Computer Science, and Business Administration) who are enrolled in a B2 English level course. Learners will first complete questionnaires related to learning language strategies and writer beliefs and will then produce a series of oral and written texts as well as individually and collaboratively reflect upon their use of strategies before, during, and after the pedagogical implementation. This study will, therefore, follow a qualitative approach as well as an action research design to promote learners’ oral and written discourse within their academic and professional development. Consistent with prior research, we want to know if students who have received targeted metacognitive instruction perform better and feel more self-efficient and better prepared for their next domain-specific courses in English.

Doctoranda: Anna Boada i Pladellorens (orcid)

Directores: Anna Veiga i Lluch i Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Tractament de l’artrosi de genoll amb teràpia cel·lular

Descripció:L’artrosi de genoll és una patologia articular molt freqüent que causa dolor i disminueix la funcionalitat de qui la pateix. Amb l’envelliment de la població, entre d’altres factors, s’ha vist augmentada la seva prevalença. Actualment hi ha moltes teràpies descrites per a tractar-la però totes són (a excepció de la substitució articular) simptomàtiques i no exemptes de complicacions destacables. Tractaments basats en cèl·lules mesenquimals són actualment el focus d’investigació en aquesta patologia per la seva potencial capacitat de regeneració del cartílag articular, el focus de patologia principal de l’artrosi. Aquesta recerca pretén avaluar l’eficàcia clínica, funcional i radiològica d’un tractament estandarditzat ric en cèl·lules mesenquimals en pacients amb artrosi de genoll. S’espera poder confirmar la hipòtesi regeneradora d’aquest tractament i i treure conclusions sobre l’impacte a la salut d’aquest emergent tractament.

Doctoranda: Georgina Cerqueda Santacreu (orcid)

Directors: Jordi Deulofeu i Yolanda Colom

Títol: Influència de l’ús dels exemples genèrics en la producció de demostracions matemàtiques en l’alumnat de segona ensenyança

Descripció: La demostració és fonamental en matemàtiques, i investigadors i creadors de referents curriculars internacionals estan d’acord en el fet que també ha de tenir un paper important en tota l’educació matemàtica. En la mateixa línia, l’Escola Andorrana també inclou la competència de raonament i prova dins del seu programa de matemàtiques. Tot i això, els estudis mostren que, en les classes d’educació secundària actuals, les activitats de demostració són anecdòtiques i que l’alumnat mostra moltes dificultats per realitzar-les. Partint d’aquesta constatació, ens qüestionem quines pràctiques educatives es poden dur a terme per afavorir el desenvolupament de la capacitat de demostració en l’alumnat. Aquest projecte de recerca té com a objectiu avaluar la influència dels exemples genèrics, un tipus de demostracions, com a eina pedagògica per promoure la capacitat de demostrar propietats numèriques en l’alumnat de segona ensenyança. Per això, es dissenyarà, implementarà i analitzarà una seqüència d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de la demostració basada en l’ús dels exemples genèrics. D’aquesta manera, es pretén que la recerca pugui aportar una proposta pedagògica fonamentada que faciliti als professors de segona ensenyança la introducció d’activitats de demostració a les seves classes.

Doctoranda: Pol Comellas Sáenz (orcid)

DirectoresSara Esqué Boldú i Dolors Juvinyà Canal

TítolLa universitat com a entorn promotor de la salut.

DescripcióEl context universitari representa un espai d’anàlisi adequat d’acord amb els preceptes de la pràctica salubrista. Les universitats són organitzacions complexes i dinàmiques que acullen a milers de persones en el nucli dels afers de la vida quotidiana. Això és, defineix un espai compartit amb unes característiques determinades que poden ser interpretades de maneres heterogènies. L’establiment formal del moviment d’Universitats Promotores de la Salut a mitjans de la dècada dels anys 90 del segle passat, dins de la línia estratègica política dels entorns saludables, constitueix un espai de reflexió adequat a les múltiples necessitats identificades en els tractats internacionals. Malgrat el marcat accent estratègic de la temàtica, les diferents contribucions teòriques desenvolupades fins a l’actualitat evidencien algunes discrepàncies entre les contribucions teòriques, les implicacions polítiques i la implementació pràctica del constructe en les realitats concretes. A fi de pronunciar una resposta coherent amb la problemàtica gnoseològica identificada en la literatura, l’objectiu central de la tesi consisteix en analitzar des del pla epistemològic fins a l’evidència empírica el caràcter d’agència del context universitari com a espai generador de salut i de benestar de la comunitat. Els resultats que s’obtinguin permetran d’una banda, caracteritzar el terme Universitat Promotora de la Salut a partir de la identificació dels atributs idiosincràtics a la par que disposar d’un espai de reflexió i debat pronunciat des de l’evidència científica.

Doctoranda: Carlota de Miguel Barbero (orcid)

Directors: Francesc García Cuyàs i Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Transformació digital del model d’atenció assistencial d’oncologia per al seguiment dels efectes adversos del tractament amb antineoplàstics orals.

Descripció: Avui en dia els sistemes sanitaris s’enfronten a la necessitat de canvis estructurals per poder fer-los més sostenibles enfront de les malalties cròniques i les demandes creixents dels ciutadans per una assistència sanitària de més qualitat.

El càncer és una de les malalties cròniques més prevalent i amb un índex de mortalitat elevat, que sovint requereix d’una assistència sanitària urgent a causa de la gravetat dels símptomes i/o a un mal control de les Reaccions Adverses als Medicaments (RAMs) de la malaltia per part dels malalts, arribant a comprometre la sostenibilitat dels sistemes sanitaris.

Per aquest motiu, la tecnologia i la Transformació Digital (TD) es dibuixen com una estratègia per avançar en aquest camp. El present treball pretén la TD del model d’atenció assistencial d’oncologia per establir una sistemàtica digital, amb l’ús d’una aplicació mòbil per la detecció, l’enregistrament i el seguiment de les RAMs dels tractaments Antineoplàstics Orals (ANEOs), amb la participació activa dels malalts per poder-los empoderar en la seva malaltia.

Doctorand: Francesc Garcia Grau (orcid)

Directors: Aleix Dorca Josa i Jordi Herrera Joancomartí

Títol: Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts.

Descripció: Aquest projecte de recerca busca poder donar dret de fer quelcom a un individu, preservant la seva privacitat i un cop donat aquest dret, eliminar la necessitat de terceres parts de confiança, tot i assegurant que només podrà exercir aquest dret de manera  única. Així, es defineix el concepte d’atributs anònims enllaçables dins les credencials anònimes basades en atributs, que garanteixen l’anonimat i la propietat de ser  únics dins d’un àmbit donat, fent que aquests atributs siguin enllaçables i es puguin utilitzar en votacions electròniques, preservant l’anonimat i la propietat de ser  únics, inclús davant un usuari malintencionat o la conxorxa entre diferents actors. O sigui, assegurar un votant un vot, de manera totalment anònima.

Doctoranda: Qian Fang

Directores: M. Carmen Espín i Carolina Bastida

Títol: Proposta per introduir l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua xinesa al sistema educatiu andorrà a Andorra, un petit país multilingüe

Descripció: This research study aims to introduce Chinese language teaching and learning in Andorra’s multilingual educational system in order to foster multilingual and intercultural competencies in the Andorran educational system. More specifically, the study will investigate the planning, management and implementation of multilingualism policies in education in similar countries or with close ties with Andorra; and the factors that affect the general features of the language policy of these countries.

Doctoranda: Celia Guitián Miranda

Directora: M. Carmen Navarro

TítolRègim jurídic dels animals a Andorra

Descripció: El reconeixement internacional de la necessitat de protegir jurídicament els animals eliminant la seva consideració com a “coses” ha donat lloc al Dret Animal com una nova disciplina jurídica del dret. Andorra no ha estat aliena a aquesta consciència i ha manifestat la seva preocupació sobre el benestar animal amb la promulgació recent de diverses normes. L’objectiu principal del treball és analitzar l’adequació de la regulació existent al Principat a través d’una revisió sistemàtica de la literatura sobre els drets i el benestar dels animals; la normativa estatal i comunal vigent i la jurisprudència relativa als animals.

Doctoranda: Adoració Medina (orcid)

Directores: Núria Rossich i Yolanda Colom

Títol: Impacte de la crisi de la COVID-19 en l’ensenyament de les matemàtiques a Batxillerat a Andorra

Descripció: La pandèmia COVID-19 ha afectat a escala mundial a tots els àmbits de la societat del segle XXI, inclòs, l’educatiu. El tancament dels centres educatius i el confinament van tenir una conseqüència inesperada per a docents i discents: la necessitat d’adaptar-se a l’ensenyament en línia per donar continuïtat al curs acadèmic 2019-20. La nostra recerca descriurà, mitjançant un disseny no experimental longitudinal i una metodologia de recerca mixta, les conseqüències de la pandèmia en l’ensenyament de les matemàtiques a l’Escola Andorrana de Batxillerat i analitzarà els principals canvis metodològics dels professors i estudiants de matemàtiques en el seu procés d’adaptació a la nova modalitat d’ensenyament. Amb aquesta recerca esperem determinar els avantatges i els inconvenients de l’ensenyament en línia de les matemàtiques dut a terme i valorar si, com a conseqüència, en un futur, s’adoptarà una metodologia d’ensenyament híbrida, combinant les metodologies presencial i virtual, aportant elements clau de cara al futur de l’educació matemàtica.

Doctoranda: Eva Garcia Lluelles (orcid)

Directores: Montserrat Casalprim Ramonet i Gemma Cànoves Valiente

Títol: Turisme sostenible a les estacions d’esquí alpí del Pirineu andorrà

Descripció: El sector de la neu a escala global es planteja la necessitat de cercar fórmules que garanteixin la seva continuïtat, en el marc de la sostenibilitat, amb l’objectiu de generar un model de turisme basat en el creixement econòmic, la cohesió social i la protecció del medi ambient. El propòsit d’aquesta recerca és analitzar els paràmetres de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social del turisme de neu a Andorra. Aquesta recerca pretén aportar reflexions de tall conceptual i metodològic que permetin avenços en la recerca bàsica relacionada amb els problemes específics del binomi turisme-sostenibilitat als territoris de muntanya, així com generar informació que pugui servir de referència i ser transferida als diferents agents i actors turístics i territorials d’Andorra, amb la finalitat d’utilitzar-la en els processos d’anàlisi, planificació i presa de decisions.

Doctoranda: Sònia Gili Moneo (orcid)

Directores: Mercè Gisbert i Virginia Larraz

Títol: La competència de la cultura democràtica en la formació inicial de mestres

Descripció: Aquesta recerca té com a objectiu dissenyar un model formatiu que promogui els àmbits, les àrees i les dimensions clau de la competència de cultura democràtica (CCD) des de les institucions d’ensenyament superior. S’identifiquen i s’analitzen els àmbits, les àrees i les dimensions de la CCD dels estudiants de l’UdA, la percepció del professorat de l’UdA sobre el coneixement de la competència i s’analitzen les accions realitzades per promoure la CCD a l’ensenyament superior des de diferents institucions amb la finalitat de definir estratègies formatives per al desenvolupament de la CCD a les institucions d’ensenyament superior.

Doctoranda: Lorena Jordana Carmona

Directors: Rosa Mariño Mesías i José Manuel García

Títol: Reformes econòmiques, polítiques i institucionals per a l’atracció d’inversió estrangera. El cas del Principat d’Andorra.

Descripció: La maduresa del sistema econòmic del Principat d’Andorra ha obligat al país a realitzar en les últimes dècades, i de forma més intensa en els últims anys, un procés d’institucionalització i alhora obrir i diversificar la seva economia. La finalitat d’aquest procés ha estat potenciar l’atractiu del país envers els inversors estrangers i poder assolir un creixement sòlid. La recerca que es presenta té com a objectiu principal explicar el comportament de les empreses multinacionals (EMN) a Andorra, incloent-hi les motivacions d’entrada en l’economia andorrana i la seva actuació una vegada instal·lades al Principat.

Doctorand: Juan Jesús Larrabeiti Rodríguez

Directors: Mario Giampietro i Raúl Velasco Fernández

Títol:Integrated analysis of the water-energy-food nexus of Andorra under the MuSIASEM approach for the transition to a more sustainable model.

Descripció: The aim of the research project is to understand Andorra as a social-ecological system and study its social metabolism. For this purpose the Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM) approach will be used to characterize the existing metabolic pattern of Andorra in relation to the water-energy-food nexus. Thus, a diagnosis of energy and materials requirements will be obtained and the role that externalization plays in stabilizing the metabolic pattern of Andorra will be studied. In addition, the planned government policies in relation to sustainability will be evaluated, drawing critical conclusions for the debate, and proposing alternatives if possible. In short, the ultimate goal of the research will be to generate quantitative information useful for governance and environmental sustainability in line with the Sustainable Development Goals (SDG’s).

Doctorand: Jordi Vives orcid

Directors: Francesc Xavier Mena i Josep Fortó
Títol: Chararacterization and Strategic Components for Hotel Winter Destinations: The Andorran Case.
Descripció: aquesta tesi doctoral pretén caracteritzar i analitzar els components estratègics en matèria de preus del sector hoteler andorrà presentant tres estudis d’Economia Aplicada per una destinació turística de muntanya. En primer lloc, l’autor pretén examinar quins factors externs i interns determinen el preu dels establiments hotelers andorrans a partir de l’ús de la metodologia de preus adònics per cobrir la necessitat d’hotelers i grups d’interès d’entendre com les noves tendències relacionades amb el canvi climàtic, la sostenibilitat i les noves expectatives dels clients modelen els preus dels establiments hotelers. Aquesta anàlisi generarà implicacions estratègiques rellevants per al sector. En segon lloc, es pretén avaluar si les polítiques de preus dinàmics adoptades pels hotelers andorrans són efectives en un context turístic familiar de petita i mitjana empresa. L’estudi analitzarà el nivell d’heterogeneïtat en l’ús de preus dinàmics en funció de la categoria i el tipus d’hotel. Finalment, s’estudiarà com les estratègies de preus establertes per indústries relacionades, com les estacions d’esquí i els apartaments turístics, configuren les estratègies de preus establertes pels hotelers. Els resultats i conclusions de la tesi s’extrapolaran a les destinacions turístiques europees de muntanya i aspiraran a complementar una literatura embrionària en el camp d’estudi.