Image Alt

Tesis en marxa

  /    /  Tesis en marxa

En aquesta pàgina es recullen les Tesis Doctorals que estan en procés i que han superat la primera fita del programa de doctorat: Projecte de Recerca (final del primer any). Cada Tesi es relaciona amb els ODS als quals està contribuint.

Doctorand: Jon Apodaca (orcid)

Directors: Ignacio López i Marc Pons

Títol: Caracterització espacio-temporal de l’activitat d’allaus a Andorra: nous coneixements, eines i tecnologies per la presa de decisions en la gestió del risc.

Descripció: Les regions més avançades han desenvolupat davant les allaus mitjans de defensa més o menys eficaços i Andorra no és una excepció, però continuen succeint accidents que generen pèrdues econòmiques i humanes en un territori vulnerable, on l’exposició a l’ocurrència d’aquest fenomen ha augmentat. Mitjançant la generació de patrons espacio-temporals de l’activitat d’allaus a partir de l’homogeneïtzació, l’avaluació i l’anàlisi, de les dades disponibles, de les que seria desitjable obtenir i/o actualitzar, dels protocols i dels fluxos d’informació dels diferents sectors i el coneixement de noves eines i tecnologies complementàries, es generarà nou coneixement per millorar la gestió del perill d’allaus d’Andorra.

Doctoranda: Cèlia Baró (orcid)

Directores: Neus Lorenzo i Carolina Bastida

Títol:Discourse competence in English from a metacognitive instruction approach and greater autonomy of the learner: a pedagogical implementation at the University of Andorra.

Descripció: This action research study aims at assessing the impact metacognitive instruction has on undergraduates’ oral and written discourse. More specifically, the study will investigate whether metacognitive strategies applied to expository and argumentative written and oral texts foster better leaners’ performance in terms of coherence, cohesion, and turntaking. The participants will be first-year students of the University of Andorra from diverse fields of study (Education, Nursing, Computer Science, and Business Administration) who are enrolled in a B2 English level course. Learners will first complete questionnaires related to learning language strategies and writer beliefs and will then produce a series of oral and written texts as well as individually and collaboratively reflect upon their use of strategies before, during, and after the pedagogical implementation. This study will, therefore, follow a qualitative approach as well as an action research design to promote learners’ oral and written discourse within their academic and professional development. Consistent with prior research, we want to know if students who have received targeted metacognitive instruction perform better and feel more self-efficient and better prepared for their next domain-specific courses in English.

Doctorand: Joan Benavent Peiró (orcid)

Director: Antonio Ezquerro Esteban

Títol: La música en el bisbat d’Urgell entre el 1767 – 1836 i el seu referent catedralici: els mestratges de Jaume Balius, Mauricio Espona i Bruno Pagueras.

Descripció: La recerca en curs pretén conèixer quina va ser l’activitat musical de la catedral d’Urgell entre el 1767 – 1836, a partir de l’activitat dels mestre de capella Mauricio Espona, Jaume Balius i Bruno Pagueras. Alhora, la investigació contextualitza l’activitat musical urgellenca en el seu context més proper català i andorrà partint de les fonts documentals localitzades a diferents arxius històrics. A més a més, l’estudi de les fonts musicals d’arxiu parteix de la catalogació en curs de diferents fons musicals de la Seu d’Urgell i d’Andorra dins del projecte del Répertoire International des Sources Musicales.

Doctoranda: Beatriz Blanc Uclés

Directora: Dolores Del Mar Sánchez González

Títol: The official Protocol in the Principality of Andorra. An analysis of the changes introduced with the Andorran Constitution of 1993 with regard to the official Protocol and Ceremonial in the Principality of Andorra and future challenges.

Descripció: This research is about the official Protocol in the Principality of Andorra. The analysis will be done from the first official documents until the current official ones. The official documents will be used as reference sources. They will be studied to understand the history of the Andorran Protocol affairs, characterized by its customary and traditional Protocol norms. The general objective of the research will be to contextualize and classify the Andorran official Protocol. Particularly relevant will be the analysis of the AndorranConstitution of 1993and its effects on the Andorran Protocol norms. This unprecedented investigative work aims to contribute to the Andorran Protocol affairs. With the results, an inventory of Protocol rules in Andorra will be proposed to reinforce the practice of the Protocol in the Principality of Andorra and avoid current incoherences. Definitively, the relevant role played by the Andorran Protocol norms all along the history of this country will be highlighted with this research.

Doctoranda: Anna Boada i Pladellorens (orcid)

Directores: Anna Veiga i Lluch i Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Tractament de l’artrosi de genoll amb teràpia cel·lular

Descripció:L’artrosi de genoll és una patologia articular molt freqüent que causa dolor i disminueix la funcionalitat de qui la pateix. Amb l’envelliment de la població, entre d’altres factors, s’ha vist augmentada la seva prevalença. Actualment hi ha moltes teràpies descrites per a tractar-la però totes són (a excepció de la substitució articular) simptomàtiques i no exemptes de complicacions destacables. Tractaments basats en cèl·lules mesenquimals són actualment el focus d’investigació en aquesta patologia per la seva potencial capacitat de regeneració del cartílag articular, el focus de patologia principal de l’artrosi. Aquesta recerca pretén avaluar l’eficàcia clínica, funcional i radiològica d’un tractament estandarditzat ric en cèl·lules mesenquimals en pacients amb artrosi de genoll. S’espera poder confirmar la hipòtesi regeneradora d’aquest tractament i i treure conclusions sobre l’impacte a la salut d’aquest emergent tractament.

Doctoranda: Carlota de Miguel Barbero (orcid)

Directors: Francesc García Cuyàs i Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Modelització del procés assistencial de la fragilitat mitjançant la Reenginyeria de Processos i Transformació Digital per l’estandardització dels plans de cures d’infermeria i definició del Diccionari Clínic Digital.

Descripció: Aquesta recerca pretén l’estandardització del procés d’infermeria emprant la taxonomia NANDA – I en el seguiment del malalt potencialment fràgil des de l’Atenció Primària amb l’ajuda de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i la definició del Diccionari Clínic Digital. L’objectiu és desenvolupar una nova metodologia per a la transformació dels models d’atenció d’infermeria utilitzant la Reenginyeria de Processos aplicant la Transformació Digital amb l’ús de les TIC. Els resultats que s’obtinguin permetran incorporar les dades definides de la taxonomia esmentada al procés de manera estructurada i sistemàtica, possibilitant el fet de compartir-les i avaluar-les donant suport a la presa de decisions dels professionals incrementant la seva eficàcia.

Doctorand: Francesc Garcia Grau (orcid)

Directors: Aleix Dorca Josa i Jordi Herrera Joancomartí

Títol: Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts.

Descripció: Aquest projecte de recerca busca poder donar dret de fer quelcom a un individu, preservant la seva privacitat i un cop donat aquest dret, eliminar la necessitat de terceres parts de confiança, tot i assegurant que només podrà exercir aquest dret de manera  única. Així, es defineix el concepte d’atributs anònims enllaçables dins les credencials anònimes basades en atributs, que garanteixen l’anonimat i la propietat de ser  únics dins d’un àmbit donat, fent que aquests atributs siguin enllaçables i es puguin utilitzar en votacions electròniques, preservant l’anonimat i la propietat de ser  únics, inclús davant un usuari malintencionat o la conxorxa entre diferents actors. O sigui, assegurar un votant un vot, de manera totalment anònima.

Doctoranda: Eva Garcia Lluelles (orcid)

Directores: Montserrat Casalprim Ramonet i Gemma Cànoves Valiente

Títol: Turisme sostenible a les estacions d’esquí alpí del Pirineu andorrà

Descripció: El sector de la neu a escala global es planteja la necessitat de cercar fórmules que garanteixin la seva continuïtat, en el marc de la sostenibilitat, amb l’objectiu de generar un model de turisme basat en el creixement econòmic, la cohesió social i la protecció del medi ambient. El propòsit d’aquesta recerca és analitzar els paràmetres de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social del turisme de neu a Andorra. Aquesta recerca pretén aportar reflexions de tall conceptual i metodològic que permetin avenços en la recerca bàsica relacionada amb els problemes específics del binomi turisme-sostenibilitat als territoris de muntanya, així com generar informació que pugui servir de referència i ser transferida als diferents agents i actors turístics i territorials d’Andorra, amb la finalitat d’utilitzar-la en els processos d’anàlisi, planificació i presa de decisions.

Doctoranda: Sònia Gili Moneo (orcid)

Directores: Mercè Gisbert i Virginia Larraz

Títol: La competència de la cultura democràtica en la formació inicial de mestres

Descripció: Aquesta recerca té com a objectiu dissenyar un model formatiu que promogui els àmbits, les àrees i les dimensions clau de la competència de cultura democràtica (CCD) des de les institucions d’ensenyament superior. S’identifiquen i s’analitzen els àmbits, les àrees i les dimensions de la CCD dels estudiants de l’UdA, la percepció del professorat de l’UdA sobre el coneixement de la competència i s’analitzen les accions realitzades per promoure la CCD a l’ensenyament superior des de diferents institucions amb la finalitat de definir estratègies formatives per al desenvolupament de la CCD a les institucions d’ensenyament superior.

Doctoranda: Lorena Jordana Carmona

Directors: Rosa Mariño Mesías i José Manuel García

Títol: Reformes econòmiques, polítiques i institucionals per a l’atracció d’inversió estrangera. El cas del Principat d’Andorra.

Descripció: La maduresa del sistema econòmic del Principat d’Andorra ha obligat al país a realitzar en les últimes dècades, i de forma més intensa en els últims anys, un procés d’institucionalització i alhora obrir i diversificar la seva economia. La finalitat d’aquest procés ha estat potenciar l’atractiu del país envers els inversors estrangers i poder assolir un creixement sòlid. La recerca que es presenta té com a objectiu principal explicar el comportament de les empreses multinacionals (EMN) a Andorra, incloent-hi les motivacions d’entrada en l’economia andorrana i la seva actuació una vegada instal·lades al Principat.

Doctorand: Juan Jesús Larrabeiti Rodríguez

Directors: Mario Giampietro i Raúl Velasco Fernández

Títol:Integrated analysis of the water-energy-food nexus of Andorra under the MuSIASEM approach for the transition to a more sustainable model.

Descripció: The aim of the research project is to understand Andorra as a social-ecological system and study its social metabolism. For this purpose the Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM) approach will be used to characterize the existing metabolic pattern of Andorra in relation to the water-energy-food nexus. Thus, a diagnosis of energy and materials requirements will be obtained and the role that externalization plays in stabilizing the metabolic pattern of Andorra will be studied. In addition, the planned government policies in relation to sustainability will be evaluated, drawing critical conclusions for the debate, and proposing alternatives if possible. In short, the ultimate goal of the research will be to generate quantitative information useful for governance and environmental sustainability in line with the Sustainable Development Goals (SDG’s).

Doctoranda: Canòlic Mingorance Cairat

Director: Josep Maria Tamarit Sumalla

Títol: El blanqueig al dret penal andorrà: L’impacte del GAFI

Descripció: L’encaix d’Andorra en l’entorn europeu genera un debat al voltant de la sobirania legislativa del Principat.  En l’àmbit del blanqueig de diners, la pressió internacional per a l’harmonització es fa especialment palesa. La finalitat d’aquesta recerca es determinar quina és l’impacte de la normativa del GAFI en el dret andorrà i la coherència del sistema de persecució penal en el delicte de blanqueig.   L’estudi pretén aportar reflexions respecte al marge de maniobra que resta a nivell legislatiu, i si el judicial, en la seva interpretació de la norma, segueix els mateixos paràmetres o bé s’allunya dels estàndards internacionals.

Doctorand: Xavier Planas (orcid)

Directors: Jordi Corominas Dulcet i Joan Tort Donada

Títol: Contribució al coneixement de la relació entre els noms de lloc i els processos geològics que generen perill. El territori andorrà com a cas d’estudi

Descripció: En zones de muntanya els fenòmens geològics perillosos són força temuts, per aquest motiu sovint l’empremta que deixen en el medi natural o els efectes sobre les persones solen ser recordats mitjançant la seva fixació en la toponímia. En aquest sentit, aquesta tesi aborda, a través d’un procediment consistent en l’anàlisi fisiogràfica comparativa, l’estudi de la relació entre els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos –prenent com a cas d’estudi el Principat d’Andorra–. L’aplicació d’aquesta metodologia permet confirmar accepcions i etimologies proposades prèviament per altres autors, però també obra la porta a poder presentar possibles noves significacions toponímiques. El reconeixement i assignació etimològica d’aquests topònims igualment permet acotar de forma aproximada en el temps els esdeveniments. Això obre la porta a millorar l’avaluació dels riscos geològics i, conseqüentment, l’ordenació del territori.

Doctorand: Jorge Rodríguez Pérez (orcid)

Directors: Cristina Yáñez de Aldecoa i Jordi Buyreu Juan

Títol: Criminalitat a la societat d’Andorra. Anàlisi de la delinqüència andorrana entre 1494-1559

Descripció: L’estudi de la criminalitat, a partir de l’anàlisi de les fonts judicials, permet aprofundir en el coneixement de la societat a través d’un fet tan quotidià com és la delinqüència i les seves repercussions en el si de la comunitat. Analitzant estadísticament la documentació judicial conservada en Arxiu Nacional d’Andorra, se sistematitzarà la informació amb la finalitat de conèixer els delictes més freqüents que van tenir lloc a Andorra entre 1494 i 1559, les característiques de les infraccions, el perfil dels implicats i els mecanismes emprats per les autoritats per a restablir l’ordre social. Un estudi d’una etapa canviant i rupturista amb la realitat transpirinenca medieval, emmarcada en el context internacional de les guerres italianes i l’inici de la construcció de les fronteres estatals, els efectes de les quals sabem poc en el cas d’Andorra a raó de l’escassa historiografia existent sobre aquest tema.