Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Ajuts a la recerca

  /    /  Ajuts a la recerca

Ajuts per a publicacions en accés obert

En el marc del compromís de la Universitat d’Andorra (UdA) en la promoció de la lliure difusió del coneixement, s’ofereixen ajuts destinats al personal docent i investigador de l’UdA per publicar articles de recerca en revistes científiques d’accés obert.

Per a la concessió dels ajuts, que són convocats anualment per la Junta Acadèmica de l’UdA, les revistes han d’estar incloses al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i han d’oferir un accés complet als articles (s’exclouen revistes que ofereixen models híbrids). De la seva banda, les persones sol·licitants han de formar part del personal docent i investigador de l’UdA i ser membres d’un grup de recerca d’aquesta Universitat.

Documents relacionats

 

Ajuts predoctorals

La Universitat d’Andorra ofereix ajuts predoctorals per fomentar la investigació sobre temàtiques relacionades amb les àrees d’interès dels grups de recerca de la institució.

El primer ajut de personal investigador en formació es va concedir el 2018 a Blanca Carrera Gonzàlez, per a la realització d’una tesi doctoral en el marc del programa de doctorat en temàtiques relacionades amb les àrees del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació i l’àrea d’estudis tecnològics de la Universitat d’Andorra. La tesi doctoral es titula “La formació inicial de mestres des d’una formació competencial i plurilingüe: estudi de cas del Bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra” i ha estat codirigida per Montserrat Casanovas i Alexandra Saz.

El segon ajut de personal investigador en formació es va atorgar a principis del 2022 a Pol Comellas Saenz per a la realització d’una tesi doctoral en l’àmbit de la promoció de la salut, en el marc del Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS).

El tercer ajut de personal investigador es va atorgar a la doctoranda Adoració Medina Albós, que està duent a terme una tesi doctoral sobre l’impacte de la crisi de la COVID-19 en l’ensenyament de les matemàtiques a batxillerat a Andorra, en el marc del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE).

 

Beques i ajuts del Govern

D’altra banda, el Govern d’Andorra també ofereix ajuts per a estudis de tercer cicle universitari. Les convocatòries dels ajuts a l’estudi es publiquen anualment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).