Image Alt

Ajuts a la recerca

  /    /  Ajuts a la recerca

Ajuts per a publicacions en accés obert

En el marc del compromís de la Universitat d’Andorra (UdA) en la promoció de la lliure difusió del coneixement, s’ofereixen ajuts destinats al personal docent i investigador de l’UdA per publicar articles de recerca en revistes científiques d’accés obert.

Per a la concessió dels ajuts, que són convocats anualment per la Junta Acadèmica de l’UdA, les revistes han d’estar incloses al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i han d’oferir un accés complet als articles (s’exclouen revistes que ofereixen models híbrids). De la seva banda, les persones sol·licitants han de formar part del personal docent i investigador de l’UdA i ser membres d’un grup de recerca d’aquesta Universitat.

Documents relacionats:

 

Ajuts predoctorals

La Universitat d’Andorra ofereix ajuts predoctorals per fomentar la investigació sobre temàtiques relacionades amb les àrees d’interès dels grups de recerca de la institució.

En aquest sentit, l’UdA va adjudicar, en data de 21 de juny de 2018, un ajut de personal investigador en formació a la doctoranda Blanca Carrera Gonzalez, per a la realització d’una tesi doctoral en el marc del programa de doctorat en temàtiques relacionades amb les àrees del Grup de recerca interdisciplinari en Educació i l’àrea d’estudis tecnològics de la Universitat d’Andorra.

La tesi doctoral es titula “La formació inicial de mestres des d’una formació competencial i plurilingüe: estudi de cas del Bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra” i està codirigida per Montserrat Casanovas i Alexandra Saz.

Edicte de l’adjudicació al BOPA

Nova convocatòria d’ajut predoctoral

El mes de juny del 2021 la Universitat d’Andorra va aprovar una convocatòria pública nacional i internacional per a la concessió d’un nou ajut per a investigador/a en formació, assignat a un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra.

Edicte del concurs al BOPA

 

Beques i ajuts del Govern

D’altra banda, el Govern d’Andorra també ofereix ajuts per a estudis de tercer cicle universitari. Les convocatòries dels ajuts a l’estudi es publiquen anualment al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).