Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris

El Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008. Es un col·lectiu de professionals procedents de diferents disciplines i institucions que es constitueix com a grup d’investigació vinculat a la Universitat d’Andorra, com a grup multidisciplinari dins l’àmbit de la salut (format per metges de diferents especialitats, farmacèutics, químics, biòlegs, infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs) amb una sòlida trajectòria en el camp de la recerca científica.

La missió del GRCS és crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.
El GRCS pretén ser un grup de recerca amb lligams universitaris, respectat per la comunitat científica internacional i contribuent a la presa de decisions en l’àmbit dels serveis sanitaris d’Andorra.
El GRCS sorgeix com a resposta a la necessitat de disposar i de processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.

 

Objectius generals del GRCS

– Crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.

– Desenvolupar recerca centrada en els resultats dels pacients a Andorra.

– Transferir el coneixement de les metodologies que li són específiques i la participació comunitària.

– Disposar i processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.

– Col·laborar amb totes les entitats d’Andorra implicades en Recerca Biosanitària i impulsar una Xarxa d’Investigació Col·laborativa d’àmbit andorrà.

– Produir informes basats en la millor informació disponible i elaborar propostes o recomanacions que difondrà en els diferents àmbits implicats en el procés de presa de decisions.

Coordinadores:

FOTO ELVIRA20232

Elvira Gea Rodríguez

egea@uda.ad – ORCID

Doctora en Farmàcia. Especialista en Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària. Llicenciada en Grau en Farmàcia. Diplomada en Òptica Oftàlmica i Acústica Audiomètrica. CAP en Ciències. Màster en Oncologia Farmacèutica. Màster en Gestió de Serveis de Farmàcia.

Mercè Avellanet Viladomat

mavellanet@uda.ad – ORCID

Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Rehabilitació i Medicina Física. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Màster de Valoració del dany corporal i Pericia mèdica. Màster en Bioètica. Membre de la European Academy of Rehabiltation Medicine

Col·laboradores:

sara esque

Sara Esqué Boldú

sesque@uda.ad – ORCID

Doctora en infermeria, Universitat d’Andorra. Màster en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Diplomatura en infermeria, Universitat d’Andorra

assumpta ortiz

Maria Assumpta Ortiz Collado

mortizc@uda.ad ORCID

Doctora en Ciències biomèdiques. MSc in community health (Social and Preventive Medicine), University of Montreal: Montreal, Quebec. Especialitat en salut mental i psiquiatria, Universitat de Barcelona. Diplomatura en infermeria, Universitat de Barcelona

E.-Pages bn

Esther Pagés Bolibar

Doctora en Medicina. Llicenciada en Medicina i Cirurgia, UAB. European Board of Physical Medicine and Rehabilitation. Beques del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social” nº 93/5229. (FIS). 1992 – 1993. I Beca FIS nº PI081212. 2008

9939-Ciriza-bn

Carmen Pérez de Ciriza Villacampa

cperezvi@uda.ad

Doctora en farmàcia, Universitat de Navarra. Especialista en Bioquímica clínica, Clínica Universitat de Pamplona. Llicenciada en Farmàcia, Universitat de Navarra

meritxell ros

Meritxell Ros Armengol

Logopeda. Especialitzada en Disfàgia orofaríngia.

Doctorands i doctorandes:

carlota-demiguel bn

Carlota de Miguel

cmiguelb@uda.ad ORCID

Màster en Telemedicina. Diplomada en Infermeria.

Títol tesi: Transformació digital del model d’atenció assistencial d’oncologia per al seguiment dels efectes adversos del tractament amb antineoplàsics orals. Director/a: Elvira Gea Rodríguez i Francesc Garcia Cuyàs.

Anna Boada Pladellorens

aboada@uda.ad ORCID

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina Física i Rehabilitació.

Títol tesi: Medicina regenerativa: Tractament de l’artrosi amb teràpia cel·lular. Directores: Anna Veiga Lluch i Mercè Avellanet Viladomat.

Oriol Bonell Monsonís

obonell@uda.ad  ORCID

MSc in Human Movement Sciences (Health and Rehabilitation Track), Maastricht University, Països Baixos. Grau en Fisioteràpia (Especialitat Fisioteràpia Esportiva), Universitat de Lleida, Espanya.

Títol tesi: ALPINE skiing project: Application of Learnings to Prevent Injuries in National teams from Elite alpine skiing contexts. Designing and implementing effective injury prevention strategies in elite alpine skiing from listening and analysing behaviors regarding injury prevention, Amsterdam UMC (VU Medisch Centrum). Director: Evert Vergahen.

pol comellas bn

Pol Comellas Sáenz

pcomellas@uda.ad ORCID

Llicenciat en psicologia, Universitat de Barcelona. Màster en psicologia social, Universitat Complutense, Madrid. Doctorand, Universitat d’Andorra.

Títol tesi: La universitat com a agent promotor de la salut des de la perspectiva salutogènica. Tutores: Sara Esqué Boldú i Dolors Juvinyà Canal.

Línies de recerca:

 1. Analitzar patrons d’utilització de medicaments com a punt de partida per aconseguir la seva aplicació racional.
 2. Seguretat del pacient
 3. Avaluació de tecnologies sanitàries
 4. Promoció de la salut

 

A banda de les línies pròpies, tenim com a propòsit la dinamització de la recerca en l’àmbit andorrà en línies afins al GRCSS

 

Projectes actius

Línia Utilització de medicaments:

 • Medicaments Orfes i Malalties rares. Prevalença a Andorra
 • Medicaments associats a la disfàgia

Línia Seguretat del pacient:

 • Seguretat del medicament en poblacions especifiques:
  • Disfàgia
  • Ús de medicaments off label a Andorra
  • Millora sobre el pla farmaco terapèutic del pacient d’edat avançada i fràgil

Línia Avaluació de tecnologies sanitàries:

 • Valoració prenda de control postural
 • Salut digital i Reenginyeria de processos assistencials
 • Medicina regenerativa: aplicació en artrosi

Línia Promoció de la Salut:

 • Anàlisi dels indicadors de salut dels joves: scoping review
 • Recomanacions i propostes de promoció de la salut

 

Projectes tancats

 • Valors de normalitat de genoll en la població andorrana amb dinamometria isocinètica i les seves relacions.
 • Teràpia per ones de xoc en patologia musculoesquelètica
 • Estudi de l’atenció pediàtrica al servei d’urgències hospitalari. Anàlisi de la prescripció d’antibiòtics

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2023

 • De Miguel, C., Gea, E. & Garcia-cuyas, F. (2023). Utilidad de la app Abeona Health® para la participación del paciente
  en la identificación de toxicidad inducida por quimioterapia según la clasificación CTCAE. Revista ESpañola de Salud Pública, 97. https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL97/ORIGINALES/RS97C_202312108.pdf 
 • De Miguel , C., Gea, E. & Garcia-Cuyas , F.  (2023). Quality of the abeona health app according to the onco-haematology patientin the Principality of Andorra: Preliminary results, 20-24 october, Madrid, ESMO Congress https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2023/attendee/confcal_2/presentation/list?q=CN14&r=pt%7E38
 • Suputtitada, A., Avellanet, M. & Winston, P. (2023). Editorial: Emerging concepts and evidence in novel approaches for spasticity management. Front Rehabil Sci 2023;4:1327346. doi.org/10.3389/fresc.2023.1327346
 • Magaña, JC., Deus, CM., Baldellou, L., Avellanet, M., Gea-Rodríguez, E., Enriquez-Calzada, S., Laguna, A., Martínez-Vicente, M., Hernández-Vara, J., Giné-Garriga, M., Pereira, SP. & Montane, J. (2023). Investigating the impact of physical activity on mitochondrial function in Parkinson’s disease (PARKEX): Study protocol for A randomized controlled clinical trial. PLoS One 22;18(11):e0293774. doi: 10.1371/journal.pone.0293774 PMID: 37992028; PMCID: PMC10664890.
 • Avellanet, M. & Rapidi, CA. (2023). Editorial: Women in science: strengthening rehabilitation in health systems. Front Rehabil Sci 4;4:1221798. doi: 10.3389/fresc.2023.1221798. PMID: 37469852; PMCID: PMC10353311.
 • Gea Rodriguez, E. & De Miguel Barbero, C. (2023). Acercando la Salud Digital al paciente oncohematologico: enfoque de farmacia hospitalaria. Jornadas nacionales: Laboratorio de ideas de Farma Impulso OH Oncohematología. Madrid, febrero
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Veiga, A., Pagès-Bolibar, E. & Grillo C. (2023). Osteoarthritis in people over 16: diagnosis and management – updated summary of NICE guidance. Letter to the editor. Rapid response. BMJ;380: p24
 • González-Viejo, MA., Avellanet, M., Boada-Pladellorens, A., Montesinos-Magraner, L., Jaúregui-Abrisqueta, ML., Bárbara-Bataller, E., Méndez-Ferrer, B., Sánchez-Raya, J., Cívicos, N., Méndez-Suarez, JL. & Barrera-Chacón, JM. (2023). International Spinal Cord Injury Community Survey: Socioeconomic and Healthcare Satisfaction in Spain. Global Spine J, Jun 16:21925682231183972. doi: 10.1177/21925682231183972
 • Avellanet, M., Pages, E. & Boada-Pladellorens, A. (2023). Reluctant diabetic chronic wounds and focused extracorporeal shock wave therapy: a case series. 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Avellanet, M., Pages, E., Gea, E., Ros, M. & Boada-Pladellorens, A. (2023). Training as a strategy to improve care for patients with oropharyngeal dysphagia. 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Pages, E., Veiga, A. & Farras, JA. (2023). Stromal vascular fraction treatment for knee osteoarthritis: preliminary results. 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Pages, E. & Farras, JA. (2023). Is stromal vascular fraction a treatment option for tendon injuries? a case report. 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Avellanet, M., Mena, A., Pages, E. & Boada-Pladellorens, A. (2023). Exercise versus postural garment for cervical pain: a multicenter randomized cross-over trial. 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Pages, E., Chaler, J., Avellanet, M., Anasetti, F., Boada-Pladellorens, A., Arienti, C. & Kiekens, C. (2023). Does ICF linking identify properly outcome measures in lower limb musculoskeletal conditions? 15th Mediterranean Congress of Physical and Rehabiltation Medicine, Rome 6-8 juliol
 • Comellas, P., Esqué, S & Juvinyà, D. (2023). La Universidad como entorno promotor de la salud: un estudio de caso sobre la dialéctica entre la teoría y la práctica. VII ENJIE – Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Educação, 3-4 fevereiro. P 198-199. Disponible a https://www.fpce.up.pt/viienjie/wp-content/uploads/sites/965/2023/03/LivroDeResumos_VIIENJIE_vff.pdf
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Veiga, A., & Pagés-Bolibar, E. (2023). Microfragmented Adipose Tissue versus Platelet-Rich Plasma for the Treatment of Knee Osteoarthritis: Letter to the Editor. The American journal of sports medicine51(2), NP5–NP6. DOI: 1177/03635465221142322

2022 

 • Gea, E., De Miguel, C., Avellanet, M. & Garcia-Cuyas, F. (2022). Bringing m-Health to the oncological patient: a Pharmacy Hospital approach. 2022 ASHP Midyear Clinical Meeting. Las Vegas NV, December 4-8
 • Avellanet, M., Boada, A. & Pages, E. (2022). Evaluation of the efficacy of stromal vascular fraction treatment for knee osteoarthritis: preliminary results of an experimental study. ISPRM 2022 World Congress, Lisboa, July
 • Avellanet, M., Pages, E., Boada, A. & Gea, E. (2022). Prevalence of oropharyngeal dysphagia in patients admitted to Intensive Care Unit for COVID-19: One-year Follow-Up. ISPRM 2022 World Congress, Lisboa, July
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Pages-Bolibar, E., & Veiga, A. (2022). Stromal vascular fraction therapy for knee osteoarthritis: a systematic review. Therapeutic advances in musculoskeletal disease14, 1759720X221117879. DOI: 10.1177/1759720X221117879
 • Gea, E., Palmitjavila, L., Avellanet, M., Pagès, E & Boada-Pladellorens, A. (2022). Exposición a medicamentos asociados a disfagia en pacientes de edad avanzada con disfagia orofaringea instaurada. 37 Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral -SENPE. Granada, 18-20 mayo
 • Avellanet, M., Boada, A. & Pages, E. (2022). Evaluation of the efficacy of stromal vascular fraction treatment for knee osteoarthritis: preliminary results of an experimental study. ISPRM 2022 World Congress, Lisboa, July
 • Avellanet, M., Pages, E., Boada, A. & Gea, E. (2022). Prevalence of oropharyngeal dysphagia in patients admitted to Intensive Care Unit for COVID-19: One-year Follow-Up. ISPRM 2022 World Congress, Lisboa, July
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Pages-Bolibar, E., & Veiga, A. (2022). Stromal vascular fraction therapy for knee osteoarthritis: a systematic review. Therapeutic advances in musculoskeletal disease14, 1759720X221117879. DOI: 10.1177/1759720X221117879
 • Gea, E., Avellanet, M., Ros, M., Pagès, E & Boada-Pladellorens, A. (2022). Prevalencia de disfagia orofaríngea en pacientes COVID-19 ingresados en cuidados intensivos. 37 Congreso de la Sociedad Española de Nutricion Rnteral y Parenteral -SENPE. Granada, 18-20 mayo
 • De Miguel, C., Avellanet, M., Gea, E & García Cuyàs F. (2022). Análisis descriptivo de las aplicaciones móviles del registro y seguimiento de los efectos adversos de los antineoplásicos según la metodología de evaluación del iSYSCore y de la Fundación Tic Salut Social. Rev Esp Salud Pública , 96(14) 14 de enero e1-18. Available to: https://bit.ly/3Gw417u
 • Avellanet, M., Gea, E & Ros, M. (2022). Per què parlem de la disfàgia orofaríngia? Butlletí UdA, 177. Available to: https://butlleti.uda.ad/article/per-que-parlem-de-la-disfagia-orofaringia/

2021

 • Avellanet, M., Boada-Pladellorens, A., Pages, E., Dorca, A., Sabria, B., Pfeifer, M., & Gea, E. (2021). A Comparative Study of a Novel Postural Garment Versus Exercise for Women with Nonspecific Cervical Pain: A Randomized Cross-over Trial. Spine46(22), 1517–1524. DOI: 10.1097/BRS.0000000000004123
 • Boada-Pladellorens, A., Jaén Manzanera, À., Bertran Garcia, E., Abril Carreras, À., Salvador Alarcón, G., & Martínez Pardo, S. (2021). Eficacia de la magnetoterapia en artrosis erosiva de manos. Un ensayo clínico [Efficacy of magnetotherapy in hand erosive osteoarthritis. A clinical trial]. Rehabilitacion55(3), 175–182. DOI: 10.1016/j.rh.2020.06.001

2020:

 • Stucki, G., Bickenbach, J., Kiekens, C., Negrini, S., Stam, H. J., & The European Academy of Rehabilitation Medicine (2020). Reflections of the European Academy of Rehabilitation Medicine on the first global estimates of the need for rehabilitation and the implications for physical and rehabilitation medicine. Journal of rehabilitation medicine52(12), jrm00131. DOI: 10.2340/16501977-2784
 • González, MA., Avellanet, M., Montesinos, L., Rojas, K., Launois, P & Perrot, JC. (2020). Validación al español de la versión en inglés del Neurogenic Bowel Dysfunction score (NBD score) en pacientes con lesión neurológica de origen central. Medicina Clínica; 157 (8), 361-367 DOI: 10.1016/j.medcli.2020.06.058
 • Post MW., Reinhardt, JD., Avellanet, M., Escorpizo, R., Engkasan. JP & Schwegler, U & Schedin, A. (2020). Employment Among People With Spinal Cord Injury in 22 Countries Across the World: Results From the International Spinal Cord Injury Community Survey. Arch Phys Med Rehabilitation, 101(12), 2157-2166. DOI: 10.1016/j.apmr.2020.05.027
 • Fekete, C., Brach, M., Ehrmann, C., Post, M. W. M., InSCI, & Stucki, G. (2020). Cohort Profile of the International Spinal Cord Injury Community Survey Implemented in 22 Countries. Archives of physical medicine and rehabilitation101(12), 2103–2111. DOI: 10.1016/j.apmr.2020.01.022
 • Avellanet, M., Boada-Pladellorens, A & Pagés-Bolibar E. (2020). Rehabilitación en época de confinamiento. Rehabilitación, 54(4), 269-275. DOI: 10.1016/j.rh.2020.05.003
 • Stam, H. J., Stucki, G., Bickenbach, J., & European Academy of Rehabilitation Medicine (2020). Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action. Journal of rehabilitation medicine52(4), jrm00044. DOI: 10.2340/16501977-2677
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M., Pla, A., & Cervantes, D. H. (2020). Comparative Clinical Outcomes After Intra-articular Injection With Adipose-Derived Cultured Stem Cells or Noncultured Stromal Vascular Fraction for the Treatment of Knee Osteoarthritis: Letter to the Editor. The American journal of sports medicine48(2), NP19. DOI: 10.1177/0363546519895249
 • Avellanet, M., Boada-Pladellorens, A., Perrot, J. C., Loro, L., Rodrigo Cansado, L., Monterde, D., Romagosa, J., & Gea, E. (2020). Comparative Study of Postural Garment Versus Exercises for Patients With Nonspecific Cervical Pain: Protocol for a Randomized Crossover Trial. JMIR research protocols9(4), e14807. DOI: 10.2196/14807
 • De Miguel, C., Rius, A., Avellanet, M., Gea, E & García Cuyàs, F. (2020).  Estandardización del diagnóstico y plan de cuidados enfermero ante el “Riesgo del síndrome de la fragilidad del anciano”. Rev. Ene Enfermería, 14(2): 1-21. Disponible a http://ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/980/fragilidad_anciano

2019:

2018:

 • De Miguel, C., Rius-Soler, A., Avellanet, M., Martinez-Roldan, J & Garcia Cuyàs, F (2018). Reingeniería de Procesos Asistenciales en torno al Diccionario Clínico: estandarización de procesos de enfermería. Àgora d’infermeria, 22:24-32. Disponible a https://www.agoradenfermeria.eu/magazine/articles/053_coia_es.pdf
 • Boada-Pladellorens, A & Avellanet, M. (2018). How to assess the level of dependency in an integrated health care system. The andorran experience. J Int Soc Phys Rehabil Med;1(2):61-64. Disponible a https://shorturl.at/pESX7
 • Avellanet, M., Mena, A & Aisa-Pardo, E. (2018). The design of a population register on cerebral palsy: its application and analysis in Andorra and Navarre. Rev Neurol; 67(5): 168-174. Disponible a https://europepmc.org/article/med/30047119
 • De Miguel, C., Avellanet, M & Garcia Cuyas, F. (2018). Reenginyeria Digital d’un Pla de Cures d’Infermeria. 8enes Jornades R+D+I TIC Salut i Social, Universitat de Vic, setembre 27 -28
 • Avellanet, M., Aisa-Pardo, E & Mena, A. (2018). Development of a cerebral palsy register in a small area. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Paris, July 8-12
 • Boada-Pladellorens, A., Avellanet, M & Oliver, A. (2018). Stemcells in musculoskeletal disorders. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Paris, July 8-12
 • Avellanet, M., Boada-Pladellorens, A., Perrot, JC., Loro, L., Monterde, D & Romagosa, J. (2018). A comparative study of postural garment versus exercises for patients with non-specific cervical pain: a randomised clinical trial. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Paris, July 8-12
 • Avellanet, M., Perrot, JC., Lopez, I & Boada-Pladellorens, A. (2018). Sessió de la Societat Catalana de Rehabilitació i medicina física. Prenda de control postural Posture +. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona, 24 d’abril 2018. Sessió clínica
 • Ros, M. (2018). Disfàgia. Butlletí UdA, 135. Disponible a:  https://butlleti.uda.ad/article/disfagia/

2017:

 • De Miguel, C., Avellanet, M & Garcia, F. (2017). Salut Digital i Reenginyeria de Processos Assistencials: d’on partim, on som i a on anem? Àgora d’infermeria, 21:7072. Disponible a https://www.agoradenfermeria.eu/magazine/articles/050_coia_es.pdf
 • Perez, A., Gea, E., Gil, E., Perez, A & Roca, A. (2017). Third-degree atrioventricular block associated with donepezil. Eur J Clin Pharmacy, 19(5).
 • Avellanet, M & Gonzalez-Viejo, MA. (2017). People with Spinal Cord Injury in Spain. Am J Phys Med Rehabil, 96(2 Suppl 1): S112-S115. DOI: 10.1097/PHM.0000000000000636
 • Perrot, JC., Avellanet, M., Lopez, I & Ros, M. (2017). Impacte de la disfagia a l’HNSM. Sessió de la Societat Catalana de Rehabilitació i medicina física. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona, 30/05/2017. Sessió clínica.

2016:

 • Avellanet, M., Gea, E., Perrot, JC & Lopez, I. (2016). An unusual bilateral presentation of Frey’s Syndrome treated with botulinum toxin. Rehabilitación; 50(2): 129–132. DOI: 1016/j.rh.2016.01.002
 • Avellanet, M., Sala-Blanch, X., Rodrigo, L & Gonzalez-Viejo, MA. (2016).  Permanent upper trunk plexopathy after interscalene brachial plexus block. J Clin Monit Comput, 30(1):51-4. DOI: 10.1007/s10877-015-9681-z
 • Gea, E., Gil, E., Pérez F, A., Pérez R, A., Roca, A & Avellanet, M. (2016). Medicamentos huérfanos: evolución e impacto. 20 Congreso Nacional Farmaceutico. Castellón. Comunicació Escrita.
 • Roca, A., Gea, E., Gil E., Pérez F, A & Pérez R, A. (2016). Seguridad en técnicas de administración de medicamentos en pacientes con disfagia. 61 Congreso Nacional Sociedad Española Farmacia Hospitalaria. Comunicació Escrita 
 • Perrot, JC & Gabernet, A. (2016). Disfagia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, juny. Sessió clínica.

2015: 

 • Tutte, ML., Avellanet, M., Valero, O., Haro, D & Torrero, I. (2015). The association of WOMAC, HSS and isokinetic strength and fatigue of knee muscles in people with osteoarthritis following total knee replacement. Isokinetics and Exercise Science, 23:61–67. DOI: 3233/IES-140565
 • Avellanet, M & Gea, E. (2015). Medicaments orfes i malalties rares. Prevalença a Andorra. Part II: Impacte economic. Butlletí UdA
 • Gea, E & Avellanet, M. (2015). Medicaments orfes i malalties rares. Prevalença a Andorra. Part I: característiques. De què parlem. Butlletí UDA. 106 (2). Disponible a: https://www.uda.ad/wp-content/uploads/2007/10/ecomuda-02-2015.pdf
 • Gea, E & Avellanet, M. (2015). Classificació internacional de funcionalitat (OMS). Grup de Recerca en Sarcopènia, fragilitat i dependencia. Hospital de Mataró. Comunicació oral.

2014:

 • Gea, E., Avellanet, M., Estrada, J & Medina, M. (2014). Pharmacoepidemiology: Abordaje de la patología infecciosa respiratoria en urgencias pediátricas hospitalarias. 59 Congrès de la Sociedad Española de Farmàcia Hospitalària. Comunicació Escrita.

 2012: 

 • Gea, E., Gil, E., Barral, N., González, V., Soler, A & Avellanet, M. (2012). Pharmacoepidemiology: Orphan drugs and rare diseases in Andorra. Pharmacy, Physical medicine and rehabilitation, Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Andorra. European Symposium on Clinical Pharmacy. Comunicació Escrita.
 • Gea, E., Avellanet, M., Estrada J & Medina, M. (2012). Pharmacoepidemiology: Management of urinary tract infection in a pediatric emergency department. European Symposium on Clinical Pharmacy. Comunicació Escrita.

2009: 

 • Gea, E., Avellanet, M., Medina, M & Santamaria, V. (2009). Pharmacoepidemiology: Antibiotic prescription in a pediatric emergency department. European Symposium on Clinical Pharmacy. Comunicació escrita.