Image Alt

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris

El Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008. Es un col·lectiu de professionals procedents de diferents disciplines i institucions que es constitueix com a grup d’investigació vinculat a la Universitat d’Andorra, com a grup multidisciplinari format per metges de diferents especialitats, farmacèutics, químics, biòlegs i diplomats en infermeria amb una sòlida trajectòria en el camp de la recerca científica.

La missió del GRCS és crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.
El GRCS pretén ser un grup de recerca amb lligams universitaris, respectat per la comunitat científica internacional i contribuent a la presa de decisions en l’àmbit dels serveis sanitaris d’Andorra.
El GRCS sorgeix com a resposta a la necessitat de disposar i de processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.

 

Objectius generals del GRCS

– Crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.

– Desenvolupar recerca centrada en els resultats dels pacients a Andorra.

– Transferir el coneixement de les metodologies que li són específiques i la participació comunitària.

– Disposar i processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.

– Col·laborar amb totes les entitats d’Andorra implicades en Recerca Biosanitària i impulsar una Xarxa d’Investigació Col·laborativa d’àmbit andorrà.

– Produir informes basats en la millor informació disponible i elaborar propostes o recomanacions que difondrà en els diferents àmbits implicats en el procés de presa de decisions.

Coordinadores:

Elvira Gea – egea@uda.ad

Doctora en Farmàcia. Especialista en Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària. Llicenciada en Grau en Farmàcia. Diplomada en Òptica Oftàlmica i Acústica Audiomètrica. CAP en Ciències. Màster en Oncología Farmacèutica. Màster en Gestió de Serveis de Farmàcia.

 

Mercé Avellanet Viladomat – mavellanet@uda.ad

Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Rehabilitació i Medicina Física. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Màster de Valoració del dany corporal i Pericia médica. Màster en Bioética. Membre de la European Academy of Rehabiltation Medicine

 

Col·laboradors:

Anna Boada Pladellorens

Especialista en Rehabilitació i Medicina Física. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Màster en Prótesis, Ortesis i Ajudes tècniques.

 

Meritxell Ros Armengol

Logopeda. Especialitzada en Disfàgia orofaríngia.

 

 

Francesc Garcia Cuyas

Doctor en Medicina i Cirurgia. Adjunt a la Direcció Mèdica Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Josep Romagosa Massana

Metge. Diplomat en Gestió Hospitalària, ESADE, Barcelona. Diplomat en Metodologia d’Avaluació i Millora de la Qualitat Assistencial. Fundació Avedis Donabedian, Barcelona. Contrapart d’ Andorra a l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Esther Pagés Bolibar

Doctora en Medicina – Llicenciada en Medicina i Cirurgia – UAB. European Board of Physical Medicine and Rehabilitation. Beques del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social” nº 93/5229. (FIS). 1992 – 1993. I Beca FIS nº PI081212. 2008

Doctorands:

Carlota de Miguel

Diplomada en Ciencies de Infermeria. Màster en Telemedicina.

 

 

Anna Boada Pladellorens

Titol tesi: Medicina regenerativa: Tractament de l’artrosi amb teràpia cel·lular.

Directora: Anna Veiga Lluch Ph.D, Barcelona Stem Cell Bank, Regenerative Medicine Programme.

Tutora: Mercè Avellanet Viladomat

Línies de recerca:

1- Analitzar patrons d’utilització de medicaments com a punt de partida per aconseguir la seva aplicació racional.

2- Seguretat del pacient 

3-Avaluació de tecnologies sanitàries.

A banda de les línies pròpies, tenim com a propòsit la d.inamització de la recerca en l’àmbit andorrà en línies afins al GRCSS

 

Projectes actius

Medicaments Orfes i Malalties rares. Prevalença a Andorra.

Seguretat del medicament en poblacions especifiques:

 • Ús de medicaments off label a Andorra
 • Disfàgia

Valors de normalitat de genoll en la població andorrana amb dinamometria isocinètica i les seves relacions.

Valoració prenda de control postural

Salut digital i Reenginyeria de processos assistencials

2021

 • Avellanet, Merce MD, PhDa; Boada-Pladellorens, Anna MDa; Pages, Esther MD, PhDa; Dorca, Aleix PhDb; Sabria, Betlem PhDb; Pfeifer, Michael MDc; Gea, Elvira PharmDd,e A Comparative Study of a Novel Postural Garment Versus Exercise for Women with Nonspecific Cervical Pain, SPINE: November 15, 2021 – Volume 46 – Issue 22 – p 1517-1524
  doi: 10.1097/BRS.0000000000004123
 • Boada-Pladellorens A, Jaén Manzanera À, Bertran Garcia E, Abril Carreras À, Salvador Alarcón G, Martínez Pardo S. Eficacia de la magnetoterapia en artrosis erosiva de manos. Un ensayo clínico [Efficacy of magnetotherapy in hand erosive osteoarthritis. A clinical trial]. Rehabilitacion (Madr). 2020 Oct 13:S0048-7120(20)30078-5. Spanish. doi: 10.1016/j.rh.2020.06.001. Epub ahead of print. PMID: 33066980.

2020:

 • Stucki G, Bickenbach J, Kiekens C, Negrini S, Stam HJ on behalf of the European Academy of Rehabilitation Medicine. Reflections of the EARM on the first global estimates of the need for Rehabilitation and the implications for Physical and Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med 2020; 52: jrm00131.
 • González-Viejo MA, Avellanet M, Rojas-Cuoto K, Launois-Obregón P, Perrot JC. Validación al español de la versión en inglés del Neurogenic Bowel Dysfunction score (NBD score) en pacientes con lesión neurológica de origen central. Spanish validation of the Neurogenic Bowel Dysfunction score –NBD score– in patients with central neurological injury. Med Clin (Barc) 2020; Oct 7;S0025-7753(20)30625-4.
 • Post MW, Reinhardt JD, Avellanet M, Escorpizo R, Engkasan JP, Schwegler U et al. Employment Among People With Spinal Cord Injury in 22 Countries Across the World: Results From the International Spinal Cord Injury Community Survey. Arch Phys Med Rehabil 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.05.027
 • Fekete C, Brach M, Ehrmann C, Post MWM; InSCI, Stucki G. Cohort Profile of the International Spinal Cord Injury Community Survey Implemented in 22 Countries. Arch Phys Med Rehabil 2020;101(12):2103-2111. doi:10.1016/j.apmr.2020.01.022
 • Avellanet M, Boada-Pladellorens A, Pagés-Bolibar E. Rehabilitación en época de confinamiento. Rehabil (Madr) 2020 May. https://doi.org/10.1016/j.rh.2020.05.003
 • Stam HJ, Stucki G, Bickenbach J; European Academy of Rehabilitation Medicine. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action. J Rehabil Med 2020;52(4):jrm00044. doi:10.2340/16501977-2677
 • Boada-Pladellorens A, Avellanet M, Pla A, Cervantes DH. Comparative Clinical Outcomes After Intra-articular Injection With Adipose-Derived Cultured Stem Cells or Noncultured Stromal Vascular Fraction for the Treatment of Knee Osteoarthritis: Letter to the Editor. Am J Sports Med. 2020;48(2):NP19. doi:10.1177/0363546519895249
 • Avellanet M, Boada-Pladellorens A, Perrot JC, Loro L, Rodrigo Cansado L, Monterde D, Romagosa J, Gea E. Comparative Study of Postural Garment Versus Exercises for Patients With Nonspecific Cervical Pain: Protocol for a Randomized Crossover Trial, JMIR Res Protoc 2020;9(4):e14807. DOI: 10.2196/14807

2019:

2018:

2017:

 • De Miguel C, Avellanet M, Garcia F. Salut Digital i Reenginyeria de Processos Assistencials: d’on partim, on som i a on anem? Agora 2017;21:7072.
 • Perez A, Gea E, Gil E, Perez A, Roca A. Third-degree atrioventricular block associated with donepezil. Eur J Clin Pharmacy 2017;19(5).
 • Avellanet M, Gonzalez-Viejo MA. People with Spinal Cord Injury in Spain. Am J Phys Med Rehabil 2017 Feb; 96(2 Suppl 1):S112-S115.
 • Perrot JC, Avellanet M, Lopez I, Ros M. Impacte de la disfagia a l’HNSM. Sessió de la Societat Catalana de Rehabilitació i medicina física. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona, 30/05/2017. Sessió clínica.

2016:

 • Avellanet M, Gea E, Perrot JC, Lopez I. An unusual bilateral presentation of Frey’s Syndrome treated with botulinum toxin. Presentación infrecuente de síndrome de Frey bilateral, tratado con toxina botulínica. Rehabil (Madr) 2016; 50(2): 129–132.
 • Avellanet M, Sala-Blanch X, Rodrigo L, Gonzalez-Viejo MA. Permanent upper trunk plexopathy after interscalene brachial plexus block. J Clin Monit Comput 2016 Feb;30(1):51-4.
 • Gea E., Gil E., Pérez F. A., Pérez R. A., Roca A., Avellanet M. Health Sciences and Healthcare Research Group (HSHRG) of the University of Andorra. Medicamentos huérfanos: evolcuión e impacto. 20 Congreso Nacional Farmaceutico. Castellón. Comunicació Escrita.
 • Roca Montañana A., Gea Rodríguez E., Gil Máñez E.,Pérez Feliu A.,Pérez Ricart A. Seguridad en técnicas de administracion de medicamentos en pacientes con disfagia.  61. Congreso Nacional Sociedad Española Farmacia Hospitalaria.2016. Comunicació Escrita        
 • Perrot JC, Gabernet A. Disfagia a l’ HNSM. Hospital N Sra de Meritxell- Andorra : 2/6/2016. Sessió clínica.

2015: 

 • Tutte ML, Avellanet M, Valero O, Haro D, Torrero I. The association of WOMAC, HSS and isokinetic strength and fatigue of knee muscles in people with osteoarthritis following total knee replacement. Isokinetics and Exercise Science 2015;23:61–67.
 • MEDICAMENTS ORFES I MALALTIES RARES. PREVALENÇA A ANDORRA. PART I :  CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES. , De què parlem?. Gea E, Avellanet M. Comunicació Escrita. Butlletí UDA.
 • MEDICAMENTS ORFES I MALATIES RARES. PREVALENÇA A ANDORRA. PART II :  IMPACTE ECONOMIC. Gea E, Avellanet M. Comunicació Escrita. Butlletí UDA.
 • GRUP DE RECERCA EN SARCOPÈNIA, FRAGILITAT I DEPENDÈNCIA. Hospital de Mataró. Calendari de sessions 2015. Gea E, Avellanet M. Ponència sobre la Classificació internacional de funcionalitat (OMS). Comunicació oral.

2014:

 • Pharmacoepidemiology: ABORDAJE DE LA PATOLOGIA INFECCIOSA RESPIRATORIA EN URGENCIAS PEDIATRICAS HOSPITALARIAS. Gea E, Avellanet M, Estrada J, Medina M and Health Sciences and Healthcare Research Group (HSHRG) of the University of Andorra. 59 Congres de la Sociedad Española de Farmàcia Hospitalària. Comunicació Escrita.

2012: 

 • Pharmacoepidemiology: ORPHAN DRUGS AND RARE DISEASES IN ANDORRA. Gea E, Gil E, Barral N, Gonzalez V, Soler A, Avellanet M and Health Sciences and Healthcare Research Group (HSHRG) of the University of Andorra Pharmacy, Physical medicine and rehabilitation, Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Escaldes, Andorra. European Symposium On Clinical Pharmacy. Comunicació Escrita.
 • Pharmacoepidemiology: MANAGEMENT OF URINARY TRACT INFECTION IN A PAEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT. Gea E, Avellanet M, Estrada J, Medina M and Health Sciences and Healthcare Research Group (HSHRG) of the University of Andorra. European Symposium On Clinical Pharmacy. Comunicació Escrita.

2009: 

 • Pharmacoepidemiology: ANTIBIOTIC PRESCRIPCION IN A PAEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT . Gea E, Avellanet M, Medina M, Santamaria V and Health Sciences and Healthcare Research Group (HSHRG) of the University of Andorra. European Symposium On Clinical Pharmacy. Comunicació Escrita.