Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

La Universitat

  /  La Universitat

La Universitat d’Andorra és la universitat pública del Principat d’Andorra. L’ensenyament superior al país va iniciar-se l’any 1988, amb la creació de les escoles d’Infermeria i d’Informàtica, donant origen a la Universitat d’Andorra, que des del 2004 té el seu campus situat al centre de Sant Julià de Lòria.

La seva missió és respondre, amb qualitat, a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior i recerca, i formar persones per tal que adquireixin el coneixement i les competències necessàries per incorporar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a això, més del 90% dels titulats troben feina abans d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, segons els estudis d’inserció laboral fets per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

Atenció personalitzada

Els seus principals actius són l’atenció personalitzada a l’estudiant, la promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida i un model educatiu amb plans d’estudi basats en l’assoliment de competències mitjançant la resolució de reptes. Anualment, l’UdA compta amb gairebé 700 estudiants de títols oficials i sobrepassa els 1.400 en formació continuada.

Al llarg dels seus anys d’història, la Universitat d’Andorra s’ha desenvolupat en formació i recerca fins a disposar d’una oferta formativa que completa els tres cicles acadèmics universitaris (bàtxelor, màster i doctorat). Les titulacions que ofereix de primer cicle (bàtxelors de 3 anys – 180 crèdits europeus), de segon cicle (màsters de 2 anys – 120 crèdits europeus) i de tercer cicle (doctorat), tant presencials com virtuals, se centren principalment en els àmbits tecnològic, d’empresa, de salut, d’educació i de dret. Totes les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als països que en formen part.

Les relacions internacionals són una de les prioritats de l’UdA, així com els programes de mobilitat per a estudiants i personal tant entrants com sortints. Per això, té signats acords de col·laboració amb una cinquantena d’universitats d’arreu del món, i vetlla per tal que les formacions reglades que ofereix disposin d’un semestre vehiculat en llengua anglesa.