Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Compromís amb els ODS

  /    /  Compromís amb els ODS

Les universitats tenen un paper protagonista en la consecució del gran repte que suposa l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, integrant la seva filosofia en tots els seus àmbits d’actuació i posant els mitjans perquè els estudiants adquireixin les competències i els coneixements necessaris per contribuir a un desenvolupament més sostenible de la societat. L’Agenda 2030, aprovada el 2015 per l’assemblea general de les Nacions Unides, es concreta en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que tenen la voluntat d’abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.

A principis del 2018, la Universitat d’Andorra es va comprometre amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de contribuir al seu assoliment. Aquesta decisió anava en línia amb els valors que es desprenen del seu model institucional, i partia del compromís amb la sostenibilitat, la conservació del medi ambient i la defensa dels drets humans que l’UdA ha tingut des dels seus orígens. L’any 2021, l’UdA va refermar el seu compromís esdevenint membre del programa United Nations Academic Impact, que vetlla perquè les institucions d’ensenyament superior d’arreu del món contribueixin a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Des d’una visió global, com a institució responsable de la formació de les futures generacions, la Universitat d’Andorra ha inclòs en seves les titulacions una competència transversal anomenada “Compromís amb la cultura de la democràcia i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”, que contribueix directament a donar a conèixer i a sensibilitzar els estudiants sobre l’Agenda 2030. El treball d’aquesta competència es visualitza especialment en els treballs de fi de bàtxelor (TFB), de fi de màster (TFM) i en les tesis doctorals, on els estudiants han de justificar a quin o quins ODS està vinculat o incideix la temàtica dels seus projectes.

Segons un estudi del 2021[1], l’ODS 13 (Acció pel clima) és el que més vegades apareix vinculat a un TFB (15,4%), seguit de l’ODS 7 (Energia neta i assequible), l’ODS 12 (producció i consum responsables) i l’ODS 3 (Salut i benestar), tots tres amb un 10,3%:

ODS vinculats als TFB que s’han desenvolupat a l’UdA entre els cursos 2018-2019 i 2020-2021. (Mariño-Mesías, Sabrià-Bernadó, 2021)

Pel que fa al programa de Doctorat, els ODS més vinculats amb les tesis doctorals en marxa són l’ODS 4 (Educació de qualitat) amb un 28,6%, l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles) amb un 19%, i l’ODS 13 (Acció climàtica) i l’ODS 17 (Aliança pels objectius), ambdós amb un 14,3%:

ODS vinculats a les tesis doctorals que s’estaven desenvolupant el curs 2020-2021. (Mariño-Mesías, Sabrià-Bernadó, 2021)

Entrant en el detall, a continuació, clicant sobre cada logotip, es concreten les contribucions de l’UdA en cadascun dels ODS, deixant palès que, com a institució pública dedicada l’ensenyament superior, la major aportació es fa en l’ODS 4 (Educació i qualitat):