Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

ODS 5 – Igualtat de gènere

  /    /  ODS 5 – Igualtat de gènere

ODS 5 – Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes
  • L’UdA facilita l’accés a la formació superior a les dones i nenes del país, proporcionant-los-hi oportunitats de millora professional. Les dones representen el 52% del col·lectiu d’estudiants de formació reglada i el 69% del de formació continuada [1].
  • L’UdA contribueix, a través de formacions periòdiques, a la sensibilització en igualtat de gènere i a la prevenció de la violència envers les dones.
  • El professorat de l’UdA imparteix docència respectant el principi d’igualtat, en especial entre homes i dones. El professorat considera que fa docència amb perspectiva de gènere en un grau de 3,8 sobre una escala de 5 [1].
  • L’UdA va aprovar, el març del 2023, la Guia de llenguatge inclusiu de la Universitat d’Andorra. La finalitat del document és ajudar, mitjançant el llenguatge, a què tothom se senti respectat i inclòs en la vida universitària, i contribuir a evitar les discriminacions en el si de la comunitat universitària.
  • El Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra (2022-2025) ha definit 32 accions a dur a terme durant quatre anys per fomentar una cultura d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el si de la institució, reduir la segregació horitzontal, prevenir qualsevol conducta que pugui suposar una discriminació per raó de sexe i promoure la docència i la recerca amb perspectiva de gènere.

 

——————————

[1] Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra (2022-2025)