Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Passos a seguir per cursar un semestre

Per inscriure’s a un programa de mobilitat internacional, que permet que un estudiant d’una altra universitat pugui cursar un semestre a la Universitat d’Andorra, cal que els estudiants llegeixin detingudament tots els punts següents per saber quins documents han de preparar al país d’origen.  A més, es recomana posar-se en contacte amb el Servei de Programes Internacionals (international@uda.ad) abans d’iniciar el procés.

Terminis

Per sol·licitar una mobilitat per al semestre de tardor (setembre-gener):

 • Data límit per a la nominació (per tramitar la sol·licitud a l’UdA a través de la universitat d’origen): 31 de març
 • Data límit per a la inscripció : 15 d’abril

Per sol·licitar una mobilitat per al semestre de primavera (febrer-juny):

 • Data límit per a la nominació (per tramitar la sol·licitud a l’UdA a través de la universitat d’origen): 31 d’octubre
 • Data límit per a la inscripció: 15 de novembre

Abans d’arribar a Andorra:

1. Comprovar que la universitat d’origen tingui un conveni de mobilitat signat amb la Universitat d’Andorra.

2. Nominació: Demanar a la universitat d’origen que trameti la nominació de l’estudiant per al programa de mobilitat. Aquest procediment es fa d’universitat a universitat, i la universitat d’origen ha d’enviar un correu electrònic a visiting-students@uda.ad amb la següent informació per cada estudiant:

  • Cognoms
  • Nom
  • Gènere
  • Correu electrònic
  • Durada del període de la mobilitat (en mesos)
  • Universitat/institució d’origen
  • Estudis a la universitat/institució d’origen
  • Estudis a la Universitat d’Andorra

La Universitat d’Andorra enviarà un correu electrònic confirmant l’acceptació dels nominats tant a la universitat d’origen com a l’estudiant.

3. Inscripció: Un cop s’obtingui l’acceptació de la nominació per part de la Universitat d’Andorra, emplenar i enviar a l’UdA el formulari de mobilitat amb la documentació requerida. Formulari per a estudiants entrants a l’UdA

Documentació requerida:

  • Expedient acadèmic
  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat
  • Fotografia de mida carnet

4. Formalització de la matrícula: Un cop es rebi l’acceptació de la sol·licitud per part de l’UdA, l’estudiant ha de formalitzar la matrícula a la universitat d’origen.

5. Comprovar que es disposa de la documentació necessària per accedir al país

6. Comprovar que es disposa de la documentació necessària per sol·licitar el permís d’Immigració. El tràmit es fa un cop s’arriba a Andorra i els requisits es poden consultar al Servei d’immigració. Més informació

7. Buscar allotjament tan aviat com sigui possible. L’UdA no disposa d’allotjaments per a estudiants, les opcions més comunes són estades mensuals a hotels o el lloguer compartit d’apartaments. D’altra banda, és possible fer el tràmit següent (permís de residència) amb un allotjament provisional (establiment hoteler). El Servei de Programes Internacionals pot ajudar els estudiants en el procés de trobar un habitatge.

Un cop a Andorra

8. Confirmar la matrícula a la Universitat d’Andorra.

7. Tramitar, a través del Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, un permís de residència d’estudiant (Autorització d’immigració per a estudis, pràctiques formatives, entrenaments esportius d’alt nivell o per a recerca). El tràmit es fa un cop s’arriba a Andorra i els requisits es poden consultar al Servei d’immigració. Més informació sobre aquest tràmit

 

  Per a més informació, contactar amb el Servei de Programes Internacionals