Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors virtuals   /  Bàtxelor en Comunicació

Bàtxelor en Comunicació

El bàtxelor en Comunicació té com a finalitat formar professionals polivalents experts en els principals vessants de l’activitat comunicativa (comunicació audiovisual, relacions públiques, periodisme, màrqueting, publicitat) atenent tant la diversitat de mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratègics de les empreses. Els estudis posen èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement (nous mitjans digitals, xarxes socials, llenguatges audiovisuals i multimèdia).

El bàtxelor en Comunicació està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La seva superació permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Comunicació.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

Cristina Fernàndez Farina (cfernandezf@uda.ad)

La titulació, que s’ofereix amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adaptada als estudis de bàtxelor (3 cursos acadèmics) i inclou continguts específics per conèixer la realitat econòmica i comunicativa d’Andorra.

Possibilitat d’obtenir la doble titulació UdA-UOC amb la superació de 60 crèdits addicionals.

Possibilitat de fer pràctiques virtuals o presencials en empreses del sector.

La formació inclou assignatures de perfeccionament de l’anglès o el francès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Comunicació per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Conèixer el mercat, l’entorn professional i el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Analitzar de manera crítica del context social i de les organitzacions.
 • Analitzar els fluxos d’informació a tots els nivells.
 • Utilitzar i aplicar les tècniques i els llenguatges propis que s’utilitzen als mitjans de comunicació.
 • Conèixer la producció, la gestió i la difusió del producte editorial, gràfic o audiovisual i els mitjans tècnics emprats.
 • Concebre, planificar, executar i avaluar bàsicament projectes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar les normatives legals que afecten els sectors de la creació, de la comunicació i de la informació.

El Pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació està format per 180 crèdits europeus d’assignatures obligatòries.

S’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (162 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (18 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

SEMESTREASSIGNATURESCRÈDITSTOTAL
1Competències TIC en comunicació630
Llengua i comunicació6
Introducció al periodisme6
Expressió oral i escrita6
Teories de la comunicació6
2Introducció a les relacions públiques630
Idioma modern I: anglès/francès6
Recerca i recuperació de la informació6
Introducció a la comunicació audiovisual6
Pensament creatiu6
3Fonaments del màrqueting630
Sociologia de la comunicació6
Història econòmica de l’Andorra contemporània6
Introducció a la publicitat6
Introducció a l’empresa6
4Idioma modern II: anglès/francès630
Psicologia de la comunicació6
Gestió de continguts6
Expressió audiovisual6
Sistemes i processos de les relacions públiques6
5Tècniques de relacions públiques630
Producció audiovisual6
L’entorn comunicatiu d’Andorra6
Narrativa audiovisual6
Disseny visual i expressió gràfica6
6Iniciativa emprenedora630
Guió audiovisual6
Tecnologia dels mitjans audiovisuals6
Sistemes i processos de la publicitat6
Treball fi de bàtxelor / Pràctiques a l’empresa6
Total180

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim Ramonet

Coordinació del bàtxelor: Cristina Fernàndez Farina (cfernandezf@uda.ad)

El bàtxelor en Comunicació ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Les professions per a l’exercici de les quals es veuran capacitats els titulats inclouen les següents:

 • Responsable de comunicació d’empreses i institucions.
 • Creador/a de continguts comunicatius multimèdia amb finalitats expressives, publicitàries i informatives.
 • Gestor/a d’activitats publicitàries.
 • Gestor/a de productes audiovisuals i multiplataforma.

El bàtxelor en Comunicació dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

El bàtxelor en Comunicació, amb la superació 60 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.