Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció

Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció

Presentació i objectius

Aquest curs d’actualització té per objecte assolir el coneixement de les funcions pròpies i comunes dels càrrecs de batlle, fiscal i secretari judicial.

Per determinar i adquirir les habilitats intrínseques necessàries als càrrecs suara definits, és cabdal conèixer les diferents funcions de cadascun dels integrants de la carrera judicial amb l’objectiu de determinar quines són les àrees i les tècniques que s’han de treballar i la manera de fer-ho.

L’aproximació del coneixement d’aquestes funcions es farà des del prisma legal, i amb el desenvolupament jurisprudencial realitzat pels Tribunals.

Aquest programa representa l’obertura als professionals interessats en la matèria d’una assignatura oferta dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra com a assignatura.

Forma part del programa de formació en l’àmbit judicial impulsat per la Universitat d’Andorra i el Consell Superior de la Justícia d’Andorra per tal de crear noves vocacions vers la carrera judicial (magistrats, batlles i fiscals) i la carrera de secretari judicial, així com desenvolupar les competències per a l’exercici d’aquestes professions.

A qui va adreçat?

Aquest curs va dirigit a professionals del país que estiguin interessats en conèixer les funcions pròpies i comunes dels càrrecs de batlle, fiscal i secretari judicial, i actualitzar-se en aquest àmbit concret.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent és presencial o virtual i s’estructura en les següents activitats:

  • La presència de l’estudiant a l’aula atès el contingut pràctic del curs (en el cas que s’opti per la modalitat presencial).
  • L’estudi individualitzat dels materials didàctics facilitats.
  • La lectura de les lleis i de la jurisprudència directament relacionades amb la matèria objecte d’estudi i que seran determinades per les professores. Aquestes normes i resolucions podran ser consultades pels estudiants a través de la Biblioteca de la Universitat i de les bases de dades que facilitin les professores.
  • L’Aula virtual perquè la comunicació entre els estudiants i el professor sigui més constant i fluida.
  • L’elaboració de treballs i la preparació prèvia de les classes que el professorat estableixi.

Durada i calendari

El curs té una càrrega lectiva de 4 crèdits europeus (CE) i es preveu que s’ofereixi el primer semestre (de setembre a gener). Les classes lectives es faran a la seu del Consell Superior de la Justícia d’Andorra els dijous entre les 16.00 i les 19.00 hores.

Professorat

  • Nàdia Alis: postgrau de Dret andorrà, maîtrise en Dret privat menció carrera judicial a la Universitat de Montpellier; licence d’Història, diploma d’universitat de Traducció castellà-francès, i Civilització hispànica ; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret, ciències humanes i idiomes.
  • Stéphanie Garcia: maîtrise en Dret privat; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret.

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del màster en Dret del qual prové aquest programa: Pla docent

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 67,58 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Formulari de preinscripció

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Durada:

de setembre a gener

   Idiomes:

català

Organitzen:

logofonstransparent