Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Institució reconeguda al món

  /    /  Institució reconeguda al món

La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució reconeguda al món. Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) des de l’any 2010, de manera que totes les titulacions de formació reglada de l’UdA estan adaptades a les directrius i principis d’aquest marc i son reconegudes en els 48 estats europeus que el conformen.

L’EEES estableix un sistema de titulacions comprensible i comparable basat en tres nivells universitaris i sobre la base que 60 crèdits europeus corresponen a la càrrega de treball d’un estudiant a temps complet durant un any acadèmic. Així, hi ha un primer cicle (bàtxelor) d’entre 180 i 240 crèdits, un segon cicle (màster) d’entre 60 i 120 crèdits, i un tercer cicle que correspon al programa de doctorat, sense una durada prefixada.

A Andorra, com en la majoria de països europeus, el primer cicle universitari s’anomena bàtxelor i té una durada de 180 crèdits (tres cursos acadèmics a temps complet), mentre que els estudis de segon cicle, els màsters, exigeixen la superació de 120 crèdits (dos cursos a temps complet). El Programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra té una durada de tres anys a temps complet.

L’EEES també reconeix els programes de cicle curt, de 120 crèdits, que proporcionen a l’estudiant coneixements, habilitats i competències per facilitar el seu accés al mercat laboral, tot i que no es compten com un cicle d’ensenyament superior. A Andorra reben el nom de Diploma Professional Avançat (DPA).

El fet que les titulacions de l’UdA siguin reconegudes a tots els països de l’EEES facilita que els estudiants puguin seguir programes de mobilitat a l’estranger, així com el reconeixement acadèmic del títol (per continuar estudis en un altre país). Tots els diplomes universitaris andorrans amb caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu al diploma, un certificat acadèmic dels estudis cursats que té reconeixement a Europa.