Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Doctorat industrial

  /    /  Doctorat industrial

El projecte de Doctorat industrial, creat en el marc del Programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA), té com objectiu promoure la recerca en l’entorn econòmic i productiu del país, així com donar valor a la formació d’investigació.

La iniciativa va encaminada a fomentar que qualsevol empresa o institució pública o privada pugui fer recerca sobre algun camp del seu interès, dedicant algun dels seus professionals a aquest propòsit. La recerca que es vulgui dur a terme esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral a través del Programa de Doctorat de l’UdA, que seguirà la persona encarregada de la investigació (doctorand/a). Aquesta formació permetrà a la persona doctoranda iniciar la seva carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

Objectius del programa:

  • Retenir talent al país i captar talent internacional.
  • Potenciar la relació entre l’activitat de recerca de la Universitat i el teixit empresarial nacional i internacional.
  • Augmentar l’activitat de recerca a l’empresa.
  • Dotar els/les doctorands/des de les competències necessàries per desenvolupar projectes de Recerca + Desenvolupament + Innovació en el context empresarial.

Tres agents implicats:

  • Les institucions públiques o privades, que han de garantir a la persona que s’encarregarà de la investigació –el/la doctorand/a– un contracte laboral d’almenys tres anys, i designar una persona doctora que s’encarregui de fer la seva supervisió científica empresarial.
  • La Universitat d’Andorra, que proporciona la formació investigadora al doctorand/a a través del Programa de Doctorat, designa una persona doctora que s’encarregui de fer la seva supervisió científica acadèmica i vetlla pel correcte seguiment del Programa de Doctorat.
  • El/la doctorand/a, que ha de seguir el Programa de Doctorat de l’UdA respectant els terminis i complint amb els requisits establerts. La seva dedicació al projecte de recerca es pot distribuir entre els dos entorns (l’empresa pública o privada i la Universitat d’Andorra).

Més informació: doctorat@uda.ad