Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Postgrau en Cultura democràtica

Postgrau en Cultura democràtica

Descripció

Aquest postgrau de 30 crèdits europeus s’orienta a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa.

El titulat en postgrau ha de dissenyar, proposar i avaluar programes de ciutadania democràtica i educació dels drets humans que siguin apropiats a diferents institucions educatives i socials tant de l’àmbit formal com no formal. Cal també que s’impliqui en processos de recerca orientats a mesurar i a incrementar l’eficàcia de les pràctiques que promouen la ciutadania democràtica i l’educació dels drets humans, fent especial èmfasi en els mètodes d’ensenyament emprats i en el sistema i indicadors d’avaluació. El titulat ha de participar en la vida dels centres educatius actuant des dels principis de la governança democràtica, promovent la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa. El titulat ha de saber interpretar les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, per poder oferir respostes educatives.

També, el postgrau inclou a opció de l’estudiant o bé, un treball final de caire teòric o bé, unes estades formatives de caire més pràctic.

Competències

Les competències específiques d’aquest programa són:

 • Interpretar les necessitats i els conflictes d’una realitat social, cultural i econòmica des dels valors que promou una cultura democràtica.
 • Dissenyar programes per desenvolupar les competències per a una cultura democràtica, l’educació dels drets humans i l’educació intercultural a diferents institucions educatives i socials.
 • Proposar millores de les pràctiques educatives que promoguin les competències per a una cultura democràtica, l’educació dels drets humans i l’educació intercultural a partir de mecanismes d’avaluació.
 • Crear mecanismes de participació i de presa de decisions entre la comunitat educativa i la societat sobre la base de la cultura democràtica.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació per la cultura democràtica, els drets humans, l’educació intercultural i la mediació educativa.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual tot i que preveu tallers pràctics opcionals presencials, que es fan a la Universitat d’Andorra.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació́, l’accés a la informació́ i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així́ mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació́.

El programa preveu un període d’estada formativa opcional que es realitza en un centre educatiu on es puguin posar en pràctica els coneixements adquirits al programa i que representa una dedicació de 120 hores en un horari a definir pel centre assignat.

La llengua vehicular del programa és el català.

Coordinació acadèmica

Alexandra Monné Bellmunt. Diplomada en Magisteri Educació Primària, llicenciada en Psicopedagogia, màster en Trastorns de l’Audició i el Llenguatge (Universitat de Lleida), postgrau en Educació Plurilingüe (Universitat de Barcelona), màster en Educació, Immigració i Interculturalitat (Universitat de Salamanca), postgrau en Educació (Universitat d’Andorra), postgrau en Direcció de Recursos Humans (Universitat de Deusto), doctora en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut (Universitat de Girona).

Professorat

 • Lydia de Tienda i Palop, professora de Filosofia i Societat de la Universitat Complutense de Madrid
 • Norbert Bilbeny i Garcia, catedràtic de Filosofia del dret, moral i política de la Universitat de Barcelona
 • Èlia Susanna i López, professora i coordinadora dels estudis d’Introducció a la pau i als conflictes armats a la Universitat de Lleida
 • Francisco Arenas i Dolz, professor de Filosofia del dret moral i política a la Universitat de València
 • Jordi Armadans i Gil, professor de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Gemma Filella i Guiu, catedràtica de l’àrea Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació de la Universitat de Lleida
 • Alexandra Monné i Bellmunt, professora d’Educació Intercultural a la Universitat d’Andorra
 • Carles Porté i Porté, professor de Competència Digital a la Universitat d’Andorra
 • Dolors Reig i Hernández, professora de Mitjans socials i màrqueting digital en Grau i Postgrau a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya
 • Salvador Sala i Carrasco, Cap d’Unitat de la Divisió d’Educació Formal i No Formal del Departament d’Educació del Consell d’Europa
 • Estefania Rotllan i Olivares, inspectora d’Educació de l’Àrea d’Inspecció i Avaluació Educativa del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra
 • Xavi Baró i Urbea, formador i consultor a Assotiation of Human Rights Educators
 • Ramon Tena i Pera, professor de Fonaments de la mediació i cultura democràtica al Bàtxelor en Ciències de l’educació, al màster en Educació i al Postgrau en mediació a la Universitat d’Andorra
 • Rosa Miralles i Pascual, educadora emocional i professora de la Universitat de Lleida
 • Mª Josep Pascual i Sabaté, professora de psicologia a Batxillerat i directora del Col·legi Sant Armengol d’Andorra
 • Cristina Madrigal i Vendrell, advocada a Capdevila & Kinder Advocats i Consultors Associats, d’Andorra

Programa

Mòdul 1. Fonaments de la Cultura Democràtica

 • Seminari de Fonaments de la democràcia
 • Seminari d’Ètica i democràcia
 • Seminari de Ciutadania i democràcia
 • Seminari de Drets Humans

Mòdul 2. Educació per a la Cultura democràtica

 • Seminari de Fonaments de l’educació per a la cultura democràtica
 • Seminari de Ciutadania i comunicació en xarxa
 • Seminari de Disseny de programes de cultura democràtica

Mòdul 3

 • Seminari de Fonaments de la mediació

Mòdul 4

 • Estades Formatives o Treball Fi d’Itinerari

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa del 12 de febrer al 28 de juny de 2024. Aquesta càrrega representa una dedicació per part de l’estudiant equivalent a una jornada completa. Els tallers pràctics opcionals recomanats i opcionals es desenvoluparan els dimarts, dimecres i dijous de les 18h a les 21h a la Universitat d’Andorra, així com l’estada formativa optativa de 120 hores, que es realitzarà en una institució que contempli l’educació per la cultura democràtica en un marge de 4 mesos.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant ha d’haver aprovat les activitats de cada seminari, els tres reptes referents a cadascun dels mòduls i la memòria d’estades formatives o de treball fi d’itinerari. L’estudiant que hagi escollit fer estades formatives haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència del 80% al centre on realitza les pràctiques.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació́ previst al programa i que disposin d’una titulació́ universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc Andorrà de Qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Cultura democràtica per la Universitat d’Andorra.

En cas que no es disposi de la titulació́ universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà̀ un diploma d’aprofitament en Cultura democràtica expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30, fet que permet que puguin gaudir d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 31 de gener del 2024
Matrícula: fins al 12 de febrer del 2024
Preu: 2.027,40 euros
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

de febrer a juny de 2024

   Idiomes:

català