Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Fonaments de la democràcia

Fonaments de la democràcia

Descripció    

El present curs correspon a un dels quatre seminaris del primer mòdul anomenat Fonaments de la cultura democràtica de l’itinerari de Cultura democràtica del màster en Educació. Aquest mòdul té com a objectiu principal l’adquisició d’un coneixement profund sobre els trets d’una ciutadania democràtica, analitzant diferents teories i tradicions ètiques i polítiques que fonamenten diferents models de democràcia i ajudar a desenvolupar competències necessàries per fer front als reptes del món globalitzat actual.

El curs en Fonaments de la democràcia té un enfocament conceptual i pràctic amb la finalitat de donar a conèixer els fonaments, els orígens i les problemàtiques de les democràcies contemporànies.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Comprendre textos de filosofia política, identificar-hi les idees plantejades, resumir-les i presentar-les succintament.
  • Manejar la tècnica del comentari de text filosòfic aplicada a l’elaboració d’un assaig crític.
  • Conèixer les fonts, les teories i els arguments que històricament han plantejat alguns filòsofs polítics, entendre els seus escrits fonamentals i tenir un coneixement bàsic de les seves interpretacions més importants sobre el concepte de democràcia.
  • Reconèixer la connexió entre el pensament polític del passat i els debats filosòfics contemporanis.
  • Saber relacionar els paradigmes ètics i jurídics de la filosofia política amb el marc axiològic d’una societat democràtica, explorant la interacció entre aquests paradigmes i els drets humans, així com els principis d’accessibilitat universal de les persones migrants.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en els fonaments de la democràcia.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra, inclou una sessió de presentació mitjançant videoconferència el 8 de maig de les 18 a les 19.30 h.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb un assaig filosòfic crític. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

La llengua vehicular del curs és el castellà.

Professorat

Lydia de Tienda, llicenciada en Dret i en Filosofia, doctorada en Filosofia, professora al departament de Filosofia i Societat de la facultat de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid.

Programa

Bloc 1. Orígens de la noció de ciutadania de les democràcies actuals

Bloc 2. Dimensions de la ciutadania de democràcies contemporànies

Bloc 3. Noció de ciutadania en les democràcies europees

Bloc 4. Pluralisme cultural en els estats democràtics

Bloc 5. Integració i interculturalitat en els estats democràtics

Bloc 6. El fenomen migratori en les democràcies occidentals

Bloc 7. La teoria democràtica de Martha C. Nussbaum

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) que s’ofereixen de manera virtual del 7 de maig fins al 13 de juny del 2024, que inclouen 1,5 hores de classe de presentació per videoconferència el 8 de maig de 18 a 19.30 h a través del Campus virtual.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatori aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consisteix en l’elaboració d’un assaig filosòfic crític sobre el concepte de ciutadania que actualment sostenen la majoria de democràcies europees. En concret, es centrarà en abordar el concepte des de tres nivells d’anàlisi: (1) l’evolució del concepte des de les mirades històrica, política i jurídica, (2) les virtuts potencials del concepte de ciutadania democràtica que transcendeix les fronteres nacionals, (3) les dificultats teòriques, morals, polítiques i jurídiques que fa front la Unió Europea per aconseguir l’objectiu de desenvolupar un concepte de ciutadania solvent i en acord als seus valors constitutius.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Fonaments de la democràcia expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins a l’1 de maig del 2024
Matrícula: fins al 6 de maig del 2024
Preu: 202,74 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

Maig i juny de 2024

   Idiomes:

castellà