Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Ciutadania i democràcia

Ciutadania i democràcia

Descripció    

El present curs correspon a un dels quatre seminaris del primer mòdul anomenat Fonaments de la cultura democràtica de l’itinerari de Cultura democràtica del màster en Educació. Aquest mòdul té com a objectiu principal l’adquisició d’un coneixement profund sobre els trets d’una ciutadania democràtica, analitzant diferents teories, tradicions ètiques i polítiques que fonamenten diferents models de democràcia ajudant a desenvolupar competències necessàries per fer front als reptes del món globalitzat actual.

El curs en Ciutadania i democràcia té un enfocament conceptual i pràctic amb la finalitat de dotar-se de coneixements i eines per a contribuir en promoure la pau, evitar la violència i el conflicte.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Aprofundir en la situació actual de la pau al món.
  • Conèixer estratègies i possibilitats que tenen les persones per a canviar dinàmiques socials i posicions.
  • Conèixer els fonaments de la Resistència Civil No-violenta
  • Entendre els conceptes de Pau, Violència i Conflicte i com gestionar-los
  • Reflexionar sobre com tractar aquests temes a l’aula.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la ciutadania democràtica que fomenta la pau.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és virtual tot i que es recomana l’assistència a una xerrada presencial de 3 hores a la Universitat d’Andorra sobre la pau i el valor de la vida als nostres dies el 21 de maig. El curs s’inicia amb una sessió de presentació mitjançant una videoconferència a través del Campus virtual el 14 de maig de 18 a 19.30 h.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

Èlia Susanna López, llicenciada en Història Moderna i Contemporània, en Antropologia social i cultural i d’educació, directora de School of Peace and Global Studies, co-coordinadora del projecte europeu de recerca EmbraCE Europe a la UdL (Horizon Europe), professora d’Introducció als estudis per a la Pau i Conflictes a la Universitat de Lleida.

Jordi Armadans Gil, llicenciat en Ciències polítiques i socials i en Ciències de la informació, màster en Teoria social i política, docent de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, formador en cultura de pau, drets humans i no-violència, analista de conflictes i seguretat, ha participat, com a delegat de la societat civil, en processos diplomàtics sobre desarmament i control d’armes a les Nacions Unides, ha estat director de FundiPau, president del Consell Català de Foment de la Pau, secretari de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, membre del Consell de la International Peace Bureau, de la Junta Directiva de la Asociación Española de investigación para la paz, i portaveu de la Plataforma Volem acollir.

Programa

Bloc 1. Introducció a la pau

Bloc 2. Resistència civil no violenta

Bloc 3. Diferents formes de violència que sacsegen el nostre món

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) que s’ofereixen de manera virtual del 7 de maig fins al 13 de juny del 2024, que inclouen 1,30 hores de classe de presentació per videoconferència el 14 de maig de 18 a 19.30 h a través del Campus virtual i una xerrada en la que es considera molt recomanable l’assistència el 21 de maig de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatori aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consisteix en escollir un dels temes tractats o una de les activitats facilitades com a exemple i elegir una edat escolar. A partir d’aquests elements caldrà  desenvolupar una activitat que incideixi en la pau a l’escola o en el col·lectiu on viuen els estudiants amb els quals es treballa.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Ciutadania i democràcia expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins a l’1 de maig del 2024
Matrícula: fins al 6 de maig del 2024
Preu: 202,74 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

Maig i juny de 2024

   Idiomes:

català