Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Drets humans

Drets humans

Descripció    

El present curs correspon a un dels quatre seminaris del primer mòdul anomenat Fonaments de la cultura democràtica de l’itinerari de Cultura democràtica del màster en Educació. Aquest mòdul té com a objectiu principal l’adquisició d’un coneixement profund sobre els trets d’una ciutadania democràtica, analitzant diferents teories, tradicions ètiques i polítiques que fonamenten diferents models de democràcia ajudant a desenvolupar competències necessàries per fer front als reptes del món globalitzat actual.

El curs en Drets humans té un enfocament conceptual i pràctic amb la finalitat d’endinsar-se en l’estudi dels fonaments, característiques, formulacions i materialitzacions institucionals dels drets humans, amb el propòsit que l’estudiant comprengui el caràcter nuclear i referencial irrenunciable dels drets humans en l’articulació de la vida social i política tant a nivell local com internacional; assumeixi el caràcter problemàtic, dinàmic i complex de la fonamentació, caracterització, formulació i realització dels drets humans; conegui els ressorts institucionals de defensa dels drets humans; apliqui els drets humans a àmbits socials i polítics específics; i, finalment, s’endinsi críticament sobre les realitats i problemes que en el món obstaculitzen la realització dels drets humans en l’àmbit de l’educació.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Aprofundir en el coneixement dels Drets humans i els seus llindars
  • Analitzar els drets i deures individuals i col·lectius
  • Establir reptes i estratègies en l’educació per als Drets humans

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en els Drets humans.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra, inclou una sessió de presentació mitjançant videoconferència el 15 de maig de 18 a 19.30 h.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

Francisco Arenas Dolz, llicenciat i doctor en Filosofia, professor de Filosofia moral i director del departament de Filosofia de la Universitat de València. Investigador en ètica, filosofia política i estudis cívics, membre de comitès científics de múltiples revistes especialitzades així com de col·leccions de diferents editorials, col·laborador en diverses agències d’avaluació nacionals i internacionals.

Programa

Bloc 1. Els Drets humans i els seus llindars

Bloc 2. Els drets i deures individuals i col·lectius

Bloc 3. Educar en drets humans

Bloc 4. Implementació de l’Agenda 2023 des de l’enfocament basat en els Drets humans

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 7 de maig fins al 13 de juny del 2024, que inclouen 1,5 hores de classe de presentació per videoconferència el 15 de maig de 18 a 19.30 h a través del Campus virtual.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatori aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consisteix en reflexionar críticament sobre les realitats i problemes que en el món obstaculitzen la realització dels drets humans a través de l’anàlisi d’una pel·lícula.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Drets humans expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins a l’1 de maig del 2024
Matrícula: fins al 6 de maig del 2024
Preu: 135,16 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

2 crèdits europeus

   Durada:

Maig i juny de 2024

   Idiomes:

català