Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Postgrau en Fiscalitat

Postgrau en Fiscalitat

Presentació

En el context actual d’Andorra, s’està desenvolupant un sistema tributari que comporta la necessitat de formar i reciclar professionals en l’àrea de la consultoria o la direcció fiscal de l’empresa.

El postgrau en Fiscalitat dona a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les inversions dels no-residents a Andorra.

Aquest programa es desenvolupa amb el suport de la resolució de casos reals.

Els objectius principals d’aquest programa són:

 • Proporcionar els coneixements necessaris per aplicar el sistema tributari andorrà.
 • Aprendre a solucionar els problemes que es presenten en l’activitat i el funcionament diaris d’una empresa.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a persones amb titulacions universitàries en estudis relacionats amb el sector empresarial, econòmic, jurídic o financer i a persones empresàries, professionals liberals i professionals especialitzats en aquests àmbits. També va dirigit a personal directiu financer, administratiu i executiu.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual.

Com qualsevol altra activitat professional, l’assessoria fiscal requereix conèixer la teoria i la pràctica. Per això, les sessions lectives combinen l’exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l’experiència real.

En ambdós aspectes l’estudiant té una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, a més d’aquesta feina prèvia de documentació, haurà de proposar la solució o les solucions que trobi més adequada(es), mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula del Campus virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies.

El Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els estudiants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del Campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa d’octubre del 2023 a juny del 2024. Aquesta càrrega representa una dedicació per part de l’estudiant equivalent a mitja jornada al llarg d’un curs acadèmic, incloent les classes lectives, la preparació d’aquestes classes, la consulta i anàlisi de material acadèmic, la resolució d’exercicis i la preparació de les proves d’avaluació.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 160 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres de les 09.00 h a les 13.00 h i de les 14.00 h a les 18.00 h.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 16 estudiants matriculats.

Direcció acadèmica

 • Antoni Durán-Sindreu Buxadé, doctor en Dret per la Universitat de Navarra. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci-Director de Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris. És llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i diplomat en Empresarials per la Universitat de Barcelona. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), associació de la que ha sigut president en dues ocasions. Membre del Consell Assessor en Política Econòmica i d’Hisenda Pública de la Generalitat de Catalunya, així com membre de diferents Consells Assessors, empresarials i Associacions. Col·labora periòdicament en premsa especialitzada i és autor de nombrosos articles i publicacions. És director del màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació acadèmica

 • Eduard Jordi Bober, llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret empresarial, banca i finances. Auditor censor jurat de comptes i assessor fiscal. Degà del Col·legi d’Economistes d’Andorra. Professor col·laborador de l’àrea d’empresa de la Universitat d’Andorra i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

Professorat

 • Daniel Autet Gubieras, advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en Fiscalitat pel Centre d’Estudis Financers. Soci a Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris. Professor de dret empresarial i fiscal en programes de grau d’ESIC, i de postgrau a la BSM-UPF. Ponent en cursos, conferències i seminaris en matèria tributària.
 • Josep Costa, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, inspector d’Hisenda, cap d’equip de la Delegació Central de Grans Contribuent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de Barcelona.
 • Antoni Durán-Sindreu Buxadé, doctor en Dret per la Universitat de Navarra, professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci-Director de Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris. És llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i diplomat en Empresarials per la Universitat de Barcelona. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), associació de la que ha sigut president en dues ocasions. Membre del Consell Assessor en Política Econòmica i d’Hisenda Pública de la Generalitat de Catalunya, així com membre de diferents consells assessors, empresarials i associacions. Col·labora periòdicament en premsa especialitzada i és autor de nombrosos articles i publicacions. És director del màster en Assessoria fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Younes Raguig El Moussaoui, màster en Direcció financera i comptable per la Barcelona School of Management-UPF. Amb sis anys d’experiència en auditories i consultoria d’empresa, actualment dirigeix el Departament de Comptabilitat i Pressupost de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). També és titulat en Administració i direcció d’empreses per la UOC i diplomat en Ciències empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Amb experiència com a docent en l’àmbit comptable com a professor col·laborador a la UOC i a la Cambra de Comerç  d’Andorra.
 • Eduard Jordi Bober, llicenciat en Administració i direcció d’empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret empresarial, banca i finances. Auditor censor jurat de comptes i assessor fiscal. Degà del Col·legi d’Economistes d’Andorra. Professor col·laborador de l’àrea d’empresa de la Universitat d’Andorra i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
 • José Manuel Luna Barasoaín, advocat i llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, màster en Dret fiscal pel Centre d´Estudis Financers, postgrau en Auditoria de comptes del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i diplomat com Expert concursal per la Universitat Oberta de Catalunya. És auditor de comptes, inscrit al Registre Oficial d´Auditors de Comptes (ROAC) i membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF). Imparteix classes com a professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i com a professor del màster en Assessoria fiscal de la Barcelona School of Management. És soci de Durán-Sindreu Assessors Legals i Tributaris.
 • Cristina Madrigal, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, curs superior en Tributació i assessoria fiscal, curs d’especialista en Fiscalitat i procediments tributaris. Sòcia del despatx Advocats i Consultors Associats, SL. Professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra en l’àmbit del dret.
 • Albert Sagués Cuxart, llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci responsable de l’àrea de Fiscalitat de RSM Spain i especialitzat en fiscalitat internacional. Ha estat soci de TGG legal, i anteriorment titular del seu propi despatx d’assessorament fiscal i financer. Pèrit Judicial. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF). És professor del màster en Assessoria fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Marc Vilallonga Puy, advocat; maîtrise en Dret privat i de negocis per la Universitat de Perpinyà; diploma en Dret europeu i dret econòmic europeu per la Universitat de Perpinyà i la UE; màster en Dret d’empresa per la Universitat Pompeu Fabra; diploma en Fiscalitat avançada per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya; diploma en Principles of international and comparative taxation per l’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Tax Academy, Amsterdam; diploma en International financial law, Euromoney, Oxford. Vicepresident de l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals d’Andorra (AATF).

Programa acadèmic

La llengua habitual de comunicació, tant a les sessions presencials com al Campus virtual serà el català. Els materials didàctics també es proporcionen en català.

 • Mòdul 1: Nocions bàsiques de comptabilitat
 • Mòdul 2: Sistema tributari
 • Mòdul 3: Impost General Indirecte (1)
 • Mòdul 4: Impost General Indirecte (2)
 • Mòdul 5: Impost sobre Societats
 • Mòdul 6: Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Mòdul 7: Impost sobre la Renda de no residents i Fiscalitat internacional
 • Mòdul 8: Taxes, impostos especials i fiscalitat comunal
 • Mòdul 9: Fiscalitat i empresa: visió global
 • Mòdul 10: Impost sobre transmissions patrimonials

Procés d’avaluació

Per superar el curs, l’estudiant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència a les sessions presencials del 80% i haver participat i superat totes les activitats proposades, inclòs el Treball final.

Les activitats d’avaluació consistiran en un test al final de cada mòdul o una activitat avaluable, segons l’assignatura que es tracti.

El Treball final representarà el 20% de la nota final del programa. El 80% restant el conformaran les notes de superació de les diferents assignatures.

En acabar el programa es podrà realitzar un examen de recuperació dels mòduls que no hagin estat superats.

Titulació

Les persones que superin el programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc andorrà de qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Fiscalitat per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en Fiscalitat per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà un diploma d’aprofitament en fiscalitat per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Inscripcions: fins al 19 d’octubre del 2023

Matrícula: fins al 19 d’octubre del 2023

Preu de la matrícula: 3.400 euros

Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre de 2023 a juny de 2024

   Idiomes:

català

Organitza:

Amb la col·laboració de: