Image Alt

La Universitat dels infants

  /    /  La Universitat dels infants

La Universitat dels infants és un projecte de responsabilitat social universitària que té l’esperit d’obrir la universitat a la societat amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i la recerca, i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.

La Universitat dels infants vol estimular la participació activa dels infants i fomentar la transferència i difusió de coneixements tècnics, de manera lúdica, atractiva i propera. Amb aquest objectiu des del curs 2013/2014 s’organitza el Congrés de ciència a la vida quotidiana.

A qui es dirigeix?

El Congrés va dirigit a nens i nenes de primera ensenyança (dels 6 als 12 anys) dels tres sistemes educatius d’Andorra que hagin treballat a classe un projecte de ciències i que el vulguin presentar en el marc del Congrés.

Objectius:

  • Divulgar i apropar el coneixement científic i investigador als nens i nenes, fomentant espais de diàleg en els quals puguin manifestar les seves inquietuds.
  • Potenciar la relació universitat-escoles, establint una relació més estreta amb totes les escoles de primera ensenyança del país.