Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Requisits d’admissió

  /    /  Requisits d’admissió

Estudis de primer cicle (bàtxelors)

Poden accedir als estudis de primer cicle de la Universitat d’Andorra totes aquelles persones que disposin d’algun dels títols següents:

  • Batxillerat andorrà
  • Diploma Professional Avançat
  • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra. Les titulacions d’altres sistemes educatius diferents de l’andorrà han d’obtenir l’accés a l’ensenyament superior per part del Govern d’Andorra.

Estudis de segon cicle (màsters)

Per accedir als estudis de segon cicle, cal disposar de la titulació andorrana de primer cicle de l’especialitat corresponent o la titulació equivalent reconeguda pel Govern d’Andorra. El Ministeri d’Ensenyament superior és l’encarregat de fer els reconeixements de títols.

Estudis de tercer cicle (doctorat)

Per accedir al Programa de doctorat, cal disposar del títol de màster andorrà o títol oficial equivalent reconegut pel Govern d’Andorra. El Ministeri d’Ensenyament superior és l’encarregat de fer els reconeixements de títols.