Image Alt

Aula ++

  /    /  Aula ++

La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en marxa, des del curs 2019-2020, un nou programa anomenat Aula ++ que té per objectiu fomentar el voluntariat i la participació dels estudiants en projectes que vagin més enllà dels seus plans d’estudis. La voluntat és donar resposta als joves que es volen implicar en activitats que habitualment es lideren des del personal docent i que volen, d’aquesta manera, fer una contribució més activa en el si de la comunitat universitària.

El catàleg d’activitats de l’Aula ++ per al curs 2021-2022 és el següent:

Programa Xpert

En el marc del projecte Aula++, el curs 2021-2022 es posa en marxa el programa Xpert, dirigit en una primera fase als estudiants del bàtxelor en Informàtica. La iniciativa té com a objectiu complementar la formació dels estudiants mitjançant la participació en projectes reals. Aquestes participacions, que estan formalitzades en un contracte, poden estar vinculades al Trebal de fi de bàtxelor, a les estades formatives o a crèdits optatius o de lliure elecció. Les persones interessades poden contactar amb mpellicer@uda.ad.

La Universitat d’Andorra convoca anualment uns ajuts a la matrícula per cursar unitats d’ensenyament en el marc del programa Xpert:

Altres opcions de l’Aula++

D’altra banda, els estudiants de l’UdA també poden involucrar-se amb la Universitat més enllà de les aules participant en els projectes d’UdA Solidària i del Consell de la Qualitat, en la redacció del Butlletí UdA, participant en el Buddy Programme o esdevenint membres del Consell Universitari per representar els interessos dels estudiants.