Image Alt

Aula ++

  /    /  Aula ++

La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en marxa, des del curs 2019-2020, un nou programa anomenat Aula ++ que té per objectiu fomentar el voluntariat i la participació dels estudiants en projectes que vagin més enllà dels seus plans d’estudis. La voluntat és donar resposta als joves que es volen implicar en activitats que habitualment es lideren des del personal docent i que volen, d’aquesta manera, fer una contribució més activa en el si de la comunitat universitària.

El catàleg d’activitats de l’Aula ++, compta amb cinc propostes per donar suport en l’activitat docent d’una àrea, al desenvolupament de la metodologia de simulació clínica en Infermeria, per fer d’alumnes ambaixadors, per fer ús del nou Espai de Creació Emprenedora, o per ajudar en l’organització d’esdeveniments:

Els estudiants que prenguin part en les activitats de l’Aula ++ rebran un certificat acreditatiu susceptible de ser reconegut com a crèdits de lliure elecció.

D’altra banda, els estudiants de l’UdA també poden involucrar-se amb la Universitat més enllà de les aules participant en els projectes d’UdA Solidària i del Consell de la qualitat, en la redacció del Butlletí UdA, participant en el Buddy Programme o esdevenint membres del Consell Universitari per representar els interessos dels estudiants.