Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

L’UdA en xifres

  /  L’UdA en xifres

Indicadors acadèmics del curs 2022-2023

1784

Total d'estudiants

674

Estudiants de formació reglada

1110

Estudiants de formació continuada

15

Programes de formació reglada

85

Programes de formació continuada
Estudiants de formació reglada 2022-2023 per sexe
Estudiants de formació continuada 2022-2023 per sexe

Origen dels estudiants de 1r curs de formació reglada (2022-2023)

Segons el país d’estudis d’accés
Segons el tipus de titulacions

Personal de la Universitat d’Andorra (curs 2022-2023)

26

Personal docent fix

7

Personal docent eventual

294

Personal docent col·laborador

15

Personal administratiu i tècnic fix

4

Personal administratiu i tècnic eventual
Total del personal per sexe (2022-2023)

Històric d’indicadors acadèmics (1988-2023)

22946

matrícules a l'ensenyament superior

6624

títols

1582

Títols d'estat

5042

Títols propis
Històric de persones titulades per àmbit d’estudis i sexe (fins 2023)
Històric de persones titulades de formació continuada per sexe (fins 2023)