Image Alt

L’UdA en xifres

  /  L’UdA en xifres

Històric d’indicadors acadèmics (1988-2020)

18538

matrícules a l'ensenyament superior

5882

títols

1286

Títols d'estat

4596

Títols propis
Històric de titulats per àmbit d’estudis i gènere
 • Dones
 • Homes
Històric de titulats per titulació i gènere
 • Dones
 • Homes

Indicadors acadèmics del curs 2019-2020

542

Estudiants de formació reglada

1426

Estudiants de formació continuada

14

Formacions reglades

401

Titulats
Estudiants de formació reglada 2019-2020 per àmbit d’estudi i gènere
 • Dones
 • Homes
Estudiants de formació continuada 2019-2020 per modalitat i gènere
 • Dones
 • Homes

Origen dels estudiants (curs 2019-2020)

Segons el país d’estudis d’accés
 • Andorra (62,2%)
 • Espanya (25,61%)
 • França (3,66%)
 • Altres (8,54%)
Segons el tipus de titulacions
 • Batxillerat o equivalent (51,22%)
 • Ensenyament professional o DPA (27,44%)
 • Prova per a més de 25 anys (8,54%)
 • Altres (12,80%)

Personal de la Universitat d’Andorra (curs 2019-2020)

23

Personal docent fix

248

Docents col·laboradors, eventuals i visitants

12

Personal administratiu i tècnic fix

5

Personal administratiu i tècnic eventual