Image Alt

L’UdA en xifres

  /  L’UdA en xifres

Històric d’indicadors acadèmics (1988-2022)

21441

matrícules a l'ensenyament superior

6642

títols

1465

Títols d'estat

5177

Títols propis
Històric de titulats per àmbit d’estudis i sexe (fins 2021)
 • Dones
 • Homes

Indicadors acadèmics del curs 2021-2022

1823

Total d'estudiants

629

Estudiants de formació reglada

1194

Estudiants de formació continuada

15

Formacions reglades

81

Programes de formació continuada
Estudiants de formació reglada 2020-2021 per sexe
 • Dones (54,88%)
 • Homes (45,12%)
Estudiants de formació continuada 2020-2021 per sexe
 • Dones (67,07%)
 • Homes (32,93%)

Origen dels estudiants de formació reglada (curs 2021-2022)

Segons el país d’estudis d’accés
 • Andorra (52,10%)
 • Espanya (24,79%)
 • França (6,72%)
 • Altres (16,39%)
Segons el tipus de titulacions
 • Batxillerat o equivalent (55,04%)
 • Ensenyament professional o DPA (18,49%)
 • Prova per a més de 25 anys (6,72%)
 • Altres (19,75%)

Personal de la Universitat d’Andorra (curs 2021-2022)

25

Personal docent fix

350

Docents col·laboradors, eventuals i visitants

12

Personal administratiu i tècnic fix

5

Personal administratiu i tècnic eventual