Image Alt

L’UdA en xifres

  /  L’UdA en xifres

Històric d’indicadors acadèmics (1988-2021)

19945

matrícules a l'ensenyament superior

6473

títols

1368

Títols d'estat

4898

Títols propis
Històric de titulats per àmbit d’estudis i sexe
 • Dones
 • Homes

Indicadors acadèmics del curs 2020-2021

547

Estudiants de formació reglada

1415

Estudiants de formació continuada

14

Formacions reglades
Estudiants de formació reglada 2020-2021 per sexe
 • Dones (54,88%)
 • Homes (45,12%)
Estudiants de formació continuada 2020-2021 per sexe
 • Dones (67,07%)
 • Homes (32,93%)

Origen dels estudiants (curs 2020-2021)

Segons el país d’estudis d’accés
 • Andorra (71,98%)
 • Espanya (20,68%)
 • França (2,67%)
 • Altres (4,67%)
Segons el tipus de titulacions
 • Batxillerat o equivalent (49,33%)
 • Ensenyament professional o DPA (28,67%)
 • Prova per a més de 25 anys (10%)
 • Altres (12%)

Personal de la Universitat d’Andorra (curs 2020-2021)

23

Personal docent fix

248

Docents col·laboradors, eventuals i visitants

12

Personal administratiu i tècnic fix

5

Personal administratiu i tècnic eventual