Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Tecnologia

El Grup de Recerca en Tecnologia (GRET) es va crear l’any 2021 amb l’objectiu d’impulsar la investigació en l’àmbit tecnològic i, en especial, en els sectors de la seguretat informàtica, la privacitat de la informació, la tecnologia Blockchain i els jocs seriosos (Serious Games). Aquest grup de recerca recull l’herència de l’Equip d’Innovació en tecnologia educativa aplicada a la docència (Editad), que va operar entre els anys 2016 i 2019 amb l’objectiu d’integrar la tecnologia activa com a eina metodològica per a la docència a tots els nivells.

Línies de recerca:

 • Xarxes de computadors
 • Biometria i seguretat
 • Tecnologia Blockchain
 • Docència a través de la tecnologia mitjançant Serious Games
 • Privacitat de les dades

 

Coordinador:

Aleix Dorca Josa adorca@uda.ad orcid 

Doctor en l’àmbit de la Biometria i la Seguretat informàtica, Màster en Programari Lliure, Màster en Seguretat informàtica, Llicenciat en Informàtica, Diplomat en Telecomunicacions, Diplomat en Informàtica de gestió.

Contacte: Google ScholarResearchGate

Col·laboradors:

Jordi Herrera Joancomartí jordi.herrera@uab.cat

Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor en Matemàtiques per la UPC. Professor agregat del departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions a la UAB.

Contacte: Google Scholar

Doctorands:

Francesc Garcia Grau fgarciag@uda.ad

Enginyer en Informàtica per la UAB, Màster Internacional en Seguretat en les TIC  (MISTIC) per la UOC.

Contacte: ResearchGate

Jan Sau Batlle jsau@uda.ad

Graduat en enginyeria informàtica a la UdG. Màster propi en Disseny de videojocs per la UCM i Màster en Educació i TIC. Ha treballat en el sector dels videojocs en disseny i desenvolupament de Serious Games.

PROJECTE 1. Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts.

Les credencials anònimes basades en atributs (ABC) donen els mitjans per a la implementació de la identitat autogestionada (SSI) que trasllada la responsabilitat de la custòdia de les dades personals a l’usuari, i li permeten tenir el control de a qui, on i quan volen difondre aquestes dades.

Els sistemes de votacions electròniques pateixen de falta de transparència i de la necessitat d’anonimat. La transparència s’aconsegueix amb la utilització de la Blockchain i Smart Contracts, però l’anonimat esdevé una qüestió de confiança. La identitat autogestionada garanteix aquesta necessitat d’anonimat, però en un grau superlatiu, ja que no és possible enllaçar diferents presentacions d’un mateix atribut, i per tant no és aplicable a les votacions electròniques.

Objectiu:

Aquest projecte cerca poder donar dret a fer quelcom a un individu, preservant la seva privacitat i un cop donat aquest dret, eliminar la necessitat de terceres parts de confiança, tot i assegurant que només podrà exercir aquest dret de manera única.

Així, es defineix el concepte d’atributs anònims enllaçables dins les ABC, que garanteixen l’anonimat i la propietat de ser únics dins d’un àmbit donat, fent que aquests atributs siguin enllaçables i es puguin utilitzar en votacions electròniques, preservant l’anonimat i la propietat de ser únics, fins i tot davant un usuari malintencionat o una conxorxa entre diferents actors.

Com a resultat d’aquesta recerca, es vol aconseguir un protocol que asseguri l’anonimat, és a dir, que no sigui possible saber qui hi ha darrere d’unes credencials donades, però que alhora aquestes credencials siguin úniques dins un àmbit donat per poder detectar l’ús repetit d’aquestes credencials.

Amb aquest protocol es pretén demostrar que és possible aplicar-lo a unes votacions electròniques remotes basades en Blockchain i Smart Contracts.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art
 • Establiment del marc teòric
 • S’ha publicat el primer article sobre Credencials anònimes no reutilitzables a la revista indexada MDPI Mathematics: Attribute Based Pseudonyms: Anonymous and Linkable Scoped Credentials.
 • S’està treballant en un segon article sobre Credencials anònimes no reutilitzables i la seva aplicació al món real.

PROJECTE 2. Aplicació dels Jocs seriosos al sector museístic del Principat d’Andorra.

Objectius:

 • Identificar i estudiar l’ús de la tecnologia en el sector museístic del Principat d’Andorra, amb l’objectiu de una proposta d’implantació d’un joc seriós.
 • Dissenyar un joc seriós i implantar-lo en un museu.
 • Realitzar recollides de dades dels visitants del museu on s’hagi implantat.
 • Comparar les dades qualitatives obtingudes, per tal de confirmar o desmentir la hipòtesi que els Serious Games milloren l’experiència.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art
 • Establiment del marc teòric

Tesis Doctorals

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2022:
2021:
 • Garcia Grau, F. (2021). Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts. 14ns Debats de recerca: Noves Tecnologies i la Investigació científica. 18 i 19 d’octubre, 2021, Andorra.
2020:
2019:
2017: