Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Tecnologia

El Grup de Recerca en Tecnologia (GRET) es va crear l’any 2021 amb l’objectiu d’impulsar la investigació en l’àmbit tecnològic i, en especial, en els sectors de la seguretat informàtica, la privacitat de la informació, la tecnologia Blockchain i els jocs seriosos (Serious Games), i més recentment, els models de llenguatge (LLM) i la intel·ligència artificial aplicada a l’educació.

Aquest grup de recerca recull l’herència de l’Equip d’Innovació en tecnologia educativa aplicada a la docència (Editad), que va operar entre els anys 2016 i 2019 amb l’objectiu d’integrar la tecnologia activa com a eina metodològica per a la docència a tots els nivells.

Línies de recerca:

 • Biometria i seguretat
 • Tecnologia Blockchain i Smart Contracts aplicats a la identitat autogestionada.
 • Docència a través de la tecnologia mitjançant Serious Games
 • Privacitat de les dades
 • Models de llenguatge aplicats a l’educació

 

Coordinador

Aleix Dorca Josa

adorca@uda.ad     orcid 

Doctor en l’àmbit de la Biometria i la Seguretat informàtica, Màster en Programari Lliure, Màster en Seguretat informàtica, Llicenciat en Informàtica, Diplomat en Telecomunicacions, Diplomat en Informàtica de gestió.

Contacte: Google ScholarResearchGate

Col·laboradors

Jordi Herrera Joancomartí

jordi.herrera@uab.cat

Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor en Matemàtiques per la UPC. Professor agregat del departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions a la UAB.

Contacte: Google Scholar

Doctorands

Francesc Garcia Grau

fgarciag@uda.ad

Enginyer en Informàtica per la UAB, Màster Internacional en Seguretat en les TIC  (MISTIC) per la UOC.

Contacte: ResearchGate

Jan Sau Batlle

jsau@uda.ad

Graduat en enginyeria informàtica a la UdG. Màster propi en Disseny de videojocs per la UCM i Màster en Educació i TIC. Ha treballat en el sector dels videojocs en disseny i desenvolupament de Serious Games.

Marc Bleda Bejar

mbleda@uda.ad

Màster en Enginyeria Informàtica per la UOC. Bàtxelor en Informàtica per l’UdA.

PROJECTE 1. Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts.

Les credencials anònimes basades en atributs (ABC) donen els mitjans per a la implementació de la identitat autogestionada (SSI) que trasllada la responsabilitat de la custòdia de les dades personals a l’usuari, i li permeten tenir el control de a qui, on i quan volen difondre aquestes dades.

Els sistemes de votacions electròniques pateixen de falta de transparència i de la necessitat d’anonimat. La transparència s’aconsegueix amb la utilització de la Blockchain i Smart Contracts, però l’anonimat esdevé una qüestió de confiança. La identitat autogestionada garanteix aquesta necessitat d’anonimat, però en un grau superlatiu, ja que no és possible enllaçar diferents presentacions d’un mateix atribut, i per tant no és aplicable a les votacions electròniques.

Objectiu:

Aquest projecte cerca poder donar dret a fer quelcom a un individu, preservant la seva privacitat i un cop donat aquest dret, eliminar la necessitat de terceres parts de confiança, tot i assegurant que només podrà exercir aquest dret de manera única.

Així, es defineix el concepte d’atributs anònims enllaçables dins les ABC, que garanteixen l’anonimat i la propietat de ser únics dins d’un àmbit donat, fent que aquests atributs siguin enllaçables i es puguin utilitzar en votacions electròniques, preservant l’anonimat i la propietat de ser únics, fins i tot davant un usuari malintencionat o una conxorxa entre diferents actors.

Com a resultat d’aquesta recerca, es vol aconseguir un protocol que asseguri l’anonimat, és a dir, que no sigui possible saber qui hi ha darrere d’unes credencials donades, però que alhora aquestes credencials siguin úniques dins un àmbit donat per poder detectar l’ús repetit d’aquestes credencials. A la vegada es desitja poder controlar el nombre de vegades que aquest ús repetit es pot dur a terme.

Amb aquest protocol es pretén demostrar que és possible aplicar-lo a unes votacions electròniques remotes basades en Blockchain i Smart Contracts.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art i desenvolupament del marc teòric
 • S’ha publicat el primer article sobre Credencials anònimes no reutilitzables a la revista indexada MDPI Mathematics: Attribute Based Pseudonyms: Anonymous and Linkable Scoped Credentials.
 • S’està treballant en un segon article sobre Credencials anònimes no reutilitzables i la seva aplicació al món real.

PROJECTE 2. Aplicació dels Jocs seriosos al sector museístic del Principat d’Andorra.

Objectius:

 • Identificar i estudiar l’ús de la tecnologia associada a l’estalvi energètic com a objectiu de sostenibilitat, amb l’objectiu de una proposta d’implantació d’un joc seriós.
 • Dissenyar un joc seriós i avaluar-ne la viabilitat en l’aplicació docent en els estudiants dels bàtxelors de l’UdA.
 • Realitzar una recollida de dades pre i post en les aules on s’hagi implantat.
 • Comparar les dades qualitatives obtingudes, per tal de confirmar o desmentir la hipòtesi que els Serious Games milloren l’ensenyament dels objectius de sostenibilitat, especialment aquells relacionats amb l’estalvi energètic.

Accions desenvolupades:

 • Determinació del marc teòric.
 • Desenvolupament del Joc seriós a avaluar a les aules.

PROJECTE 3. Influència dels models de llenguatge en el pensament crític dels estudiants universitaris.

En els últims anys, els models de llenguatge basats en l’aprenentatge automàtic han experimentat avenços significatius, i s’ha reconegut el seu potencial per millorar l’aprenentatge, l’ensenyament i la comunicació en l’entorn acadèmic. El pensament crític en l’àmbit acadèmic és un tema rellevant i actual, especialment en l’era digital i de l’accés immediat a la informació en la qual vivim. És per aquest motiu que es considera important analitzar la contribució dels models de llenguatge en el pensament crític dels estudiants.

Objectius:

 • Dissenyar instruments d’avaluació de l’ús dels models de llenguatge.
 • Avaluar si aquestes eines fomenten l’esperit crític dels estudiants.
 • Dissenyar eines que permetin millorar els continguts educatius tot adaptant-se a aquestes noves eines.

Accions desenvolupades:

 • Disseny d’un instrument validat per a l’avaluació de l’ús actual dels models de llenguatge a la Universitat d’Andorra.

Tesis Doctorals

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2022:
2021:
 • Garcia Grau, F. (2021). Credencials anònimes enllaçables: com aplicar la identitat autogestionada a les votacions electròniques amb Blockchain i Smart Contracts. 14ns Debats de recerca: Noves Tecnologies i la Investigació científica. 18 i 19 d’octubre, 2021, Andorra.
2020:
2019:
2017: