Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Igualtat de gènere

  /    /  Igualtat de gènere

El gener del 2022 es va aprovar el Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra (2022-2025), una eina que té com a principals objectius fomentar una cultura d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el si de la institució, prevenir qualsevol conducta que pugui suposar una discriminació per raó de sexe i promoure la docència i la recerca amb perspectiva de gènere.

El projecte va iniciar-se el maig del 2020 i parteix del convenciment que el principi d’igualtat és un pilar bàsic de la societat i que, malgrat els avenços que hi ha hagut per fer realitat aquest dret, encara persisteixen algunes desigualtats i discriminacions en el món en què vivim i, per tant, encara queda molt camí per assolir una igualtat efectiva entre dones i homes.

Com a universitat, a més, el Pla s’ha desenvolupat tenint en compte la seva responsabilitat social a l’hora de difondre valors a les noves generacions. Les accions que s’hi estableixen van dirigides a tota la comunitat universitària, però la voluntat és que es pugui arribar més enllà i sensibilitzar el màxim de la societat andorrana.

El document conté una diagnosi de la situació de l’UdA en matèria d’igualtat de gènere, que s’estructura en 6 àmbits:

 1. Cultura i gestió organitzativa
 2. Activitat acadèmica: formació i docència
 3. Comunicació, imatge i llenguatge
 4. Presència i representació de dones i homes
 5. Condicions laborals, conciliació, accés i promoció professional
 6. Prevenció de desigualtats i de l’assetjament

Un cop analitzat el diagnòstic, el Pla d’igualtat de gènere marca un total de 32 accions a implementar entre els anys 2022 i 2025, que s’han dividit en cinc eixos:

 1. Implementació
 2. Sensibilització
 3. Revisió de processos
 4. Prevenció
 5. Perspectiva de gènere en la docència i la recerca