Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Ètica i democràcia

Ètica i democràcia

Descripció    

El present curs correspon a un dels quatre seminaris del primer mòdul anomenat Fonaments de la cultura democràtica de l’itinerari de Cultura democràtica del màster en Educació. Aquest mòdul té com a objectiu principal l’adquisició d’un coneixement profund sobre els trets d’una ciutadania democràtica, analitzant diferents teories, tradicions ètiques i polítiques que fonamenten diferents models de democràcia ajudant a desenvolupar competències necessàries per fer front als reptes del món globalitzat actual.

El curs en Ètica i democràcia s’orienta vers la justificació de la democràcia en una era de grans canvis. En primera instància, es considera la democràcia un instrument que serveix per a tothom. I en segona instància, es posa el focus en què la democràcia és un compromís amb uns valors fonamentals i, per tant, depèn de tothom.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Comprendre els fonaments de la democràcia per a la diversitat
  • Aprofundir en la realitat democràtica sense fronteres i des del compromís
  • Analitzar l’ètica del periodisme i l’interès per un mitjà informatiu lliure, veraç i just

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’ètica i la democràcia.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra, i inclou una sessió de presentació mitjançant videoconferència el 9 de maig de 18-19,30h.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

Norbert Bilbeny i García, filòsof i escriptor, catedràtic d’Ètica, professor de la Universitat de Barcelona, director del màster de Ciutadania i Drets Humans, investigador en temes d’història de la filosofia catalana i d’ètica, membre de l’Ateneu Barcelonès.

Programa

Bloc 1. Fonaments ètics de la democràcia

Bloc 2. Educació i ètica en els mitjans de comunicació

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) que s’ofereixen de manera virtual del 7 de maig fins al 13 de juny del 2024, que inclouen 1,5 hores de classe de presentació per videoconferència a través del Campus virtual el 9 de maig de 18 a 19.30 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és recomanable l’assistència a la sessió de videoconferència i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consisteix en identificar i analitzar el tractament informatiu dels conflictes relacionant-hi els valors de la cultura democràtica. En concret caldrà elaborar un document de text on es doni resposta de forma argumentada i fonamentada a tres aspectes: (1) anàlisi de com els mitjans de comunicació tracten les notícies d’actualitat respecte dels processos i conflictes bèl·lics i les seves conseqüències (socials, personals,…), (2) valoració dels casos que s’hagin analitzat, (3) exposició del criteri personal sobre com s’haurien de tractar aquestes notícies en aquests mitjans i en l’àmbit educatiu.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Ètica i democràcia expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 1 de maig del 2024
Matrícula: fins al 6 de maig del 2024
Preu: 135,16 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

Maig i juny de 2024

   Idiomes:

català