Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Postgrau en Dret andorrà (virtual)

Postgrau en Dret andorrà (virtual)

Estructura de la formació

El postgrau en Dret andorrà és una formació virtual formada per nou cursos d’actualització de durada semestral amb un total de 45 crèdits:

Previsió d’oferta

1R SEMESTRE 2N SEMESTRE
Constitució i altres fonts del dret d’Andorra Constitució i altres fonts del dret d’Andorra
Dret civil d’Andorra I Dret civil d’Andorra II
Dret internacional privat d’Andorra Dret administratiu d’Andorra
Dret penal i dret processal penal d’Andorra Fiscalitat d’Andorra
Dret processal civil d’Andorra
Urbanisme d’Andorra

 

Metodologia docent

La metodologia docent virtual permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària.

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, entre els estudiants i el professor, i entre la Universitat i tota la seva comunitat. És també el lloc on es troben els materials didàctics de cada curs d’actualització.

Titulació

Els estudiants que superin els nou cursos d’actualització i tinguin una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6 o superior del Marc andorrà de qualificacions, podran obtenir el reconeixement del diploma de postgrau en Dret andorrà expedit per la Universitat d’Andorra.

Per a fer-ho, durant els tres anys següents a la data de matrícula al primer curs d’actualització, cal fer un tràmit de sol·licitud d’expedició del diploma de postgrau.

En cas que la demanda sigui posterior als tres anys següents a la data de matrícula del primer curs d’actualització, cal demanar una sol·licitud d’avaluació d’estudis previs.

Una Comissió acadèmica haurà de valorar, d’acord amb els canvis que hi hagi hagut en el programa, les necessitats d’actualització, que es traduiran en una matrícula parcial o total al programa en curs. El preu d’aquesta matrícula dependrà de la resolució de la Comissió en cada cas.

Termini per sol·licitar el diploma de postgrau en Dret andorrà: al finalitzar el semestre acadèmic.

El diploma de postgrau en Dret andorrà s’expedirà al març o al setembre.

Preu

El preu de matrícula queda determinat en cada curs d’actualització virtual.

Preinscripció de març a setembre (1r semestre) i de novembre a febrer (2n semestre).

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Examen final

L’examen final es realitzarà presencialment a la Universitat d’Andorra, tindrà dues hores de durada, i es podrà escollir entre dues dates d’examen.

Dates examen final

Primer semestre: durant el mes de gener.
Segon semestre: durant el mes de juny.

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

45 crèdits europeus

   Durada:

mínim 2 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny