Image Alt

Recerca

  /  Recerca

El 2006 es va posar en marxa el primer Pla general de recerca de la Universitat d’Andorra. En aquella data es van crear els primers grups de recerca de la Universitat i es van posar els fonaments del Programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra que va començar el setembre del 2009. L’àmbit de la recerca de la Universitat d’Andorra està gestionat sota el paraigües de l’Escola Internacional de Doctorat.

El Pla general de recerca constitueix el marc en el qual es desenvolupen les activitats de recerca al llarg dels anys. És un instrument orientat a promoure, coordinar i divulgar les activitats de recerca de la Universitat d’Andorra. Inclou cinc programes d’actuació, cinc mesures d’àmbit estructural i quatre accions complementàries.

Dins del marc del Pla general de recerca, des de l’any 2006 diversos equips ja han desenvolupat projectes d’investigació en camps com l’aprenentatge virtual, la seguretat en la transmissió de dades o la llengua catalana. Hi ha actualment, actius, quatre grups de recerca:

Contacta l'Escola Internacional de Doctorat