Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Passos a seguir

  /    /  Passos a seguir

Requisits

Per participar en un programa de mobilitat internacional cal:

  • Ser estudiant d’una formació reglada de la Universitat d’Andorra.
  • Haver superat un mínim de crèdits, segons el pla d’estudis.
  • Complir amb la normativa de la universitat de destí.
  • Matricular-se a l’UdA d’un mínim de crèdits durant el semestre de mobilitat, segons el pla d’estudis. 

És responsabilitat de l’estudiant consultar els requisits d’accés a les universitats de destí. Cal tenir en compte que, segons la universitat, els criteris d’admissió poden canviar. Es recomana verificar, molt especialment, el nivell de llengües requerit.

Terminis

Per sol·licitar una mobilitat per al semestre de tardor (setembre-gener) cal fer la sol·licitud abans del 15 de març anterior.

Per sol·licitar una mobilitat per al semestre de primavera (febrer-juny) cal fer la sol·licitud abans del 30 de setembre anterior.

Passos a seguir per inscriure’s a un programa de mobilitat internacional:

1. Consultar, juntament amb la coordinació d’estudis, les universitats amb les quals l’UdA té conveni per triar la universitat de destí i informar-se dels requisits d’accés.

2. Verificar amb la coordinació l’equivalència entre els cursos que es faran a la universitat de destí i els del pla d’estudis de l’UdA. En el cas de doctorands, s’ha d’acordar el pla de treball del doctorat amb la direcció de tesi.

3. Emplenar el formulari de mobilitat per a estudiants de l’UdA. En el cas de doctorands, cal emplenar el formulari corresponent.

4. En cas de sol·licitar l’ajut a la mobilitat, també cal signar i adjuntar l’Annex 1 (Més informació sobre ajuts).

5. Escriure una carta de motivació dirigida a la Junta Acadèmica.

6. Fer el pagament de la taxa de mobilitat a través de Gestió acadèmica, seleccionant el tràmit 100020 – Dipòsit de mobilitat (Taxa reemborsable excepte si l’estudiant renuncia a la mobilitat sense motiu justificat).

7. Enviar el formulari, la carta de motivació i el justificant de pagament al Servei de Programes Internacionals: international@uda.ad.

8. Un cop la Junta Acadèmica hagi acceptat la sol·licitud, des del Servei de Programes Internacionals s’envia la nominació a la universitat de destí, la qual també haurà d’acceptar la mobilitat per la seva banda i enviar-te la carta d’acceptació.

9. Tramitar a l’UdA la matrícula la universitat de destí. El preu de la matrícula sempre es paga a l’UdA, encara que també t’hagis de registrar als cursos de la universitat de destí a través del seu propi sistema d’inscripció.

10. Un cop acceptada la matrícula, cal preparar:

  • Documentació requerida per la universitat de destí
  • Visat del país de destí (si escau)
  • Assegurança mèdica internacional (si escau)
  • Permís de residència i cerca d’allotjament