Image Alt

Memòria d’activitats

  /    /  Memòria d’activitats

Cada any, la Universitat d’Andorra fa pública la memòria anual d’activitats, un document que presenta de manera resumida l’activitat duta a terme per cada centre de l’UdA durant el curs acadèmic. El document repassa l’activitat tant en l’àmbit de la docència com en el de la recerca, les iniciatives institucionals i internacionals que s’han dut a terme, i les principals xifres i indicadors acadèmics de la institució. Així, inclou la memòria econòmica, un resum històric de la seva evolució i el nombre de titulats que ha generat la Universitat des que es va posar en marxa l’ensenyament superior a Andorra l’any 1988.

La Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra estableix, en el seu article 9, que la memòria d’activitats de la Universitat ha de ser aprovada pel Consell Universitari.