Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Informació institucional

  /    /  Informació institucional

La Universitat d’Andorra és una institució pública que gaudeix d’autonomia acadèmica, científica, gestora, administrativa i financera, en virtut de la qual té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per poder actuar amb l’objectiu de complir amb els principis fonamentals de les activitats pròpies de l’ensenyament superior.

Aquestes pàgines inclouen els detalls de com s’estructura la Universitat, quins son els seus òrgans de govern, quin és el seu model educatiu i en què consisteix el seu model estratègic per als propers anys, així com la informació econòmica i la memòria d’activats anual. També s’hi exposa la legislació per la qual es regeix i el funcionament del seu sistema de contractació pública.