Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Postgraus   /  Postgrau en Dinamització de projectes socioesportius per a gent gran

Postgrau en Dinamització de projectes socioesportius per a gent gran

Presentació i objectius

L’entorn immediat de les persones influeix en la millora de l’autonomia i el funcionament de la persona, que forma part de la comunitat. La comunitat i les relacions que s’hi estableixen tenen un impacte sobre la salut i el benestar personal.

Les eines i els recursos adaptats a l’entorn i sobretot a les persones que integren la societat, han de donar resposta a les necessitats del moment, alhora que han de preveure noves estratègies que permetin el manteniment de l’autonomia, així com identificar situacions on actuar.

El rol dels dinamitzadors, entesos com a professionals que coneixen l’entorn, esdevé cabdal en l’organització de nous programes actius i actuals en consonància amb les necessitats actuals de la societat de la que formem part.

Aquest postgrau vol aconseguir que els estudiants siguin capaços de:

 • Potenciar el rol del dinamitzador socioeducatiu i esportiu per millorar el benestar de la persona.
 • Reconèixer eines per conèixer el perfil de les persones que formen part de la societat i entorn immediat.
 • Comprendre el treball emocional com a eix de treball amb les persones.
 • Conèixer els aspectes rellevants de l’alimentació de la persona gran per poder identificar situacions que requereixen intervenció per part del dinamitzador.
 • Entendre l’activitat física com un aspecte transversal en l’organització d’activitats i programes dirigits.
 • Entendre la funció cognitiva per promoure i mantenir l’autonomia de les persones.
 • Dissenyar activitats i programes des de la perspectiva social, sanitària i esportiva que mantinguin actives per persones grans en el seu entorn.
 • Adquirir competències estratègiques i metodològiques per a proporcionar informació, orientar, donar suport i acompanyament a les persones dinamitzadores.
 • Plantejar canvis en l’organització des dels recursos actuals i des de les diverses perspectives, per dissenyar programes adequats a l’entorn social.

A qui va dirigit

El postgrau va dirigit a titulats universitaris que treballen o tenen interès a treballar en aquests àmbits i que provenen de les branques de coneixement de les Ciències de la salut, de les Ciències socials o de les Ciències de l’activitat física i de l’esport.

El programa també s’adreça als professionals sense titulació universitària que tinguin interès a adquirir nous coneixements i habilitats d’aplicació en els continguts del programa i que puguin acreditar una experiència professional en aquest àmbit.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa complementa les sessions presencials amb el seguiment del treball individual de l’alumne a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra. Aquest treball individual pot representar la revisió de materials en format text o multimèdia, la realització de treballs individuals o en grup, la participació en debats virtuals i la resolució de casos pràctics.

Les sessions presencials poden ser teòriques, seminaris, tallers o tutories de seguiment.
En finalitzar el programa es realitzarà una presentació oral del treball final davant d’un tribunal.

El Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’Aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’Aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 30 crèdits europeus (CE) i es desenvolupa de desembre del 2022 a juny del 2024. Aquesta dedicació inclou 192 hores de sessions presencials i aproximadament 700 hores de treball individual de l’estudiant (preparació treball, resolució activitats, treballs en grup, etc.).

Les sessions presencials es realitzaran a la Universitat d’Andorra, en divendres dos o tres cops al mes, al llarg de tot el dia (de les 9 a les 13.00 i de les 14.30 a les 18.30h).

Inici: 16 de desembre del 2022

Finalització: juny del 2024

Calendari de sessions presencials (de 9 a 13 i de 14.30 a 18.30h):

 • 16 de desembre del 2022
 • 13 de gener del 2023
 • 27 de gener del 2023
 • 3 de febrer del 2023
 • 17 de febrer del 2023
 • 3 de març del 2023
 • 17 de març del 2023
 • 31 de març del 2023
 • 21 d’abril del 2023
 • 28 d’abril del 2023
 • 5 de maig del 2023
 • 2 de juny del 2023
 • 15 de setembre del 2023
 • 29 de setembre del 2023
 • 13 d’octubre del 2023
 • 27 d’octubre del 2023
 • 10 de novembre del 2023
 • 24 de novembre del 2023
 • 15 de desembre del 2023
 • 12 de gener del 2024
 • 26 de gener del 2024
 • 9 de febrer del 2024
 • 23 de febrer del 2024
 • 1 de març del 2024
 • 8 de març del 2024 (de 9 a 11 h)
 • Setmana del 21 de juny del 2024, defensa dels treballs finals de postgrau

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i les habilitats estudiades durant el curs.

En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Per poder realitzar el programa, cal que hi hagi un mínim de 12 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

 • Dra. Sara Esqué Boldú. Cap de l’Escola d’Infermeria i professora dels estudis d’infermeria de la Universitat d’Andorra. Membre del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) i del Grup de Recerca Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS).
 • Dra. Anna Puig Ribera. Coordinadora del Grup de Recerca en Esport i Activitat Física (GREAF) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Programa acadèmic

MÒDUL 1. Eines per al dinamitzador (2 CE)

1.1. Recomanacions per l’autocura del dinamitzador
1.2. Organització de projectes per potenciar l’autonomia des de la perspectiva ètica

MÒDUL 2. La gestió emocional (5 CE)

2.1.  Les emocions. Funcionament
2.2.  El treball emocional. L’ecologia de les emocions
2.3.  Eines de gestió i regulació emocional
2.4.  Psicologia positiva i Benestar emocional
2.5.  Organització de projectes per la gestió positiva de les emocions

MÒDUL 3. Aspectes nutricionals de la persona gran (6 CE)

3.1.  L’alimentació en i per l’envelliment com a generador de benestar
3.2.  Dieta en situacions específiques (osteoporosi, memòria, sistema immunitari)
3.3.  Dieta i exercici físic
3.4.  Disseny de menús adaptats a l’envelliment
3.5. Organització de projectes per una alimentació saludable en l’envelliment

MÒDUL 4. L’activitat física de la persona gran (7 CE)

4.1.  L’activitat física com a quotidiana. Generador de salut
4.2.  L’activitat física en l’entorn. Determinants socials i de l’entorn construït
4.3.  Disseny d’activitats físiques adaptades a l’envelliment
4.4.  Adaptació de l’entorn. Seguretat i barreres arquitectòniques
4.5.  Projecte APTITUDE
4.6.  Programa de derivació d’activitat física des d’atenció primària. Experiència UVic
4.7.  Organització de projectes per millorar l’activitat física

MÒDUL 5. Els aspectes cognitius (5 CE)

5.1.  La salut cognitiva
5.2.  Afectació cognitiva
5.3.  Activitats per promocionar l’autonomia cognitiva i entrenament cerebral mitjançant l’exercici físic
5.4.  Accessibilitat cognitiva de l’entorn
5.5.  Organització de projectes pel manteniment i millora de la cognició

MÒDUL 6. Treball final de postgrau (5 CE)

6.1.  Eines de cerca d’informació
6.2.  Disseny d’un projecte per dinamitzar a través de l’activitat física
6.3. Defensa del projecte

Procés d’avaluació

Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.

Per superar el programa, els participants que compleixin el mínim d’assistència hauran de superar les activitats corresponents a cada mòdul i el treball final de postgrau. En cas de suspendre alguna activitat, l’estudiant tindrà l’oportunitat de l’avaluació final.

L’avaluació final del programa es calcularà segons els percentatges següents:

MòdulsCrèdits europeusAvaluació
Mòdul 124%
Mòdul 2511%
Mòdul 3615%
Mòdul 4719%
Mòdul 5511%
Treball final540%
Total30100%

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc Andorrà de Qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Dinamització de projectes socioesportius per a gent gran expedit conjuntament per la Universitat d’Andorra i la Universitat de Vic.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior, s’obtindrà un certificat d’aprofitament en Dinamització de projectes socioesportius per a gent gran expedit conjuntament per la Universitat d’Andorra i la Universitat de Vic.

Inscripció i matrícula

Inscripcions: fins al 4 de desembre de 2022
Matrícula: fins al 7 de desembre del 2022
L’import de la matrícula és de 200 euros fruit de la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà, que finança el 90% de les despeses del programa.

Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

De desembre del 2022 a juny del 2024

   Idiomes:

català

Organitzen:

logofonstransparent
UVIC_positiu_color

Col·labora:

Amb el suport: