Image Alt

Doble titulació UdA/UOC

  /    /  Doble titulació UdA/UOC

Andorra i Espanya han seguit mecanismes d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) diferents. Els primers cicles universitaris andorrans (bàtxelors) són títols de 180 crèdits europeus, que representen una dedicació de l’estudiant de 3 anys a temps complet, mentre que a Espanya, els primers cicles universitaris adaptats a l’EEES (graus) són plans d’estudi de 240 crèdits europeus, que representen una dedicació de l’estudiant de 4 anys a temps complet. Pel que fa als 2ns cicles, en ambdós estats s’anomenen màsters i representen una dedicació total (entre el primer i el segon cicle) de 300 crèdits (5 anys a temps complet), de manera que els màsters espanyols són de 60 crèdits europeus (1 any) i els andorrans de 120 crèdits europeus (2 anys).

La Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han establert un conveni de doble titulació definint, per a les titulacions que ofereixen conjuntament, itineraris específics per tal de permetre la doble titulació als estudiants que compleixin la legislació acadèmica de cada estat. Aquests itineraris permetran als estudiants d’ambdues universitats l’obtenció del títol oficial de bàtxelor de l’Estat andorrà a través de l’UdA amb la superació de 180 crèdits i l’obtenció del títol oficial de grau de l’Estat espanyol a través de la UOC, amb la superació de 60 crèdits addicionals.

Els itineraris específics per a cada titulació es troben a:

 

Per als estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC):

Procediment de matrícula de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

El procediment de matrícula és el següent:

  • Els estudiants que no estan matriculats al bàtxelor de l’UdA han de matricular aquestes assignatures en el seu format d’oferta de formació continuada, com a cursos d’actualització.
  • Cal omplir el formulari de preinscripció seleccionant el curs d’actualització corresponent.
  • Els estudiants de la UOC, a l’omplir el formulari de preinscripció, hauran d’especificar, a l’apartat de comentaris addicionals, que són estudiants de la UOC indicant el pla d’estudis de la UOC al qual estan matriculats.
Procediment de sol·licitud d’accés a la Universitat d’Andorra

Cal sol·licitar el reconeixement de l’accés als estudis de bàtxelor al Ministeri responsable de l’ensenyament superior.

Procediment de sol·licitud del títol de bàtxelor

Un cop reconegut l’accés als estudis de bàtxelor i havent superat les assignatures establertes a l’itinerari cal formalitzar la preinscripció al bàtxelor corresponent a través del formulari de preinscripció.

A la preinscripció cal especificar a l’apartat de comentaris addicionals: “doble titulació UdA-UOC”. Les preinscripcions que tinguin aquest comentari seran matriculades incorporant tots els crèdits aportats sense cost. L’estudiant haurà d’abonar les taxes corresponents a la primera matrícula a la Universitat d’Andorra.

 

  Contactar amb el Centre d’Estudis Virtuals