Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del bàtxelor en Llengua catalana per als estudiants de Llengua i literatura catalanes (UOC)

Obtenció del bàtxelor en Llengua catalana per als estudiants de Llengua i literatura catalanes (UOC)

Obtindran el títol de bàtxelor en Llengua catalana de l’UdA els estudiants del grau en Llengua i literatura catalanes de la UOC que hagin superat:

 • Els 162 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que s’especifiquen a l’Annex I (48 crèdits bàsics,  66 crèdits obligatoris i 48 crèdits optatius).
 • 18 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra):
  • Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus (6 crèdits)
  • Didàctica de la llengua catalana (6 crèdits)
  • Treball fi de bàtxelor (6 crèdits)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

 • Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus: setembre a gener (primer semestre)
 • Didàctica de la llengua catalana: febrer a juny (segon semestre)
 • Treball fi de bàtxelor: cada semestre

Procediment de matrícula de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

El procediment de matrícula és el següent:

 • Els estudiants que no estan matriculats al bàtxelor de l’UdA han de matricular aquestes assignatures en el seu format d’oferta d’extensió universitària, com a cursos d’actualització.
 • Cal omplir el formulari de preinscripció que es troba al web de l’UdA: www.uda.ad.
 • Els estudiants de la UOC, a l’omplir el formulari de preinscripció, hauran d’especificar, a l’apartat de comentaris addicionals, que són estudiants de la UOC indicant el pla d’estudis de la UOC al qual estan matriculats.

Annex I

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Llengua i literatura catalanes de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Llengua i literatura catalanes de la UOC Tipologia Crèdits ECTS
Llengua, cultura i societat B 6
Introducció a l’estudi de la literatura B 6
Introducció a les ciències del llenguatge B 6
Competències TIC en llengua i literatura catalanes B 6
Idioma modern I B 6
Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura B 6
Introducció a la literatura europea B 6
Idioma modern II B 6
Literatura catalana del segle XIX O 6
Llengua catalana: estructura i ús O 6
Sociolingüística catalana OP 6
L’estructura de les llengües O 6
Literatura catalana del segle XX O 6
La normativa de la llengua catalana O 6
Teoria de la literatura O 6
Multilingüisme i educació OP 6
Literatura catalana moderna O 6
Història de la llengua catalana O 6
Literatura catalana medieval O 6
Llengua catalana i tecnologies digitals O 6
Literatura, cultura i societat a Catalunya O 6
Sintaxi catalana OP 6
Crèdits optatius (*) OP 6
Política i planificació lingüístiques OP 6
Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia OP 6
Crèdits optatius (*) OP 6
SUBTOTAL 162

 

Minor Andorra
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus OP 6
Didàctica de la llengua catalana OP 6
Treball fi de bàtxelor OP 6
TOTAL 180

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa

(*) Assignatures del grau de la UOC que formen part dels crèdits optatius del pla d’estudis del bàtxelor de l’UdA

 • Tecnologies del llenguatge
 • Assessorament i serveis lingüístics
 • Iniciativa emprenedora
 • Traducció i tecnologies
 • Teoria i pràctica de la traducció
 • Sociologia
 • Llenguatges d’especialitat i terminologia
 • Dialectologia catalana
 • Pragmàtica i discurs
 • Patrimoni cultural d’Andorra