Image Alt

Llengües

Els estudis de bàtxelor de la Universitat d’Andorra s’imparteixen principalment en català, la llengua oficial del Principat d’Andorra i que parlen més de 7 milions de persones arreu del món. Els estudis de doctorat es poden fer en català o en anglès, tot i que la formació es duu a terme principalment en català. L’única llengua de docència dels bàtxelors virtuals en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és el català.

Per aquest motiu, un estudiant que vulgui cursar una formació reglada a la Universitat d’Andorra ha de conèixer el català. L’aprenentatge del català és fàcil per a les persones que parlen o entenen una llengua romànica com ara l’espanyol, el francès, l’italià o el portuguès. A través del Servei de Programes Internacionals, l’UdA ofereix suport lingüístic, recursos d’aprenentatge i facilita l’accés a cursos de català gratuïts als estudiants que ho necessitin. A més, la Universitat és conscient que aprendre una llengua requereix temps, així que permet que els estudiants internacionals puguin parlar i escriure en altres llengües durant el seu primer curs.

 

Presència de l’anglès

Per facilitar els programes de mobilitat d’un semestre, cada bàtxelor disposa d’un nombre de crèdits impartits en llengua anglesa. A continuació detallem les assignatures vehiculades en anglès (curs 2019-2020):

Semestre de tardor
 • Auditing (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • International Trade (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • Computing Tools II (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • Nurse leadership (4 crèdits europeus) (àrea d’Infermeria)
Semestre de primavera
 • Human Resources (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • International Trade (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • Commercial Management II (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
 • Documentation and ICT (3 crèdits europeus) (àrea d’Infermeria)
 • Networks and Computer Security (15 crèdits europeus) (àrea d’Informàtica)
 • Data Analysis and Project Management (15 crèdits europeus) (àrea d’Informàtica)
 • Ensenyança i aprenentatge de continguts en una llengua estrangera I (15 crèdits, docència en català i anglès) (àrea d’Educació)
 • Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals II (15 crèdits, docència en català i anglès) (àrea d’Educació)

 

Presència del francès

D’altra banda, el bàtxelor en Ciències de l’educació també disposa de dos mòduls que s’imparteixen majoritàriament en francès:

Semestre de tardor
 • Ensenyança i aprenentatge de les ciències socials en una cultura de la democràcia (15 crèdits)
 • Ensenyança i aprenentatge de les matemàtiques (15 crèdits)