Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Llengües

Els estudis de bàtxelor de la Universitat d’Andorra s’imparteixen principalment en català, la llengua oficial del Principat d’Andorra i que parlen més de 7 milions de persones arreu del món. Els estudis de doctorat es poden fer en català o en anglès, tot i que la formació es duu a terme principalment en català. L’única llengua de docència dels bàtxelors virtuals en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és el català.

Per aquest motiu, un estudiant que vulgui cursar una formació reglada a la Universitat d’Andorra ha de conèixer el català. L’aprenentatge del català és fàcil per a les persones que parlen o entenen una llengua romànica com ara l’espanyol, el francès, l’italià o el portuguès. A través del Servei de Programes Internacionals, l’UdA ofereix suport lingüístic, recursos d’aprenentatge i facilita informació sobre els cursos de català gratuïts que s’ofereixen al país. A més, la Universitat és conscient que aprendre una llengua requereix temps, així que permet que els estudiants internacionals puguin parlar i escriure en altres llengües durant el seu primer curs.

 

Presència de l’anglès

Per facilitar els programes de mobilitat d’un semestre, cada bàtxelor disposa d’un nombre de crèdits impartits en llengua anglesa. A continuació detallem les assignatures vehiculades en anglès:

Semestre de tardor
  • Auditing (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
  • International Trade (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
  • Nurse leadership (4 crèdits europeus) (àrea d’Infermeria)
  • Data bases, Documentation and ICT (àrea d’Infermeria, seminari dins del mòdul 1. The profession)
Semestre de primavera
  • Human Resources (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
  • Commercial Management II (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
  • Computing Tools II (6 crèdits europeus) (àrea d’Empresa)
  • Networks and Computer Security (15 crèdits europeus) (àrea d’Informàtica)
  • Data Analysis and Project Management (15 crèdits europeus) (àrea d’Informàtica)
  • Teaching and learning integrated in a second language II (15 crèdits, docència en català i anglès) (àrea d’Educació)

 

Presència del francès

El bàtxelor en Ciències de l’educació és un pla d’estudis on es combinen formacions vehiculades en tres llengües (català, francès i anglès). Es poden consultar aquestes llengües de vehiculació als plans docents de cada mòdul.