Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Ajuts, descomptes i preus

  /    /  Ajuts, descomptes i preus

Preu de la matrícula

Els imports de les matrícules (preu per crèdit) de les formacions reglades impartides a la Universitat d’Andorra els estableix anualment el Govern d’Andorra i es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Per als estudis reglats virtuals en col·laboració amb la UOC, cal preveure, a banda, el cost del material didàctic i de les taxes associades a la matrícula.


Facilitats de pagament

El pagament de la matrícula de les titulacions de formació reglada es pot fraccionar si l’estudiant es matricula a un mínim de 15 crèdits.

D’altra banda, les entitats bancàries del país ofereixen condicions especials de finançament de les matrícules per als estudiants de la Universitat d’Andorra. A continuació es detallen les ofertes que ofereixen cadascun dels bancs d’Andorra:


Descomptes en la matrícula

Descompte per família nombrosa

L’estudiant que forma part d’una família nombrosa gaudeix d’un descompte del 50% en l’import de la matrícula i les taxes acadèmiques dels estudis reglats de la Universitat d’Andorra. Per sol·licitar la deducció, cal presentar el títol acreditatiu en vigor expedit pel ministeri responsable dels afers socials del Govern d’Andorra o, en cas de ser no resident, un document que ho acrediti reconegut pel Govern d’Andorra.

Descompte per família monoparental

L’estudiant que forma part d’una família monoparental gaudeix d’un descompte del 50% en l’import de la matrícula i les taxes acadèmiques dels estudis reglats de la Universitat d’Andorra. Per sol·licitar la deducció, cal presentar el títol acreditatiu en vigor expedit pel ministeri responsable dels afers socials del Govern d’Andorra o, en cas de ser no resident, un document que ho acrediti reconegut pel Govern d’Andorra.

Descompte per matrícula d’honor

La Universitat d’Andorra reconeix la qualificació final de matrícula d’honor –o menció equivalent– del batxillerat o equivalent dels estudiants procedents dels tres sistemes educatius que s’imparteixen a Andorra (sistema andorrà, espanyol i francès). Aquest reconeixement es tradueix en un descompte del 100% del preu dels crèdits de la matrícula de formació reglada del primer any, per un màxim de 60 crèdits.

Així mateix, l’UdA compensa l’obtenció d’una o diverses matrícules d’honor per part d’un estudiant de formació reglada amb un descompte en l’import total de la propera matrícula, sempre que es matriculi del mateix pla d’estudis. Aquest descompte equivaldrà a l’import dels crèdits dels quals ha obtingut la menció de matrícula d’honor.

Per a més informació sobre els procediments relacionats amb la matrícula i per consultar els diferents supòsits en què s’apliquen recàrrecs, consultar la Guia de l’estudiant.

Altres avantatges i descomptes per als estudiants de l’UdA


Ajuts a la mobilitat

D’altra banda, la Universitat d’Andorra disposa d’una política d’ajuts per fomentar la mobilitat dels estudiants:


Ajuts a la recerca

La Universitat d’Andorra disposa d’ajuts predoctorals i d’ajuts per a publicacions en accés obert. Més informació


Ajuts per a la cooperació internacional

La Universitat d’Andorra atorga ajuts per als estudiants i titulats de menys de 30 anys que vulguin participar en un projecte de cooperació internacional en països amb un índex de desenvolupament baix o de pobresa mitjana o alta.

 

Ajuts a la matrícula de màsters de l’UdA

Els estudiants que es titulin el curs 2023-2024 en els bàtxelors en Administració d’empreses, Informàtica, Ciències de l’educació o Infermeria de la Universitat d’Andorra i que vulguin cursar el màster en Analítica de dades, el màster en Educació o el màster en Salut de l’UdA podran optar a un ajut del 50% del cost dels crèdits als quals es matriculin durant el primer semestre, renovable per al segon semestre.

 

Beques i ajuts del Govern

El Govern d’Andorra ofereix ajuts a l’estudi en l’àmbit de l’ensenyament superior, que atorga en base a criteris econòmics, d’acord amb el que estableix la Llei d’ajuts a l’estudi (9/2014). Les convocatòries dels ajuts, tant per estudis de formació professional superior (DPA) i primer i segon cicle universitaris (bàtxelors i màsters) com per a estudis de tercer cicle (doctorat), es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

 

Consulta els ajuts atorgats a l’apartat d’Informació econòmica