Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Prova per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari

Convocatòria de la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari

La prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari es farà el dia 17 de maig del 2024, a les 16.00 hores, a la seu de la Universitat d’Andorra (plaça de la Germandat, núm. 7, a Sant Julià de Lòria), i tindrà una durada de 3 hores.

La prova és en català i escrita, i consta de 100 preguntes tipus test d’un valor d’un punt cadascuna. La puntuació mínima requerida per obtenir una qualificació d’apte és de 50 punts. Les respostes errònies descompten 0,25 punts i les preguntes no contestades no penalitzen. La qualificació mínima de la prova és de 0.

Poden participar en la prova d’aptitud les persones físiques que acreditin la majoria d’edat el dia en què tingui lloc la prova.

El període d’inscripció a la prova d’aptitud s’inicia el dia 11 de desembre del 2023 (moment en el qual es trobarà un enllaç a la pàgina web de la Universitat per formalitzar la inscripció) i s’acaba el dia 23 de febrer del 2024.

El preu de la inscripció a la prova d’aptitud és de 300 euros.

Per formalitzar la inscripció a la prova, les persones interessades han de presentar a la Universitat d’Andorra el document d’identificació personal i han d’abonar l’import de la tarifa corresponent a la inscripció a la prova. L’abonament de la tarifa dona dret a una única convocatòria per examinar-se.

El dia de la prova, les persones candidates han de presentar-se 30 minuts abans, i dur obligatòriament el document d’identificació personal original per accedir a la sala. Si la persona candidata no disposa del document d’identificació personal o si arriba més tard de l’inici de la prova, perdrà el dret d’examinar-se i l’import abonat.

El barem de puntuació, d’acord amb el temari de la prova, és el següent:

 • Mòdul 1: L’entorn d’Andorra (4 punts)
 • Mòdul 2: Normativa relacionada amb la gestió immobiliària (9 punts)
 • Mòdul 3: Normativa en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i construcció (15 punts)
 • Mòdul 4: Normativa econòmica i del comerç (4 punts)
 • Mòdul 5: Execucions (2 punts)
 • Mòdul 6: Normativa fiscal (11 punts)
 • Mòdul 7: Constitució i dret administratiu (9 punts)
 • Mòdul 8: Introducció a la valoració i taxació de béns immobles (11 punts)
 • Mòdul 9: Dret privat (11 punts)
 • Mòdul 10: Prevenció del blanqueig de capitals (11 punts)
 • Mòdul 11: Protecció de dades (4 punts)
 • Mòdul 12: Màrqueting immobiliari (9 punts)

La bibliografia dels diferents mòduls que componen el temari de la prova es pot descarregar en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu consultar el detall de l’Avís del 2-11-2023 pel qual es fa pública la convocatòria de la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent i gestor immobiliari.