Image Alt

Ajuts a la mobilitat obligatòria

  /    /  Ajuts a la mobilitat obligatòria

Ajuts a la mobilitat obligatòria dels estudiants dels bàtxelors en Infermeria i en Infermeria obstetricoginecològica

La Universitat d’Andorra atorga ajuts als estudiants que, per raons inherents al pla docent, han de dur a terme part dels seus estudis del bàtxelor en Infermeria o del bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica (llevador/a) fora d’Andorra (estades formatives clíniques obligatòries).

Aquestes ajudes permeten cobrir part de les despeses dels estudiants per als conceptes de matrícula, desplaçament, material i residència. L’assignació de l’ajuda per a cada estudiant és una sola quantitat que engloba el conceptes anteriors, i l’aprova la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra anualment.

L’estudiant ha de tramitar una declaració d’acceptació de l’ajut, que implica que està d’acord la normativa que regeix la concessió d’ajuts i que autoritza l’UdA a fer públic que li ha estat concedit aquest ajut, l’import i la finalitat a què es destina.