Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Ajuts a la mobilitat obligatòria

  /    /  Ajuts a la mobilitat obligatòria

Ajuts a la mobilitat obligatòria dels estudiants dels bàtxelors en Infermeria i en Infermeria obstetricoginecològica

La Universitat d’Andorra atorga ajuts als estudiants que, per raons inherents al pla docent, han de dur a terme part dels seus estudis del bàtxelor en Infermeria o del bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica (llevador/a) fora d’Andorra (estades formatives clíniques obligatòries).

Aquestes ajudes permeten cobrir part de les despeses dels estudiants per als conceptes de matrícula, desplaçament, material i residència. L’assignació de l’ajuda per a cada estudiant és una sola quantitat que engloba el conceptes anteriors, i l’aprova la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra anualment.

L’estudiant ha de tramitar una declaració d’acceptació de l’ajut, que implica que està d’acord amb la normativa que regeix la concessió d’ajuts i que autoritza l’UdA a fer públic que li ha estat concedit aquest ajut, l’import i la finalitat a què es destina.

 

  Declaració per a la concessió d’ajuts a la mobilitat obligatòria