Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Dret de l’UdA els estudiants del grau en Dret de la UOC que hagin superat:

  • Els 168 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen (48 crèdits bàsics i 120 crèdits obligatoris).
  • 12 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Mínor d’Andorra), amb la planificació següent:
    • Constitució i altres fonts del dret d’Andorra (6 crèdits) (cada semestre)
    • Dret civil d’Andorra (6 crèdits) (primer semestre)

 

Procediment de matrícula:

El procediment de matrícula per a nous estudiants de l’UdA és el següent:

Pas 1. Preinscripció

El formulari de preinscripció permet l’entrada de dades personals i la selecció del pla d’estudis que es vol cursar a la Universitat d’Andorra.

Les dades que es transmeten entre l’ordinador de l’usuari i la Universitat d’Andorra contenen dades personals i, per tant, han de ser transmeses amb les màximes garanties de seguretat de manera que no siguin visibles per tercers. Per dur a terme aquesta tasca la Universitat d’Andorra utilitza certificats de seguretat.

Per omplir el formulari de preinscripció cal accedir a aquest enllaç.

A l’apartat de Comentaris addicionals de la preinscripció, cal especificar: “doble titulació UdA-UOC”. Les preinscripcions que tinguin aquest comentari seran matriculades incorporant tots els crèdits del grau aportats sense cost.

En finalitzar la preinscripció, l’estudiant rebrà un correu amb el contacte de la tutora i tota la informació necessària per tramitar la matrícula.

Pas 2. Documentació necessària per tramitar la matrícula

La documentació requerida es detallarà en el moment que es realitza la preinscripció.

Pas 3. Incorporació del Mínor d’Andorra a l’expedient de grau

Per incorporar els crèdits a l’expedient de grau de la UOC (assignatures del Mínor) caldrà enviar un correu a ev@uda.ad especificant quines assignatures es volen incorporar, les quals es descomptaran del total de crèdits optatius que s’han de superar per titular-se.

Pas 4. Obtenció del títol de bàtxelor

Quan s’hagin superat els 168 crèdits de la UOC, corresponents al pla d’estudis de bàtxelor, caldrà enviar el certificat acadèmic oficial de la UOC per incorporar les assignatures del grau al bàtxelor, sense cap cost econòmic. El certificat s’ha d’enviar al següent correu: ev@uda.ad.

 

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Dret de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Dret de la UOC Tipologia Crèdits europeus
Ús i aplicació de les TIC B 6
Teoria general del dret B 6
Sistema constitucional espanyol B 6
Introducció a l’economia B 6
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació B 6
Idioma modern I: Anglès/ Idioma modern I: Francès B 6
Dret civil I B 6
Dret constitucional O 6
Dret penal I O 6
Dret internacional públic O 6
Idioma modern II: Anglès/ Idioma modern II: Francès O 6
Dret civil II B 6
Dret administratiu I O 6
Dret penal II O 6
Dret civil III O 6
Dret administratiu II O 6
Dret financer i tributari O 6
Dret mercantil I O 6
Dret del treball individual O 6
Dret civil IV O 6
Dret mercantil II O 6
Dret processal processal civil O 6
Dret penal econòmic O 4
Drets humans O 4
Dret de danys O 4
Dret processal penal O 6
Dret internacional privat O 6
Dret d’Internet O 6
Filosofia del dret O 6
SUBTOTAL 168

 

Mínor d’Andorra Tipologia Crèdits europeus
Constitució i altres fonts del dret d’Andorra O 6
Dret civil d’Andorra O 6
TOTAL 180

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa