Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Dret de l’UdA els estudiants del grau en Dret de la UOC que hagin superat:

  • Els 168 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC que es detallen (48 crèdits bàsics i 120 crèdits obligatoris).
  • 12 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra):
    • Constitució i altres fonts del dret d’Andorra (6 crèdits)
    • Dret civil d’Andorra (6 crèdits)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a uda@uda.ad.

Planificació d’oferta de les assignatures específiques d’Andorra (Minor d’Andorra)

La previsió d’oferta d’assignatures és la següent:

  • Constitució i altres fonts del dret d’Andorra: febrer a juny (segon semestre)
  • Dret civil d’Andorra: setembre a gener (primer semestre)

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Dret de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA.

Assignatures del grau en Dret de la UOC Tipologia Crèdits ECTS
Ús i aplicació de les TIC B 6
Teoria general del dret B 6
Sistema constitucional espanyol B 6
Introducció a l’economia B 6
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació B 6
Idioma modern I: Anglès/ Idioma modern I: Francès B 6
Dret civil I B 6
Dret constitucional O 6
Dret penal I O 6
Dret internacional públic O 6
Idioma modern II: Anglès/ Idioma modern II: Francès O 6
Dret civil II B 6
Dret administratiu I O 6
Dret penal II O 6
Dret civil III O 6
Dret administratiu II O 6
Dret financer i tributari O 6
Dret mercantil I O 6
Dret del treball individual O 6
Dret civil IV O 6
Dret mercantil II O 6
Dret processal processal civil O 6
Dret penal econòmic O 4
Drets humans O 4
Dret de danys O 4
Dret processal penal O 6
Dret internacional privat O 6
Dret d’Internet O 6
Filosofia del dret O 6
SUBTOTAL 168

 

Minor Andorra
Constitució i altres fonts del dret d’Andorra OP 6
Dret civil d’Andorra OP 6
TOTAL 180

 

(B) Bàsica        (O) Obligatòria        (OP) Optativa