Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtenció del bàtxelor en Dret per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Dret de l’UdA els estudiants del grau en Dret de la UOC que hagin superat:

 • Els 150 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC.
 • 30 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (24 corresponen al Mínor d’Andorra), amb la següent planificació:
  • Constitució i altres fonts del dret d’Andorra (6 crèdits) (cada semestre)
  • Dret civil d’Andorra (6 crèdits) (primer semestre)
  • Història econòmica de l’Andorra contemporània (6 crèdits) (primer semestre)
  • Català jurídic (6 crèdits) (segon semestre)
  • Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació (6 crèdits) (segon semestre)

Un cop assolits aquests 180 crèdits en el marc del grau de la UOC es podrà sol·licitar el títol del bàtxelor de l’UdA enviant un missatge a ev@uda.ad.

Procediment de matrícula:

El procediment de matrícula per a nous estudiants de l’UdA és el següent:

Pas 1. Preinscripció

El formulari de preinscripció permet l’entrada de dades personals i la selecció del pla d’estudis que es vol cursar a la Universitat d’Andorra.

Les dades que es transmeten entre l’ordinador de l’usuari i la Universitat d’Andorra contenen dades personals i, per tant, han de ser transmeses amb les màximes garanties de seguretat de manera que no siguin visibles per tercers. Per dur a terme aquesta tasca la Universitat d’Andorra utilitza certificats de seguretat.

Per omplir el formulari de preinscripció cal accedir a aquest enllaç.

A l’apartat de Comentaris addicionals de la preinscripció, cal especificar: “doble titulació UdA-UOC”. Les preinscripcions que tinguin aquest comentari seran matriculades incorporant tots els crèdits del grau aportats sense cost.

En finalitzar la preinscripció, l’estudiant rebrà un correu amb el contacte de la tutora i tota la informació necessària per tramitar la matrícula.

Pas 2. Documentació necessària per tramitar la matrícula

La documentació requerida es detallarà en el moment que es realitza la preinscripció.

Pas 3. Incorporació del Mínor d’Andorra a l’expedient de grau

Per incorporar els crèdits a l’expedient de grau de la UOC (assignatures del Mínor) caldrà enviar un correu a ev@uda.ad especificant quines assignatures es volen incorporar, les quals es descomptaran del total de crèdits optatius que s’han de superar per titular-se.

Pas 4. Obtenció del títol de bàtxelor

Quan s’hagin superat els 150 crèdits de la UOC, corresponents al pla d’estudis de bàtxelor, caldrà enviar el certificat acadèmic oficial de la UOC per incorporar les assignatures del grau al bàtxelor, sense cap cost econòmic. El certificat s’ha d’enviar al següent correu: ev@uda.ad.

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Dret de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA

Assignatures   Tipologia Crèdits europeus
Asignatures del grau en Dret de la UOC    
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació B 6
Idioma modern I: Anglès / Francès B 6
Idioma modern II: Anglès / Francès B 6
Teoria general del Dret B 6
Introducció a l’economia B 6
Sistema constitucional espanyol B 6
Dret civil I B 6
Dret Financer i Tributari I O 6
Dret civil II O 6
Dret civil III O 6
Dret civil IV O 6
Dret mercantil I O 6
Dret mercantil II O 6
Dret del treball individual O 6
Dret de danys O 4
Dret penal I O 6
Dret penal II O 6
Dret constitucional O 6
Dret administratiu I O 6
Dret administratiu II O 6
Dret processal civil O 6
Dret processal penal O 6
Dret penal III O 4
Dret internacional públic O 6
Dret internacional privat O 6
Drets humans O 4
Assignatures del bàtxelor en Dret de l’UdA
Constitució i altres fonts del dret d’Andorra Mínor O 6
Dret civil d’Andorra O 6
Català jurídic O 6
Mètodes alternatius de resolució de conflictes: Arbitratge i Mediació O 6
Història econòmica de l’Andorra contemporània O 6

(B) Bàsica        (O) Obligatòria